(Română) Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate in cauzele împotriva României. 2 volume, Editura Universitară, Bucureşti