Forumul Judecătorilor din România: Comunicat cu privire la Legile de modificare a Legilor Justiţiei. UPDATE 18.10: Lista susținători – 591 magistrați

Având în vedere că Legile de modificare ale celor trei Legi ale Justiţiei, respectiv Legea nr. 303/2004 republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2004 republicată privind organizarea judiciară și Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au fost promulgate, ultimele două fiind publicate în Monitorul Oficial al României şi intrate în vigoare,  Asociația Forumul Judecătorilor din România atrage atenţia asupra faptului că proiectul de Ordonanţă de Urgenţă, în forma care circulă public, nu asigură punerea de acord a Legilor de modificare a acestor acte normative cu recomandările Comisiei de la Veneția sau GRECO, continuând să fie puse în pericol stabilitatea şi independenţa sistemului judiciar şi, pe cale de consecinţă, însuși parcursul României ca stat membru al Consiliului Europei.

 

Astfel, conform Avizului Comisiei de la Veneția din 13 iulie 2018, puterea legislativă și puterea executivă din România au obligația de a regândi imediat sistemul de numire/revocare al procurorilor în funcții de conducere la nivel înalt, în vederea asigurării condițiilor pentru un proces de numire/revocare neutru și obiectiv, prin menținerea rolului unor autorități, cum sunt Președintele și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în măsură să contrabalanseze influența Ministrului Justiției. De asemenea, Comisia de la Veneția a sugerat ca, în contextul reformei ample a magistraturii ce se doreşte a fi realizată, principiul independenței să fie adăugat listei principiilor care guvernează activitatea procurorilor. În plus, potrivit Anexei IX la Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, România s-a obligat să asigure independența efectivă a Direcției Naționale Anticorupție, însă, prin modificările aduse, această independenţă este iluzorie atât timp cât revocarea procurorilor șefi ai acestei unități de parchet rămâne la discreția Ministrului Justiției.

Apreciem că şi după adoptarea Ordonanţei de Urgenţă în forma vehiculată public Ministrul Justiţiei continuă să aibă un cvasi-monopol în ceea ce priveşte numirea/revocarea procurorilor cu funcţii de conducere la nivelul D.N.A, D.I.I.C.O.T. şi a Parchetului General, având în vedere ca Preşedintele României nu se poate opune decât o singură dată ceea ce înseamnă că, după exercitarea acestui drept de veto, va fi obligat să desemneze/revoce pe procurorul-şef dorit/nedorit de executiv, funcţia prezidenţială fiind golită de orice conţinut şi nemaiputând contrabalansa eventualele excese ale politicului. Totodată, observăm că nici legea nr. 303/2004 cu modificările aduse prin Legea nr. 242/2018, nici Ordonanţa de Urgenţă propusă nu prevede că avizul secţiei de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii necesar atât la numirea, cât şi la revocarea procurorilor şefi să fie unul conform, acesta putând deveni doar un act pur formal, astfel încât există riscul ca Ministrul Justiţiei să numească în funcţii de conducere persoane agreate de puterea politică sau să revoce din aceste funcţii persoanele care nu pot fi controlate politic. Or, o asemenea libertate lăsată factorului politic înseamnă periclitarea în mod grav a independenţei sistemului judiciar.

Această atribuţie a Ministrului Justiţiei trebuie coroborată cu dispoziţiile din Legea nr. 304-2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 207/2018, care creează structurile speciale pentru cercetarea infracţiunilor săvârşite de magistraţi. Dat fiind faptul că Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție se află în subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, este vital pentru menţinerea independenţei sistemului judiciar ca Procurorul General să fie dincolo de orice influenţă politică.

Subliniem faptul că, prin Avizul din 13 iulie 2018, Comisia de la Veneția a sugerat reconsiderarea înființării unei secții speciale pentru anchetarea magistraților, propunând ca alternativă folosirea unor procurori specializați, simultan cu măsuri de salvgardare procedurale eficiente. Comisia de la Veneția a stabilit că ”Folosirea procurorilor specializați în astfel de cazuri [corupție, spălare de bani, trafic de influență etc.] a fost angajată cu succes în multe state. Infracțiunile în cauză sunt specializate și pot fi mai bine investigate și urmărite de personal specializat. În plus, investigarea acestor infracțiuni necesită foarte des persoane cu experiență specială în domenii foarte specifice. Cu condiția ca actele procurorului specializat să facă obiectul unui control judiciar adecvat, aduce multe beneficii și nu există obiecții generale față de un astfel de sistem.” CDL-AD (2014)041, Aviz interimar privind proiectul de lege privind Parchetul de Stat al Muntenegrului, par.17, 18 și 23.

De asemenea, prin Raportul ad hoc privind România (Regula 34) adoptat de Grupul de state împotriva corupției (GRECO), la cea de-a 79-a Reuniune Plenară (Strasbourg, 19-23 martie 2018), s-a indicat faptul că secția pare ca ”o anomalie în actuala structură instituțională, în special datorită (i) faptului că nu au existat date sau evaluări specifice care să demonstreze existența unor probleme structurale în justiție care să justifice o astfel de inițiativă; (ii) din cauza modului în care este desemnată conducerea și (iii) a faptului că această secție nu ar avea la dispoziție anchetatori și instrumente de investigație adecvate, spre deosebire de alte organe de urmărire penală specializate. În plus, s-a arătat că acest organism ar fi supraîncărcat imediat din pricina proiectelor de dispoziții care prevăd transferul imediat al multor cauze de la alte parchete, în timp ce numărul mic de personal nu este corespunzător pentru soluționarea acestora. Mai mult, această nouă secție va urmări infracțiunile, chiar dacă sunt implicate alte persoane, împreună cu magistrații (spre exemplu, funcționari publici, oficiali aleși, oameni de afaceri etc.), în conformitate cu formularea amendamentelor propuse la articolul 88 ind.1 alin.11 din Legea nr.304/2004. Aceasta ar putea conduce la conflicte de competență cu parchetele specializate existente (DNA, DIICOT, parchetele militare), chiar dacă autoritățile amintesc că astfel de conflicte sunt, în mod normal, soluționate de Procurorul General. Mai important, există și temeri că această secție ar putea fi ușor utilizată, în mod abuziv, pentru a se elimina cauzele tratate de parchetele specializate sau pentru a interfera în cauzele importante, sensibile, în cazul în care reclamațiile împotriva unui magistrat au fost depuse incidental în acea cauză, deoarece ar intra automat în competența noii secții.

