Jurisprudenta

Critica adusă de către membrii Serviciului Naţional Juridic și Asociaţia Naţională a Judecătorilor şi a Procurorilor unui proiect de lege, aplicabil procedurilor penale în curs de desfăşurare intentate împotriva reclamantului, nu a reprezentat o încălcare a dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenție

CEDO, cauza Previti c. Italiei, decizia de inadmisibilitate din 8 decembrie 2009, cererea nr. 45291/06 Situația de fapt Reclamatul, fost avocat, este o figură proeminentă pe scena politică naţională. În 1995, în contextul unui proces foarte mediatizat privind controlul corporativ al unui important grup chimic, IMI/SIR, reclamantul a fost acuzat pentru luare de mită. În noiembrie 1999, el şi alţi 7 acuzaţi din acea cauză au fost judecaţi de Curtea Penală. În mai… citeste

Citește tot

Încălcarea dreptului la un proces echitabil, ca urmare a condamnării reclamantului de o instanță care nu a fost alcătuită conform legii naționale. Hotărârea a fost pronunțată de un complet în care două judecătoare fără pregătire juridică activau deja de 88 de zile, depășind cu mult perioada legală de 14 zile pentru care puteau fi numite

CEDO, cauza Posokhov c. Rusiei, hotărârea din 4 martie 2003, cererea nr.  63486/00 Situația de fapt Reclamantul Serghei Vitalzevici Posokhov este cetăţean rus şi locuieşte în Taganrog. Procedurile penale iniţiale Reclamantul a lucrat pentru Oficiul Vamal din Taganrog, ocupându-se de supravegherea bunurilor importate la punctele vamale maritime. În 1996 s-au iniţiat procedurile penale împotriva sa şi a altor colegi, pentru presupusa contrabandă a unor cantităţi… citeste

Citește tot

Neîncălcarea art. 6 par. 1, 9, 10 şi 14 din Convenţie. În temeiul unor numeroase mărturii și plângeri împotriva reclamantei, judecător, formulate de diverși funcţionari ai statului și de persoane fizice, s-a constatat că aceasta a recrutat mai mulţi colegi și terţe persoane ca membri ai Bisericii Живая вера, a încercat fără succes să înscrie o serie de alte persoane, s-a rugat în public în timpul ședințelor de judecată, a promis anumitor părți rezultate favorabile în litigiile lor dacă se alătură Bisericii, a criticat moralitatea anumitor părți cu privire la diferite drepturi, aceste activități ducând, printre altele, la întârzierea soluționării litigiilor

CEDO, cauza Pitkevich c. Rusiei, decizia de inadmisibilitate din 8 februarie 2001, cererea nr. 47939/99 Situația de fapt Din 1987, reclamanta este membră a Bisericii Living Faith (Живая вера, denumită în continuare Biserica), care este parte a Uniunii Ruse a Bisericilor Evanghelice Creştine. Din 1987 reclamanta a profesat ca judecător la Tribunalul Noyabrsk din Regiunea Autonomă Iamalia-Neneția din Rusia. În februarie şi martie 1997 reclamanta a… citeste

Citește tot

Test asupra independenţei şi imparţialităţii instanţei, atunci când unul dintre membrii completului de judecată al Curţii de Apel, la momentul soluţionării cauzei, deţinea şi funcţia de parlamentar. Chiar dacă participarea la adoptarea unei măsuri legislative generale ar putea crea dubii cu privire la funcţiile judiciare ulterioare, în acestă cauză nu se poate afirma că M.P. a avut legătură, fiind parlamentar, cu fondul cauzei

CEDO, cauza Pabla Ky c. Finlandei, hotărârea din 22 iunie 2004, cererea nr. 47221/99 Situaţia de fapt Reclamanta este o societate cu răspundere limitată, înfiinţată în 1986 la Helsinki. Această companie deţinea un restaurant în Helsinki şi închiria un spaţiu de la o companie de asigurări (KHS). În urma neînţelegerilor apărute între aceste două companii cu privire la închirierea unor noi spaţii şi renovarea lor, reclamanta s-a adresat instanţei. În… citeste

Citește tot

Revocarea din funcţie a unui judecător, motivată în parte de conduita sa în viaţa privată. Garanţii împotriva caracterului arbitrar

