Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni condamnă orice declarații, comentarii sau remarci care depășesc granițele unor critici legitime și al căror scop real este de fapt atacarea, intimidarea, exercitarea oricăror altor tipuri de presiuni asupra judecătorilor români sau umilirea lor, prin folosirea de argumente simpliste, iresponsabile sau demagogice, precum și desconsiderarea în orice alt mod a sistemului judiciar din România sau a judecătorilor în mod individual

Statul de drept reprezintă unul dintre pilonii principali ai Consiliului Europei, iar puterea judecătorească este unul dintre elementele esențiale ale acestuia. Pentru a consolida rolul judecătorilor în Europa, Comitetul de Miniștri, organul decizional al Consiliului Europei, a instituit, în anul 2000, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), acesta fiind o autoritate consultativă a Consiliului Europei cu privire la aspecte legate de independența, imparțialitatea și statutul judecătorilor. CCJE este singurul organism dintr-o organizație internațională compus exclusiv din judecători, provenind din toate statele membre ale Consiliului Europei.

La data de 25 aprilie 2019, răspunzând unei solicitări adresate de Asociația Forumul Judecătorilor din România, Colegiul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni a emis un Aviz cu privire la situația sistemului judiciar din România, în contextul modificărilor aduse legilor justiției și al atacurilor constante împotriva magistraților din România.

Prezentăm mai jos recomandările formulate de Colegiul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, textul integral fiind publicat la pagina web http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Aviz-CCJE-25-aprilie-2019-Romania.pdf :

 

  1. Colegiul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, care reprezintă pe membrii acestuia ce sunt judecători activi din toate statele membre ale Consiliului Europei, achiesează la îngrijorările exprimate de Asociația Forumul Judecătorilor din România cu privire la independența judecătorilor români și adoptarea modificărilor aduse celor trei legi ale justiției.

 

  1. În ceea ce privește rolul și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul CCJE recomandă reconsiderarea temeiurilor de revocare a membrilor CSM și, în special, înlăturarea posibilității ca membrii aleși să poată fi revocați urmare a retragerii încrederii, prin vot, de către adunările generale ale instanțelor, inclusiv ca urmare a unui memoriu în acest sens.
  2. Colegiul CCJE conchide deopotrivă în sensul că excluderea membrilor societății civile de la toate ședințele secțiilor – entități decizionale distincte potrivit noilor modificări aduse legilor justiției – contravine standardelor europene.

 

  1. Colegiul CCJE recomandă, în consecință, reconsiderarea rolului limitat pe care reprezentanții societății civile îl au în prezent, în mod nepotrivit, în activitatea CSM.

 

  1. În ceea ce privește răspunderea materială a judecătorilor, Colegiul CCJE își exprimă îngrijorarea cu privire la rolul decisiv al Ministerului Finanțelor Publice în stadiul inițial al procedurii, și care, în calitate de organ al puterii executive nu poate evalua în mod adecvat existența sau cauzele unei erori judiciare. Se recomandă în întregime reconsiderarea acestui amendament. Asemenea plângeri, dacă sunt formulate, ar trebui tranșate exclusiv de o instanță independentă, cu asigurarea tuturor garanțiilor prevăzute de art. 6 CEDO.

 

  1. În completarea acestor chestiuni procedurale, Colegiul CCJE recomandă cel puțin ca definiția erorii judiciare să fie suplimentar precizată, în sensul că judecătorii nu pot fi trași la răspundere decât în ipoteza în care reaua credință sau grava lor neglijență a fost stabilită prin procedura corespunzătoare. Colegiul CCJE recomandă în continuare doar reaua credință, nu și grava neglijență, ca posibil temei al răspunderii pentru erori judiciare.

 

  1. Cu privire la crearea unei structuri distincte a Ministerului Public pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători, Colegiul CCJE recomandă abandonarea în întregime a acestei inițiative.

 

  1. Colegiul CCJE conchide în sensul că noua obligație impusă judecătorilor, prin limitarea libertății lor de exprimare, nu este necesară, ridică numeroase semne de întrebare, poate constitui subiect al interpretărilor abuzive și contradictorii, periclitând independența judiciară, astfel încât se recomandă înlăturarea acestei modificări.

 

  1. Cu privire la atacurile repetate și fără precedent ale factorilor politici împotriva judecătorilor, Colegiul CCJE condamnă orice declarații, comentarii sau remarci în România care depășesc granițele unor critici legitime și al căror scop real este de fapt atacarea, intimidarea, exercitarea oricăror altor tipuri de presiuni asupra judecătorilor sau umilirea lor, prin folosirea de argumente simpliste, iresponsabile sau demagogice, precum și desconsiderarea în orice alt mod a sistemului judiciar sau a judecătorilor în mod individual.

 

  1. În ceea ce privește dreptul judecătorilor de a protesta împotriva politicilor sau acțiunilor de natură a le afecta independența, Colegiul CCJE confirmă în mod absolut dreptul legitim al judecătorilor din România sau de oriunde de a protesta împotriva acestor acțiuni, într-un climat de respect reciproc și într-o modalitate compatibilă cu păstrarea independenței judiciare și a imparțialității.

 

 

Asociația Forumul Judecătorilor din România

judecător Dragoș Călin, co-președinte

  judecător Anca Codreanu, co-președinte

No related posts.

Leave a comment


4 + two =