Subliniem că una din anomaliile la care se referă şi GRECO are în vedere modul de alegere al Procurorului-şef al noii Secţii de investigare a magistraţilor. Deşi Secţia este, practic, o componentă a Ministerului Public, propunerea de numire a unei anumite persoane în această funcţie de conducere revine unei comisii în care cei care au puterea de decizie sunt judecători din cadrul Secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, judecători care nu sunt desemnaţi în această comisie într-un mod aleatoriu (de ex. prin tragere la sorţi), pentru a evita orice suspiciune, ci sunt nominalizaţi doar cei care au funcţionat la o instanță de grad de cel puțin curte de apel (art. 88³ alin 2 lit. a din Legea nr. 207/2018). Or, aceasta înseamnă că numai judecătorii cu grad de curte de apel şi care au funcţionat la o asemenea instanţă vor face parte din comisie şi vor decide cine va fi Procurorul-şef al Secţiei de investigare a magistraţilor. Numirea într-o funcţie de o asemenea importanţă trebuie să se facă de o comisie care la rândul ei trebuie să respecte criterii de transparenţă, imparţialitate, competenţă profesională partajată cu a celui intervievat. Însă, în condiţiile în care legea instituie un monopol al unei anumite categorii de judecători din cadrul Secţiei de Judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuie sa evalueze competenţa profesională şi managerială a unui procuror de carieră, aceste criterii nu sunt respectate, fiind încălcat şi principiul separaţiei de cariere. În condiţiile în care comisia este alcătuita în majoritate de judecători din categoria mai sus indicată, iar plenul Consiliului Superior al Magistraturii (care trebuie să numească pe procurorul-şef al Secţiei de investigare a magistraţilor) este compus în majoritate din judecători este evident că procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu vor putea participa, în mod efectiv, la desemnarea şi ulterior aprobarea Procurorului-şef.

De asemenea, o alta anomalie priveşte modul de evaluare a procurorilor care vor activa în cadrul acestei secţii speciale. Art. 88 ind. 5 alin 7 din Legea nr. 207/2018 prevede că evaluarea se face de Inspecţia Judiciară, care, pe lângă activitatea profesională a candidatului, va analiza şi sesizările făcute de persoanele cercetate şi de rezultatul acestora. Or, în condiţiile în care doar o sancţiune disciplinară poate reprezenta un impediment pentru participarea la selecţie, introducerea acestui criteriu de evaluare poate conduce la abuzuri şi interpretări subiective din partea evaluatorilor. Articolul mai sus citat introduce pentru prima oara în legislaţia româneasca posibilitatea ca Inspecţia Judiciară să evalueze un magsitrat. O asemenea excepţie de la regulă (evaluarea făcându-se de comisii desemnate de colegiile de conducere ale Parchetelor pentru procurori) nu îşi găseşte vreo justificare logică.

Având în vedere aceste disfuncţionalităţi de reglementare sesizate şi de Comisia de la Veneţia, şi de GRECO, apreciem că se impune abrogarea  dispoziţiilor art 88 ind. 1 – art. 88 ind. 9 din Legea nr. 304/2004 modificată prin Legea nr. 207/2018  până la momentul când aceste dispoziţii vor fi puse în concordanţa cu recomandările Comisiei de la Veneţia, recomandări care nu sunt facultative, ci obligatorii.

 

Un alt aspect pe care îl sesizăm şi care poate duce la slăbirea sistemului judiciar are în vedere dispozițiile care prevăd dublarea perioadei de pregătire în cadrul Institutului Național al Magistraturii (la patru ani de la doi ani în prezent).

În opinia Comisiei de la Veneția, publicată în data de 13 iulie 2018, dublarea perioadei de pregătire în cadrul Institutului Național al Magistraturii, combinată cu alte modificări poate afecta în mod serios „eficiența și calitatea actului de justiție”. Mai mult, blocajul instituțional ce poate fi generat de prevederile amintite afectează chiar înfăptuirea justiției și independența sa, atât în componenta instituțională, ce privește buna funcționare a sistemului judiciar, cât și în componenta sa personală, care se referă la independența judecătorului. Ordonanţa de Urgenţa recunoaşte în preambulul său că sistemul judiciar este subdimensionat, ceea ce înseamnă că păstrarea acestei dispoziţii va contribui la menţinerea acestei carenţe.

De accea, se impune, de urgenţă, eliminarea acestor prevederi privitoare la activitatea INM sau, cel puţin, amânarea intrării în vigoare, cel mai devreme până în anul 2022.

Deşi această schimbare a sistemului principal de selecţie şi formare a viitorilor magistraţi are efectele cele mai grave, conjugat cu majorarea vechimii necesare pentru promovarea în funcţie, având în vedere creşterea volumului de activitate în instanţe sau parchete, numărul posturilor vacante în prezent la instanţele şi parchetele superioare şi dificultatea notorie a ocupării posturilor de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea prin admitere directă în magistratură la standarde rezonabile, este suprinzător că intenţia exprimată prin proiectul de Ordonanţă de Urgenţă nu este de a corecta cele mai importante cauze care ar putea duce la un colaps sub aspectul resurselor umane şi sub aspectul calităţii actului de justiţie (ce nu au putut fi excluse de un studiu de impact), ci doar de a profita de valul de nemulţumiri din magistratură cu privire la efectele negative de ansamblu ale modificărilor ce se doresc a fi aduse legilor de organizare a justiţiei şi legislaţiei în materie penală, nemulţumiri care s-ar manifesta inclusiv prin opţiuni masive de pensionare (astfel cum s-a mai întâmplat în anul 2009), pentru a arăta că, din toate cauzele de iminent colaps, este aleasă doar cea care constituia pentru unii magistraţi – care îndeplineau condiţiile pentru pensionare anticipată – şi un beneficiu raportat la cariera profesională şi la condiţiile dificile de lucru trecute, prezente şi viitoare. În schimb, se optează pentru menţinerea posibilităţii de detaşare a magistraţilor în funcţii de demnitate publică (spre exemplu, chiar la Ministerul Justiţiei), deşi există o decizie a Curţii Constituţionale cu privire la o incompatibilitate cu statutul profesiei, la nivelul Legii fundamentale.

Suntem de părere că modificările preconizate, dacă vor avea un impact negativ asupra sistemului judiciar, aşa cum s-a semnalat în mod repetat, vor determina inclusiv un val de pensionări ale magistraţilor cu peste 25 de ani vechime, deci soluţia este de a corecta cele mai importante cauze care pot afecta recrutarea şi mobilitatea magistraţilor, pentru a menţine un volum de activitate rezonabil, uniform, şi a creşte gradul de atractivitate pentru cei interesaţi de admiterea în profesie (inclusiv juriştii cu peste 5 ani vechime, cu o cât mai bună pregătire profesională), iar nu de a aplica o “corecţie” unora dintre cei nemulţumiţi de ansamblul modificărilor.

În ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la promovarea efectivă la instanțele și parchetele superioare, promovare care se va face în baza unor criterii subiective, respectiv „evaluarea activității și conduitei din ultimii 3 ani”, la Înalta Curte de Casație și Justiție fiind dublată de un interviu formal susținut în fața Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, eliminându-se probele scrise, cu caracter teoretic și/sau practic, acest sistem va conduce la instituirea unui proces de control evident al promovărilor şi la sfârşitul meritocrației  în magistratură.

Inechitatea în reglementarea procedurilor de promovare la instanțele superioare este cu atât mai evidentă cu cât gradul de exigență profesională trebuie să fie direct proporțional cu ierarhia instanțelor de judecată în sistemul judiciar român, fiind necesar ca la instanța supremă, dar şi la instanţele superioare să își desfășoare activitatea judecători care au dovedit că dețin cunoștințe teoretice și practice temeinice în specializarea pentru care candidează.

