Compilația avizelor și a rapoartelor Comisiei de la Veneția privind instanțele judecătorești și judecătorii – traducere în limba română

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Compilatia-avizelor-si-rapoartelor-Comisiei-de-la-Venetia-privind-instantele-judecatoresti-si-judecatorii.pdf

 

Acest document este o compilație de extrase preluate din avize și rapoarte/studii adoptate de Comisia de la Veneția cu privire la aspecte legate de sistemul judiciar (instanțe, judecători și Consiliul Judiciar) și  se concentrează pe statutul judecătorilor, organizarea internă a sistemului judiciar, relația acestuia cu celelalte puteri ale statului, garanțiile de independență și răspunderea judecătorilor.

Compilația este destinată să servească drept sursă de referință pentru autorii constituțiilor și ai legislațiilor privind sistemul judiciar, pentru cercetători, precum și pentru membrii Comisiei de la Veneția care sunt solicitați să pregătească observații și avize privind legislația care se ocupă de astfel de chestiuni. Când se face referire la elementele conținute în acest proiect de compilație, trebuie menționat documentul original, iar nu compilația ca atare.

Compilația este structurată tematic pentru a facilita accesul la liniile generale adoptate de Comisia de la Veneția cu privire la diverse aspecte din acest domeniu. Cu toate acestea, ea nu ar trebui să împiedice membrii Comisiei de la Veneția să introducă noi puncte de vedere sau să se abată de la cele anterioare, dacă există un motiv întemeiat pentru aceasta. Compilația ar trebui să fie considerată doar un cadru de referință.

Rapoartele și studiile Comisiei de la Veneția citate în această compilație urmăresc să prezinte standarde generale pentru toate statele cu statut de membru sau de observator al Comisiei de la Veneția. Recomandările formulate în rapoarte și studii vor fi, prin urmare, de o aplicare mai generală, deși specificitatea situațiilor naționale/locale este un factor important și ar trebui luată în considerare în mod adecvat.

Fiecare mențiune din compilație are o referință care îi stabilește poziția exactă în aviz sau raport/studiu (numărul paragrafului, numărul paginii pentru avize mai vechi), ce îi permite cititorului să o găsească în avizul sau raportul/studiul din care a fost luată. Pentru a scurta textul, majoritatea trimiterilor și a notelor de subsol ulterioare sunt omise în textul citărilor; este reprodusă numai partea esențială a paragrafului relevant.

No related posts.

Lasă un comentariu


eight + 7 =