(Română) Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională a României