Prin aceste dispoziții se nesocotesc flagrant și actele internaționale care consacră principiile fundamentale privind independența judecătorilor – importanța selecției, pregătirii și a conduitei profesionale a acestora, respectiv a standardelor obiective ce se impun a fi respectate atât la intrarea în profesia de magistrat, cât și la instituirea modalităților de promovare.

​            Standardele obiective se impun nu numai pentru a exclude influențele politice, ci și pentru a preveni riscul apariției favoritismului, conservatorismului și a „nepotismului”, care există în măsura în care numirile sunt făcute într-o maniera nestructurată. Deși experiența profesională corespunzătoare este o condiție importantă pentru promovare, vechimea în muncă, în lumea modernă, nu mai este general acceptată ca principiu dominant de determinare a promovării.

Amintim că, prin Raportul ad hoc privind România (Regula 34) adoptat de Grupul de state împotriva corupției (GRECO), la cea de-a 79-a Reuniune Plenară (Strasbourg, 19-23 martie 2018), s-au reținut următoarele: ”31. Modificările propuse conțin în continuare o proporție de subiectivitate în procesul de selecție și de luare a deciziilor privind promovările, care prevede o procedură de promovare în două etape, ultima etapă constând într-o evaluare a muncii și comportamentului din ultima perioadă. Amendamentele prevăd, de asemenea, în sarcina CSM să elaboreze și să adopte norme privind procedura de organizare a acestor evaluări, inclusiv numirile la comisia responsabilă și aspectele particulare care trebuie evaluate. GRECO a auzit temeri cu privire la faptul că acest nou sistem ar lăsa mai mult spațiu pentru influențele personale sau politice în deciziile privind cariera, care ar putea avea impact asupra neutralității și integrității sistemului judiciar și că ar fi, astfel, esențial ca CSM să elaboreze norme adecvate pentru a preveni astfel de riscuri, inclusiv criterii clare și obiective pentru a ghida viitoarele decizii ale comisiei de selecție. 32. Din cauza riscurilor și incertitudinilor menționate mai sus, GRECO recomandă (i) să se analizeze corespunzător impactul modificărilor asupra viitoarei structuri de personal a instanțelor și parchetelor pentru a fi adoptate măsurile tranzitorii necesare și (ii) regulamentul de aplicare ce urmează a fi adoptat de CSM cu privire la promovarea judecătorilor și procurorilor să reglementeze criterii adecvate, obiective și clare, care să aibă în vedere calificările și meritele reale ale acestora.”

Apreciem că se impune eliminarea acestui mod de evaluare a magistraţilor în vederea promovării, iar pe termen scurt, cel puţin, amânarea intrării în vigoare a acestor dispoziţii pâna la punerea lor de acord cu recomandările Comisiei de la Veneţia.

 

            În ce priveşte Legea nr. 234/2018 de completare a Legii nr. 317/2004, învederăm că  modificarea esenţială se referă la rolul și atribuțiile stabilite pentru Consiliul Superior al Magistraturii, ca organism colegial.

Considerăm că rearanjarea rolurilor și atribuțiilor între Plenul CSM și Secțiile CSM conduce la afectarea rolului constituțional al CSM și la depășirea atribuțiilor constituționale specifice Secțiilor, contrar art. 125 alin. (2), art. 133 alin. (1), precum și art. 134 alin. (2) și (4) din Constituția României. Dacă s-ar accepta posibilitatea ca atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, adică ale Consiliului Superior al Magistraturii ca organ colectiv și reprezentativ, să fie distribuite celor două secții ale Consiliului Superior al Magistraturii, ar însemna că vor funcționa de facto două structuri de tip Consiliul Superior al Magistraturii – una pentru judecători și una pentru procurori. Însă, această soluție legislativă neagă rolul constituțional stabilit de legiuitorul constituant pentru Consiliul Superior al Magistraturii ca unică autoritate constituțională reprezentativă pentru magistrați și  ar determina accentuarea semnificativă a „corporatismului” decizional al secțiilor, aspect care ar afecta nu numai independența justiției, dar și principiul constituțional al cooperării loiale în cadrul autorității judecătorești, această cooperare loială rezultând din faptul că deciziile care privesc independența autorității judecătorești, cu excepția celor în materie disciplinară, se iau în Plen, cu participarea reprezentanților magistraților, dar și a reprezentanților instituțiilor cu atribuții semnificative în cadrul și cu privire la autoritatea judecătorească (președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție și ministrul justiției). Legiuitorul constituant a instituit o autoritate constituțională în sfera autorității judecătorești care exercită colectiv, în ansamblul său, o serie largă de atribuții constituționale și legale, în timp ce secțiile exercită doar acele atribuții pe care Constituția le-a încredințat în mod expres acestora, precum și alte atribuții de natură legală, dar care sunt în strânsă legătură cu rolul constituțional prevăzut în art. 134 alin.(2) din Constituție. În alte sisteme constituționale, unde constituantul a intenționat să marcheze o distincție netă între corpul profesional al judecătorilor și corpul profesional al procurorilor, au fost create chiar prin Legea fundamentală consilii judiciare distincte.

Chiar dacă aprecierea Comisiei de la Veneția converge spre separarea carierelor în magistratură, singura formă prin care se poate efectua separarea strictă a carierelor judecătorilor și procurorilor  o reprezintă o revizuire constituțională.

Ca atare, până la realizarea acestei revizuiri constituţionale, se impune abrogarea dispoziţiilor care reconfigurează rolul şi atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii ţi reintroducerea în legislaţie a prevederilor modificate prin actualele Legi.

 

Nu în ultimul rând, avem în vedere şi dispoziţiile din Legea nr. 317/2004 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 234/2018 referitoare la reorganizarea Inspecției Judiciare care vor întări nejustificat atribuțiile inspectorului-șef. Astfel, acesta va numi, dintre inspectorii judiciari, pe cei care vor ocupa funcțiile de conducere (în urma unei simple evaluări a proiectelor de management specifice fiecărui post de conducere), controlând practic selecția inspectorilor judiciari, conducând și controlând activitatea de inspecție și pe cea de cercetare disciplinară, va fi ordonator principal de credite și singurul titular al acțiunii disciplinare. Toate aceste modificări sunt aspecte care indică o relativizare a standardelor profesionale impuse conducerii Inspecției Judiciare, cu consecința eliminării independenței sale operaționale. Această tendință generează efecte negative cu privire la calitatea activității Inspecției Judiciare în domeniul răspunderii magistraților și, pe cale de consecință, este de natură să pună în pericol independența justiției și însuși rolul constituțional al Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independenței justiției. Instituirea prin lege a unei dispoziții care, pe de o parte, promovează subiectivismul inspectorului-șef în numirea conducerii Inspecției Judiciare și, pe de altă parte, instituie o dependență totală a tuturor mandatelor de conducere din cadrul Inspecției de mandatul inspectorului-șef constituie o încălcare a principiului asigurării securității raporturilor juridice în exercitarea mandatelor de conducere de către respectivii inspectori judiciari.

            De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că, prin Ordonanţa de Urgenţă de modificare a Legilor Justiţiei se propune ca şi Ministrul Justiţiei să recapete atribuţia de exercitare a aţiunii disciplinare. O atare reglementare, pe lângă faptul că nu este justificată de nicio urgenţă, conduce la crearea unui cadru legal pentru eventuale ingerinţe ale factorului politic în independenţa sistemului judiciar, şi reprezintă un regres faţă de modul în care este concepută tragerea la răspundere disciplinară a magistraţilor.

