(Română) FJR – Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională privind obiecția de neconstituționalitate a Legii privind statutul asistentului judecătorului