Asociația Forumul Judecătorilor din România: Asigurarea necesarului de resurse umane în justiție trebuie realizată meritocratic, exclusiv prin intermediul Institutului Național al Magistraturii

Contrar propunerii recente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, Asociația Forumul Judecătorilor din România reiterează că numirea în funcția de judecător a avocaților nu se poate face exclusiv pe baza unor criterii de vechime, competență profesională în profesia din care provin și probitate.

Deși situația posturilor vacante este în prezent la un nivel deosebit de critic (peste 1000), singura soluție este declanșarea rapidă a unor noi concursuri de admitere în magistratură, meritocrația fiind o condiție implicită pentru ocuparea posturilor de judecător.

Este esențială implicarea Institutului Național al Magistraturii, astfel încât admiterea în profesia de magistrat să fie realizată prin examinarea riguroasă a candidaților, așa încât să fie evaluate efectiv cunoștințele teoretice ale acestora și urmându-se cursuri de formare profesională pentru cei recrutați.

Nu trebuie negată competența profesională a avocaților în profesia din care provin, însă experiența acumulată în această profesie nu înseamnă automat și însușirea tuturor cunoștințelor necesare, corespunzător profilului unui magistrat.

Formarea unui magistrat, perfecţionarea sistemului de pregătire a magistraţilor şi, mai ales, de selecţie a acestora, constituie preocupări permanente şi în alte state membre, acest obiectiv revenind în exclusivitate şcolilor naţionale de magistratură.

Admiterea prin interviu și fără un examen real reprezintă o soluţie păguboasă care creează un dezechilibru major şi care, în realitate, opreşte accederea în magistratură a celor cu adevărat motivaţi, experiența din urmă cu 10 ani dovedind acest fapt și determinând eliminarea acestui mecanism, la presiunea Comisiei Europene și a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, se atrage atenţia statelor membre cu privire la necesitatea numirii şi promovării judecătorilor pe criterii obiective, care să aibă la bază competenţa profesională, integritatea şi eficienţa acestora.

Raportul Comisiei Europene din anul 2023 privind statul de drept – Capitolul consacrat situației statului de drept din România a reținut că numărul concursurilor pentru admitere în magistratură nu este suficient în prezent pentru a compensa exodul magistraților și pentru a remedia deficitul pe termen scurt, în special având în vedere cerința privind vechimea care se aplică în cazul instanțelor superioare și al parchetelor.

În consecință, sunt necesare măsuri rapide pentru organizarea unor concursuri meritocratice de admitere în profesie, astfel încât activitatea de judecată să nu aibă de suferit în detrimentul justițiabililor, iar numirea judecătorilor să fie făcută având în vedere criterii obiective, care să aibă la bază competenţa profesională dovedită prin concurs/examen, integritatea şi eficienţa acestora, urmată de o pregătire specifică pentru adaptarea la rigorile profesiei de magistrat.

Asociația Forumul Judecătorilor din România

No related posts.

Lasă un comentariu


− 1 = four