            Totodată, în preconizata Ordonanţă de Urgenţă se introduce alineatul 8 ind.1 la art. 96 din Legea nr. 303/2004,  se prevede că raportul întocmit de Inspecţia Judiciară (act obligatoriu pentru ca Ministerul Finanţelor Publice să poată exercita acţiunea în regres împotriva magistraţilor) se atacă cu contestaţie la tribunalul unde domiciliază reclamantul, hotărârea fiind definitivă. Instituirea unei competenţe exclusive în favoarea tribunalului de la domiciliul reclamantului îngreunează situaţia acestuia, întrucât mulţi magistraţi lucrează la alte instanţe faţă de cele de la domiciliu.

În al doilea rând, este nejustificată reglementarea competenţei materiale în favoarea tribunalului. Pe de o parte, este de imaginat ca subiecţi ai unei astfel de acţiuni în regres pot fi judecători de la Curţile de Apel sau de la instanţa supremă ori procurori de la Parchetele de pe lângă Curţile de Apel sau de pe lângă Înalta Curte, ceea ce ar însemna ca plângerile împotriva rapoartelor înctocmite de Inspecţia Judiciară să fie judecate de colegi de la instanţele inferioare. În condiţiile în care chiar acţiunile în regres sunt judecate de Curţile de Apel, cu cale de atac la Înalta Curte, se impune ca şi calea de atac împotriva raportului (ce a stat la baza acţiunii în regres) să fie judecată tot de Curtea de Apel, cu posibilitatea de a formula recurs la înstanţa supremă, care are rolul esenţial de a uniformiza practica, fiind în acelaşi timp unica instanţă judecătorească din România cu atribuţii în materie disciplinara.

Astfel, art. 96 alineatul 8 ind. 1 din Legea nr. 303/2004 trebuie reconfigurat astfel încât să asigure accesul magistraţilor la instanţe specializate în acest tip de conflicte.

În concluzie, apreciem că, efect al intrării în vigoare a modificărilor aduse legilor justiției, activitatea va fi îngreunată de un volum de activitate excedentar (prin  intrarea în sistem a auditorilor doar din 4 în 4 ani), corpul magistraţilor va fi deprofesionalizat, prin renunțarea la examenele de promovare meritocratice, va putea fi supravegheat, prin șeful Inspecției Judiciare și prin Secția specială pentru cercetarea infracțiunilor din justiție din cadrul PÎCCJ, magistrații procurori își pot pierde de facto independența (ca urmare a modului de selecţie a procurorilor şefi), controlul asupra acestora fiind realizat implicit de Ministrul Justiției, factor politic, care le va putea da îndrumări cu privire la “prevenirea și combaterea eficientă a criminalității”. 

Evident că toate aceste modificări aduse legilor justiției nu sunt deloc necesare într-o justiție a unui stat democratic, nefiind, sub nicio formă, benefice pentru sistemul judiciar și pentru societate. Dimpotrivă, sunt extrem de nocive pentru magistratură, fiind necesar să fie amânată sau suspendată aplicarea dispozițiilor în cauză, criticate dur de Comisia de la Veneția sau GRECO, până la data revizuirii lor totale, ori, după caz, abrogarea acelor prevederi care sunt în vigoare.

judecător Dragoș Călin, Curtea de Apel București, co-președinte

judecător Anca Codreanu, Tribunalul Brașov, co-președinte

Listă cu magistrații care sustin comunicatul

 

 