CEDO, cauza Özpinar c. Turciei, hotărârea din 19 octombrie 2010, cererea nr. 20999/04 Situația de fapt Reclamanta, domnişoara Arzu Özpınar, este resortisant turc, născută în 1972 şi are domiciliul în Ankara. Pe 22 iulie 1997, domnişoara Özpınar a fost numită judecător în Karaçoban, Erzurum. În 1999 a fost mutată în Gülnar, un cartier din oraşul Mersin, unde a lucrat timp de trei ani şi jumătate. A. Ancheta condusă de către inspector Din dosar… citeste

Citește tot

Principiul egalităţii armelor şi locul procurorului în sala de judecată. Faptul că procurorul nu a ocupat un loc lângă avocaţi şi consilieri juridici nu este suficient în sine pentru a se contesta egalitatea armelor sau lipsa de imparţialitate şi independenţă, în măsura în care, chiar dacă se acordă Ministerului Public o poziţie „fizică” privilegiată în sala de judecată, aceasta nu pune acuzatul într-o situaţie de dezavantaj concret pentru apărarea intereselor sale

CEDO, cauza Ovidiu Trăilescu c. României, decizia de inadmisibilitate din 22 mai 2012, cererile nr. 5666/04 şi 14464/05 Situația de fapt 1. Faptele corespunzătoare cererii nr. 5666/04 Reclamantul era angajat ca jurist la o întreprindere. La 22 ianuarie 2000, reclamantul a fost declarat admis la examenul organizat de Ministerul Justiţiei pentru suplinirea posturilor vacante în magistratură. La 8 iunie 2000, a fost informat că, dată fiind media sa la concurs, trebuia să… citeste

Citește tot

Procedură disciplinară împotriva unui magistrat. Obiectul procesului, dezbătut pe larg în mediile publice, era de natură a stârni un amplu interes în cadrul opiniei publice, fiind oportună asigurarea unei publicităţi corecte şi complete a dezbaterilor. Mai mult, în lumina funcţiei publice a reclamantului, precum şi a acuzaţiilor privind politizarea acţiunii disciplinare, era atât în interesul său, cât şi al opiniei publice, să se asigure o publicitate reală a dezbaterilor

CEDO, cauza Olujić c. Croaţiei, hotărârea din 5 februarie 2009, cererea nr. 22330/05 Situația de fapt În anul 2006, împotriva reclamantului, judecător şi preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie a Croaţiei şi membru al Consiliului Naţional Judiciar (CNJ) al Croaţiei, a fost formulată de Guvernul Croaţiei o cerere la CNJ prin care se solicita cercetarea disciplinară a acestuia pentru săvârşirea a două presupuse abateri disciplinare. Reclamantul era… citeste

Citește tot

Judecător al Curţii Supreme exclus din corpul magistraţilor printr-o procedură disciplinară nelegală. Lipsa de independenţă şi imparţialitate a Consiliului Superior de Justiţie şi a instanţei de control judiciar – încălcarea art. 6 şi 8 din Convenţie

CEDO, cauza Oleksandr Volkov c. Ucrainei, hotărârea din 9 ianuarie 2013, cererea nr. 21722/11 Situația de fapt 1. Particularităţi privind numirea, alegerea, eliberarea din funcţie şi controlul din punct de vedere disciplinar a judecătorilor în Ucraina Judecătorii sunt numiţi pentru un mandat iniţial de 5 ani de către Preşedintele Ucrainei, iar ulterior toţi judecătorii, cu excepţia judecătorilor Curţii Constituţionale, sunt aleşi de Parlament pe perioadă… citeste

Citește tot

Încălcarea art. 11 din Convenție. Curtea a criticat dispozițiile unei directive a Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul căreia fuseseră sancționați magistrații reclamanți, membri ai unei asociații francmasone, în condițiile absenței unei interdicții clare și exprese în acest sens

CEDO, cauza N.F. c. Italiei, hotărârea din 12 noiembrie 2001, cererea nr. 37119/97 Situația de fapt Reclamantul, născut în 1942, este judecător. În anul 1990 a devenit membru al Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, organizație francmasonă, iar la 5 martie 1991 membru al Casa Adriano Lemmi din Milano. În timpul verii anului 1992 reclamantul a citit în presa națională că anumiți procurori, în special procurorul din Palmi (Reggio di Calabria), au… citeste

Citește tot