 1. Alina Palancanu, Tribunalul Neamț
 2. Florina Ionescu, Tribunalul Neamț
 3. Profir Mihaela, Judecătoria Târgu Jiu
 4. Miroiu Floriana, Parchetul de pe lângă Judecătoria S4
 5. Banea Marian, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
 6. Andrei Doncea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 7. Andrei Aneta-Violeta – DIICOT Structura Centrala
 8. Ungureanu Elena Cerasela Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 9. Fundătureanu Ioan, Curtea de Apel Pitești
 10. Bene Ioan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Targu Bujor
 11. Asmarandei Andrei Iulian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 12. Larisa Rusu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botosani
 13. Lapadat Coralia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 14. Stefana Carasel, Prchetul de pe lângă Judecătoria S1
 15. Rus Lavinia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj
 16. Balasanu Alexandru, Judecătoria Botosani
 17. Dinu Rebecca Zinca, Tribunalul Bucuresti
 18. Antaloae Ovidiu, Judecătoria Oltenita
 19. Căilean Andreea-Carolina, Judecătoria Târgu Mureș
 20. Nita Manole Simona Daniela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti
 21. Iacob Mara, Judecătoria Constanta
 22. Lucian-Cosmin Manoloiu, Judecătoria Slatina
 23. Iulian Dîrzeanu, Tribunalul Bucuresti
 24. Thea Zinca, Judecătoria Caransebeș
 25. Stefan Ispasoiu DNA ST Brasov
 26. Pîrlog Bogdan Ciprian PTMB
 27. Marcu Ionuț DIICOT structura centrală
 28. Alinel Bodnar – Judecătoria S3
 29. Sava Alexandra Teona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Harlau
 30. Ciungan Georgeta, Judecătoria Focsani
 31. Adina Puscas, Judecătoria Caransebeș
 32. Oana Livia Apetri, Judecătoria Tirgu Neamt
 33. Sorin Constantinescu, DNA Constanța
 34. Veronica Gavris-Todinca, Jud. Sighetu-Marmației
 35. George Daniel Danca – Parchetul Tribunalului pt Minori și Familie Brașov
 36. Catalina Stoian Parchetul de pe lângă Judecătoria S6
 37. Amuscalitei Alin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 38. Irina Șerban, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
 39. Ailene Ancuta, Judecătoria Iasi
 40. Marinel Nicolae, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
 41. Ardelean Cristian, DNA
 42. Bogdan Popescu, Judecătoria Târgu Jiu
 43. Florea Ecaterina, Tribunalul Bucuresti
 44. Florin Vîlceanu, Tribunalul București
 45. Georgiana – Olivia Copacian, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
 46. Cozmei Daniela, Judecatoria Iasi
 47. Cristina Călușaru, Tribunalul Dolj
 48. Codreanu Alexandru, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
 49. Zlate Nadia, DNA ST Constanța
 50. Sas George Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 51. Dan Obreja, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureș
 52. Liliana Ghidiu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 53. Bianca Laura Găzdac, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureș
 54. Todea Laurentiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 55. Ursa Paul Ionel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 56. Ramona Poenaru, Judecătoria Brad
 57. Circiumaru Oprica Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria S 2
 58. Voinea Georgiana Cecilia, Judecătoria Ploiesti
 59. Alba Radu Ioan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 60. Madalina Banoti, Judecătoria Constanta
 61. Vasile Adriana-Mihaela, Judecătoria Constanta
 62. Penciuc Andrada Roxana, Judecătoria Deva
 63. Sebastian Gavrilă, Judecătoria S1
 64. Codreanu Roxana, Judecătoria Constanța
 65. Grigore Alina Gabriela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Targoviste
 66. Raduica Lucian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta
 67. Galatan Anisoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria S6
 68. Adina Fundătureanu, Curtea de Apel Pitești
 69. Vieriu Tudor Ionut, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 70. Zidarescu Virginia, Judecătoria Focsani
 71. Anghel Monica, Judecătoria Valenii de Munte
 72. Ellzica Tentiuc, Judecătoria Piatra Neamt
 73. Tudor-Antoniu Vasiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dr. Tr. Severin
 74. Negrau Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
 75. Corina Maria Giurgiu, Judecătoria Bistrita
 76. Serban Viorel- Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria S2
 77. Cosmin Ungureanu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Valcea
 78. Miron Simona, Judecătoria Botosani
 79. Alice Jemboiu, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 80. Maria Pițurcă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 81. Nițescu Rodica, Parchetul de pe lângă Judecătoria S2
 82. Emanuela Dulgheru, Tribunalul București
 83. Alexandru Claudiu Pirlea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati
 84. Diac Ana-Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria S1
 85. Sandu Claudiu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 86. Sandu Maria Irina, Judecătoria Brasov
 87. Cosarca Nicolae, Parchetul de pe lângă Judecătoria Targu Mureș
 88. Uto Catalina, Judecătoria Ploiesti
 89. Veronica Sîrbu, Judecătoria Sectorului 4 București
 90. Stefaniu Simona Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
 91. Stefaniu Bogdan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
 92. Chivu Claudia Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 93. Serban Daniel Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 94. Ana-Maria Carlanaru, Judecătoria Botosani
 95. Baron Alina-Gabriela, Judecătoria S4
 96. Bunea Catalin , Judecătoria S1
 97. Andreea Mihaela Bradu, Tribunalul București
 98. Cristi Danileț, Tribunalul Cluj
 99. Ionaș Petru, Judecătoria Lugoj
 100. Iordache Valeriu Marcel, Parchetul de pe lângă Judecătoria S2
 101. Andra-Monica Lăsconi, Judecătoria Ploiești
 102. Anca Patriche, Parchetul de pe lângă Judecătoria S6
 103. Laura Moroiu, Judecătoria Piatra-Neamt
 104. Bratu Maria Adriana -Curtea de Apel Bucuresti
 105. Bratu Tiberiu Augustin – Parchetul de pe langa Judecătoria sectorului 6
 106. Rosca Sergiu – PJ Satu Mare
 107. Panainte Iulian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Harlau
 108. Ramona Gratiela Milu, Curtea de Apel Brasov
 109. Cobiscan Alexandru, Judecătoria S1
 110. Gheorghe Mihai Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti
 111. Radu Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 112. Munteanu Adriana-Natalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrita
 113. Gheorghe Ciocan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Severin
 114. Corina Dinica, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
 115. Vîlcea Luciana Elena, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 116. Arina Corsei Vultureanu, Parchetul de pe lângă Judecătoria S 3
 117. Madalina Birlog, Tribunalul Bucuresti
 118. David Maricel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
 119. Anghel Alexandru Bogdan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
 120. Crina Capota, Judecătoria Dej
 121. Boaje Cristina Andreea,Trib Buc
 122. Răzvan Alexandru Băra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 123. Simon Ligia, Tribunalul Maramureș
 124. Dundev Alma Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighisoara
 125. Onofrei-Nichiforel Marius, PT Botoșani
 126. Vasile Tudor-Iulian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 127. Marin Călușaru, DNA ST CRAIOVA
 128. Gavrilă Sebastian Judecătoria S1
 129. Radu Florea Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
 130. Sersea Oana Georgiana Judecatoria Sector 4
 131. Alina Neculai, Curtea de Apel Suceava
 132. Ciprian Bodu, DNA – ST Constanta
 133. Bãra Bianca-Codruta, Judecătoria Caransebeș
 134. Ana Maria Lixandru, Judecătoria Slatina
 135. Iulia Maria Cuciureanu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 136. Elena Ciulin, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 137. Gavrila George, DIICOT
 138. Tokos Lehel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 139. Ioana Elena Cîmpean, Parchetul de pe lângă Judecătoria S 2
 140. Vieriu Dorina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
 141. Grigorescu Vlad, DNA
 142. Mihai Valentin, DIICOT
 143. Popovici Felicia, DNA
 144. Alexandra Dordea, DNA Structura Centrala
 145. Alina Andritoiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria S5
 146. Resmerita Clement-Mihai, DNA
 147. Raluca Nor Bosnea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 148. Rus Lucian Claudiu – DNA Oradea
 149. Andrei Jurca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 150. Enescu George – Parchetul de pe lângă Judecătoria S5
 151. Bosnea Cristi Sorin – PCA Timișoara
 152. Bucur Iuliana Mihaela – Tribunalul Buzau
 153. Vlad Elena Claudia – Judecătoria Slatina
 154. Paiusi Marius Teodor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 155. Padeanu Cătălina Petruta, Judecătoria Craiova
 156. Simona Constantinescu – DNA
 157. Prinose Elena-Georgiana,Judecătoria S2
 158. Dietrich Magdalena, Tribunalul Timis
 159. Curici Seia-Iasmina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta
 160. Cristina Crăciun, Tribunalul Timiș
 161. Hodorca Fabiola, Judecatoria Resita
 162. Zidarescu Virginia, Judecătoria Focsani
 163. Tatu Dragos Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzau
 164. Tatu Adina Octavia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzau
 165. Avram Anda-Elena, Judecătoria Satu Mare
 166. Georgiana Gabriela Georgescu, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 167. Mădălina Hira, DIICOT -ST Constanta
 168. Constantin Conortos – DNA, ST Constanta
 169. Camelia Maria Conortos, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta
 170. Ciprian Coadă, Curtea de Apel Constanța
 171. Chiriac Radu, Judecătoria Galati
 172. Alexandru Liviu Colceriu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Intorsura Buzaului
 173. Daniela Lecca, Judecătoria Sectorului 4 București
 174. Cristina Gheorghe, Judecătoria Slatina
 175. Ciobanu Mioara, Judecătoria Slatina
 176. Panainte Iulian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Harlau
 177. Adrian Neagu, Judecătoria Arad
 178. Ana-Maria Neagu, Judecătoria Arad
 179. Florin Unguraș, Judecătoria Turda
 180. Ghiciulescu Nicoleta, Tribunalul Timis
 181. Adriana-Meda Titu, DNA ST Cluj
 182. Codreanu Roxana-Andreea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 183. Stanciu Gabriela, DNA, ST Constanta
 184. Abagiu Vasile, DNA, ST Constanta
 185. Bodean Andrei – DNA, ST Constanta
 186. Pîrvu Ana Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
 187. Stancu Dana Iuliana, Curtea de Apel Pitești
 188. Stancu Costin Andrei, Curtea de Apel Pitești
 189. Cosmina Mihaela Colceriu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zarnesti
 190. Volintiru Alexandru Nicolae, Judecătoria S1
 191. Iulia Casap, Judecătoria Oradea
 192. Anca Iliescu, Judecătoria S3
 193. Ionel Iliescu, DIICOT Structura centrala
 194. Patras Alexandra Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi
 195. Liana Ramona Zglimbea, Tribunalul Dolj
 196. Camelia Bogdan, Curtea de Apel București
 197. Ana Muresan, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 198. Marius Vâlcu, DNA – Str. Centrală
 199. Rareș Petru Stan,  DIICOT
 200. Felicia Vlad – DNA ST Brasov
 201. Andreea Obreja Irinciuc – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 202. Alina Popescu, Tribunalul Bucuresti
 203. Raluca Mirică – DNA ST centrala
 204. Mircea Stan – Curtea de Apel Pitesti
 205. Carmen Fota, Parchetul de pe lângă Judecătoria S4
 206. Paul Manciu, Judecatoria Moinesti
 207. Nutu Doina, Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi
 208. Buzoianu Alexandra-Mihaela, Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi
 209. Paunica Ionut, Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi
 210. Barbulescu Florin Alexandru, Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi
 211. Pacuraru Mihaela, Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi
 212. Mihaela Mihai Popa, DNA St Suceava
 213. Ailoae Luminita, DNA St Suceava
 214. Irimia Andrei Marian, DNA St Suceava
 215. Morisca Ciprian Mihai, DNA St Suceava
 216. Catalina Irina, Judecatoria Piatra-Neamt
 217. Popa Marius Parchetul de pe lângă Judecătoria S2
 218. Moga Eliza Doruta, DNA Timisoara
 219. Barbulescu Florin Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Calarasi
 220. Gaisteanu Laura Judecătoria Targoviste
 221. Andreea Obreja Irinciuc, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad
 222. Ioan-Paul CHIȘ, procuror, DNA- ST Centrală
 223. Cepes Mihai, Judecatoria Timişoara
 224. Ciobanu Tudor Cristian, Judecatoria Raducaneni
 225. Ciobanu Ionica Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
 226. Ioana Guțu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
 227. Diana Toma, Judecătoria Ploiești
 228. Gabriela Taras, Parchetul de pe lângă Judecătoria S2
 229. Simona Taus, Judecătoria Braşov
 230. Stanculescu Catalin, Judecătoria Calafat
 231. Radu Harja, Tribunal Bihor
 232. Arpinte Nicoleta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
 233. Bailescu Florina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta
 234. Negulescu Ioana, Judecatoria Giurgiu
 235. Gherghina Alina Nicoleta, Parchetul de pe lângă Judecătoria S6
 236. Anghel Alexandru, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 237. Adina Botezatu, Judecătoria Brasov
 238. Tabirta Lorin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timisoara
 239. Ana Maria Marin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 240. Ghita Georgiana Edwina, Judecătoria S1
 241. Oana Apetri , Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 242. Alina Popescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 243. Irina Isar – DIICOT Str Centrala
 244. Ghita Bogdan Marian, DNA
 245. Marius Sulu Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 246. Guș Octavia Raluca – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
 247. Adrian Aldea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 248. Bogdan Codreanu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 249. Lia Sorin Marian,Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia
 250. Lavinia Dorcu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia
 251. Gheorghiu Anca Loredana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 252. Răducu Mădălina, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 253. Dobre Mihai Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
 254. Dobre Aurelia Madalina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
 255. Ciprian Coșniță, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 256. Monica Munteanu, DNA ST Brasov
 257. Andreea Ghenu, DNA ST Brasov
 258. Câțu Lilișor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 259. Cătălin Moraru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
 260. Dumitru Corina, Judecătoria S1
 261. Laurentiu Grecu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 262. Dicu Maria, Judecătoria Botoşani
 263. Bosânciuc Paul – Cosmin , Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte
 264. Stoica Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte
 265. Dezső Dóra Margit, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni
 266. Totora Vlad Cosmin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea
 267. Mihai Răducu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 268. Delia Mihai, DNA Brasov
 269. Tifachi Ionuț, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
 270. Ciprian Pelmuș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 271. Constantinescu Laurentiu George, Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru.
 272. Moldovan Claudiu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 273. Carnariu Mihai Madalin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
 274. Barbuceanu Catalin George, PCA Pitesti
 275. Alexandra Antonache, Judecatoria Sectorului 4
 276. Anca Gheorghiu, Tribunalul București
 277. Cristina Moisa, Curtea de Apel Brasov
 278. Bădulescu Mihaela Roxana Ioana, Judecătoria Sector 1 București
 279. Mihaela Maga, Tribunalul Botoșani
 280. Arion Florin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzau
 281. Sorina Marinas, Curtea de Apel Craiova
 282. Mihaela Zuleanu, Curtea de Apel Craiova
 283. Mihaela Ion, Judecatoria Buzău
 284. Beatrice Simion Judecătoria S5,
 285. Bogdan Rocsin, Parchetul de pe lângă Judecătoria S6,
 286. Sorin Maciuc, Parchetul de pe lângă Judecătoria S6,
 287. Nițescu Simona, Parchetul de pe lângă Judecătoria S6
 288. Ciocan Radu Andrei, Tribunalul București
 289. Burlacu Nicoleta, Judecătoria Timișoara
 290. Alexandra Antonache, Judecatoria Sectorului 4
 291. Barbuceanu Catalin George, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitesti
 292. Iulian Nica, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brasov
 293. Bilan Paul, Judecătoria Iași
 294. Marilena Neacsu, Tribunalul Bucuresti
 295. Mursoi Daniela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 296. Onescu Andrei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 297. Remus Budai, DNA
 298. Bilciu Iulia Ioana, DNA, structura centrală
 299. Stan Rareș-Petru, DIICOT, structura centrală
 300. Sas Remus, Curtea de Apel Suceava
 301. Colan Livia Constanța,Tribunalul Olt
 302. Iosifescu Răzvan, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 303. Gâlcescu Dan Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 304. Dana Maria Halici, Judecătoria Tirgu Neamt
 305. Cudalb Adrian Dan, Parchetul de pe lângă Judecătoria S6
 306. Morar Adrian, Judecătoria Târgu Mureș
 307. Dunea Mihaela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 308. Cristina Mureşan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1
 309. Ordog Erika, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 310. Andreia Daj, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti
 311. Cristian Dinu, DIICOT ST Sibiu
 312. Simona Enache, DIICOT ST Sibiu
 313. Gheorghe Sava, DIICOT ST Sibiu
 314. Virdol Mihaela, Tribunalul Teleorman
 315. Trifan Irena, Tribunalul Teleorman
 316. Dobrin Mariana Nuti, Tribunalul Teleorman
 317. Anuta Anisoara, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 318. Adelina Zamfir, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6
 319. Mitroi Reli-Roxana, Judecătoria Craiova
 320. Popa Valerică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte
 321. Enache Valentin-Florian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi
 322. Crin Bologa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Salaj
 323. Beatrice Simion, Judecătoria Sectorului 5
 324. Adriana Soponar, Judecătoria Satu Mare
 325. Vlad-Alexandru Conea, Judecătoria Giurgiu
 326. Carmina-Elena Brînduși, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
 327. Mihaela Bădan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș
 328. Achim Ana-Maria, Judecătoria Ploiești
 329. Iulia-Emilia Apostol, Judecătoria Piatra Neamț
 330. Brindea Dan Eugen, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
 331. Ramona Muscalu, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brasov
 332. Coțovelea Ionel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Muscel
 333. Meszar Alexandru, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
 334. Fraiu Flaviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 335. Doina Stanta, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 336. Chisbora Mircea-Cristian, Judecătoria Bistrița
 337. Cosmina Chirilă, Judecătoria Cluj-Napoca
 338. Ferenț Alina, Judecătoria Ploiești
 339. Liana-Georgiana Marin, Judecătoria Ploiești
 340. Cretu Carmen Diana, Judecătoria Slatina
 341. Enache Eliza Ionica, Judecătoria Slatina
 342. Cristina Frincu, Parchetul de pe lângă Judecătoria S2
 343. Sighete Brigitte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș
 344. Plic Răzvan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș
 345. Predescu Monica Raisa, Judecătoria Ploiești
 346. Flavius Motea, Judecatoria Oradea
 347. Ioşca Alina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 348. Iordache Adrian Mihai, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște
 349. Maria Alexandra Mocanu, Judecatoria Ploiesti
 350. Razlog Ana Maria, Judecătoria Galați
 351. Coca Daniel-Alin, DNA ST Iasi
 352. Pau Adriana, Parchetul de pe lângă Judecătoria S2
 353. Mihaela Adriana Moacă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 354. Cătălin-Marian Bunduc, DIICOT
 355. Corina Daniela Pasc, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 356. Irimia Andreea Raluca, Judecătoria Sectorului 3 București
 357. Bocai Adina, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
 358. Miulescu Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia
 359. Nedelcu Giulio-Costel, Tribunalul Galați
 360. Viciu Maria Mirabela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti
 361. Gabriela Nicoleta Chihaia, Tribunalul Harghita
 362. Anca Demian, Judecătoria Hațeg
 363. Sorin Beteringhe, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
 364. Cristina Mocioi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag
 365. Buculea Raluca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 366. Vlad-Alexandru Bențan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 367. Apostol Giorgiana Violeta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 368. Raluca Isepciuc, Tribunalul Iași
 369. Grip Paul-Tudor, Judecătoria Zărnești
 370. Ioan Gaga, Tribunalul Cluj
 371. Raluca Munteanu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2
 372. Stanciulescu Bogdan, Judecătoria Sectorului 2 București
 373. Victor Penteleev, Judecătoria Sectorului 3 București
 374. Cătălin Mirel Mormoe, Judecătoria Piatra Neamț
 375. Arghir Bogdan Alex, Judecătoria Sectorului 2 București
 376. Maria Violeta Duca, Curtea de Apel București
 377. Bulat Sergiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
 378. Oana Stroiu, Curtea de Apel Brașov
 379. Stoica Bogdan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragasani
 380. Tosu Eugen, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
 381. Cristina Stroe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
 382. Liana Anișoara Cocis, Tribunalul Cluj
 383. Păduraru Dragoș, DNA Structura Centrală
 384. Iustina Jora Boerosu, Judecătoria Bacău
 385. Zar Georgiana Gianina, Judecătoria Focșani
 386. Curuia Cristina Iuliana, Judecătoria Petroșani
 387. Alina Nica, Judecătoria Brașov
 388. Flore Danina Oana, Judecătoria Timișoara
 389. Croitoru Radu, Judecătoria Fetești
 390. Bobeică Chiriță Dorina Georgiana, Judecătoria Târgoviște
 391. Livia Brates, Judecătoria Alexandria
 392. Alin Mocioi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
 393. Nicolae Liposchi, Judecătoria Brad
 394. Mihaela Iulia Luca, Judecătoria Brașov
 395. Valentin Toduta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 396. Vlad Bradea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
 397. Stoian Elena – Daniela, Judecătoria Craiova
 398. Bîrță Tatiana, Judecătoria Craiova
 399. Ştefan Dorina- Roxana, Judecătoria Craiova
 400. Joldes Liliana,Tribunalul Bistrița-Năsăud
 401. Ovidiu-Stefan Scarlatescu, Judecătoria Făget
 402. Precup Gabriela, Judecătoria Baia Mare
 403. Claudia Bodean, Curtea de Apel Constanta
 404. Gliga Maria Liliana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
 405. Valina Calarasu Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 406. Iulia Crişan, DNA
 407. Ioana-Maria Cîmpean, Judecătoria Timișoara
 408. Ramona-Elena Bolla, Parchetul de pe lângă Tribunalul București
 409. Cristina Țapliuc, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
 410. Chiazna Daniela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
 411. Andrei Dragan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 412. Anca Maria Groza, Tribunalul Cluj
 413. Dan Lixandru, Judecătoria Slatina
 414. Buzamat Irina, Judecătoria Brăila
 415. Brindea Oana-Rozalia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş
 416. Borda Lucia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 417. Donici Viorel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 418. Stoian Ioan-Andrei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 419. Izdrugă Maria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 420. Dobre Corina Teodora, Judecătoria Ploieşti
 421. Brîndușa Andreea Sârbu, Judecătoria S1
 422. Pintilei Silvia, Tribunalul Botoșani
 423. Dodoaca Nicolae, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
 424. Dragoș Chiriac, Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
 425. Cristina German, Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
 426. Ciurcă-Roznovăț Roxana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
 427. Ene Silviu, Parchetul de pe lângă Judecătoria S 3
 428. Amelia Farmathy, Curtea de Apel București
 429. Alexandru Ceausu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 430. Onescu Andrei, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 431. Treanca Ionela-Violeta, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
 432. Monica Vieriu, Judecătoria Constanța
 433. Țîra Livia Adriana, Judecătoria Constanța
 434. Carlan Nicolae Sergiu, Judecătoria Cluj Napoca
 435. Andronache Marius Constantin, Judecătoria Petroșani
 436. Golgotiu Maria, Judecătoria Petroșani
 437. Petroi Roxana-Ionela, Judecătoria Petroșani
 438. Florian Costin, Tribunalul Galați
 439. Ghiata Ana-Maria, Judecătoria Hârlău
 440. Camelia Albulescu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
 441. Povaliceanu Claudia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 442. Cimpean Mircea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 443. Zarcula Ines, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 444. Stefanita Gogea, DIICOT
 445. Giuverdea Elena-Adina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petrosani
 446. Ana-Maria Manole, Judecătoria S3
 447. Paul Leontică, DIICOT Suceava
 448. Rareș Ciaușu, DIICOT ST Cluj
 449. Cristina Timofte, Curtea de Apel Suceava
 450. Aura Mădălina Tudor, Judecătoria Miercurea Ciuc
 451. Paiuși Carmen-Mădălina, Judecătoria Sectorului 1 București
 452. Ana-Maria Iftinca Voicu, Judecătoria Sectorului 1 București
 453. Petru Miruna, Tribunalul București
 454. Bojin Marian Daniel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
 455. Corina Maria Florea, Judecătoria Oradea
 456. Daniela Bratulea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat
 457. Stancu Marius, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 458. Nedea Cristina, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 459. Aura Mădălina Tudor, Judecătoria Miercurea Ciuc
 460. Nițulescu Marie-Jeanne, Judecătoria Sectorului 3
 461. Dordea Alexandra, DNA
 462. Mihai Resmeriță, DNA
 463. Rotundu Gabriela Adriana, Judecătoria Iaşi
 464. Cosmin Sterea-Grossu, Judecătoria Sectorului 4
 465. Andrei-Radu Dincă, Tribunalul Teleorman
 466. Bîrsan Victoria, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
 467. Dogaru Luminița Georgeta, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
 468. Arginteanu Marinela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
 469. Pîrcălăbescu Nicolae, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
 470. Van Angela, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
 471. Ghica Eduard, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
 472. Apostolescu Săndica, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
 473. Petrescu Ionuț Auraș, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 474. Rîșca Anca Dorina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 475. Bătrînu Iuliana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 476. Popescu Anca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 477. Simion Daniel Ștefan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 478. Rotaru Laurențiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
 479. Ene Dănuț, Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud
 480. Chifan Vasile, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
 481. Castravete Gabriela, DNA
 482. Pop Ciprian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș
 483. Andreea Busulescu, Judecătoria Sectorului 1 București
 484. Dobraniște Cornel, Curtea de Apel București
 485. Ungurean Anda-Claudia, Judecătoria Botosani
 486. Candale Laura Camelia, Tribunalul Bistrița-Nasaud
 487. Zaharia Georgel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
 488. Tincu Diana, Judecătoria Botoșani
 489. Moraru Cristina, DIICOT
 490. Bursuc Andreea Claudia, DIICOT
 491. Laura Zaharia, DIICOT ST Iași
 492. Vasile Marc Emilian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
 493. Marcu Ionuț, DIICOT
 494. Vlad Cîrjan, Judecătoria Sectorului 4 București
 495. Mihail Andreca, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
 496. Moatăr Alina-Georgiana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș
 497. Toma Elena Mihaela, Judecătoria Târgoviște
 498. Constantin Irina, DNA
 499. Paiuși Liviu Ionuț, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani
 500. Gheorghe Anghel Raluca, DNA
 501. Adriana Steliana Bidică, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
 502. Derius Laura, DNA
 503. Brădean Raluca Cristina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
 504. Maria Irina Manolică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz
 505. Mungiu Ramona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
 506. Dorina Grigore, DNA
 507. Onea Dalidis Nicoleta Irina, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
 508. Duță Mihai Gabriel, Judecătoria Roșiorii de Vede
 509. Mălăieșu Gabriela Ramona, Judecătoria Odorheiu Secuiesc
 510. Ilyes Ibolya, Judecătoria Odorheiu Secuiesc
 511. Țerban Alina Dorel, Judecătoria Odorheiu Secuiesc
 512. Tocu Maria Magdalena, Tribunalul București
 513. Iliescu Bianca, Judecătoria Sectorului 3 București
 514. Stefan Carmen Elena, Judecătoria Sectorului 3
 515. Diremia Vlad, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
 516. Alina-Ana Stamate-Tamașan, Tribunalul Maramureș
 517. Grecu Camelia Dorina, Judecătoria Targu Lapuș
 518. Varga Sanda-Daria, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
 519. Bocai Tudor Florin, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
 520. Soltan Alexandru, DIICOT S. T. Ploiești
 521. Sauciuc Andrei Judecătoria Iași
 522. Palaghia Marius, Judecătoria Iași
 523. Sauciuc Ramona Nicoleta, Judecătoria Pașcani
 524. Andrei Olaru, Judecătoria Ploiești
 525. Liviu Urziceanu, Judecătoria Arad
 526. Teliceanu Viorel-Gabriel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 527. Constantinescu Dan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 528. Vasile Tudor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 529. Cristea Silvia Denisa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 530. Iordache Viorel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 531. Nas Bogdan-Emil, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 532. Iorgu Anca-Ramona, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 533. Statache Claudiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 534. Mocioi Alin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 535. Diamandescu Ioana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 536. Anton Andreea Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 537. Pop Alexandra, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 538. Dinu Mihai Adrian, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 539. Andrei Camelia, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
 540. Pantea Marius Calin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 541. Margan Marcela-Delia, Judecătoria Timişoara
 542. Serban Marian, Judecătoria Băileşti
 543. Matei Gheorghe, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
 544. Goia Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
 545. Pavel Ruxandra-Maria, Judecătoria Cluj-Napoca
 546. Culcearu Andreea Iulia, DIICOT BT Ialomița
 547. Romeo Petcan, Judecătoria Slatina
 548. Mihaela Cismaru, Judecătoria Slatina
 549. Simona Stănilă, Judecătoria Slatina
 550. Sălăjan Mădălina, Judecătoria Marghita
 551. Ionescu Elena Georgiana, Judecătoria Petroşani
 552. Simon Dragoş Nicolae, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
 553. Cîmpeanu Florentina, Judecătoria Ploiesti
 554. Alexandru Florea, DIICOT
 555. Sfîca Aglaia Irina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi
 556. Baldea Diana, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi
 557. Corduneanu Anamaria, Tribunalul Botoşani
 558. Luca Nicoleta-Adriana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
 559. Mehedin Crina, Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud
 560. Danusia Boicean, DNA Alba Iulia
 561. Simion Oana, Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
 562. Zaharciuc Monica, Judecătoria Alexandria
 563. Trastau Olimpia Maria, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş
 564. Mihaela Iuliana Savu, Tribunalul Olt
 565. Dinu Eugenia Viviana, Judecătoria Galaţi
 566. Cirneciu Felicia, Judecătoria Sectorului 2
 567. Cirneciu Liviu-Cristian, Judecătoria Zărneşti
 568. Toader Mihai-Costin, Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari
 569. Ana-Maria Chirilă, Judecătoria Cluj-Napoc
 570. Sprîncu Nicolae, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1
 571. Răducu Liliana-Dorina, Judecătoria Sectorului 5 București
 572. Norica Nicoleta Iordache, Judecătoria Sectorului 1 București
 573. Fanel Arabelea, Tribunalul Olt
 574. Stana Florentina, Tribunalul Olt
 575. Sorana Suciu, Judecătoria Târgu-Mureş
 576. Ramirez Ioana, Tribunalul Cluj
 577. Ruxandra Grecu, Curtea de Apel București
 578. Gabriel Mustață, Judecătoria Constanța
 579. Monica Turcu, Tribunalul Constanța
 580. Marginean-Peczi Anamaria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
 581. Adina Monica Burdan, Curtea de Apel Timișoara
 582. Maria Timoașcă, Tribunalul Constanța
 583. Oana Andreea Onofrei, Judecătoria Sectorului 1 București
 584. Ana-Maria Izabela Ion, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3
 585. Botogan Claudiu, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
 586. Florescu Gabriela, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
 587. Colceriu Sorin-Mihai, Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
 588. Elena Luiza Mogosanu, Judecătoria Pitești
 589. Ramona Ristea, Tribunalul Timiș
 590. Blanaru Larisa Andreea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brasov
 591. Vaduva Maria Valentina, Tribunalul Olt
 592. Nicoleta Soare, Tribunalul Olt
 593. Mihnea Stoicescu, Judecătoria Sectorului 1 București
 594. Filip Radu Daniel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1
 595. Nitica Malina, Judecătoria Timișoara
 596. Jilavu Eduard Ștefan, Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
 597. Veriveș Daniel, Judecătoria Podu Turcului

No related posts.

Leave a comment


+ five = 10