Jurisprudenta

(Română) Neîncălcarea art. 6 par. 1, 9, 10 şi 14 din Convenţie. În temeiul unor numeroase mărturii și plângeri împotriva reclamantei, judecător, formulate de diverși funcţionari ai statului și de persoane fizice, s-a constatat că aceasta a recrutat mai mulţi colegi și terţe persoane ca membri ai Bisericii Живая вера, a încercat fără succes să înscrie o serie de alte persoane, s-a rugat în public în timpul ședințelor de judecată, a promis anumitor părți rezultate favorabile în litigiile lor dacă se alătură Bisericii, a criticat moralitatea anumitor părți cu privire la diferite drepturi, aceste activități ducând, printre altele, la întârzierea soluționării litigiilor

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more

(Română) Test asupra independenţei şi imparţialităţii instanţei, atunci când unul dintre membrii completului de judecată al Curţii de Apel, la momentul soluţionării cauzei, deţinea şi funcţia de parlamentar. Chiar dacă participarea la adoptarea unei măsuri legislative generale ar putea crea dubii cu privire la funcţiile judiciare ulterioare, în acestă cauză nu se poate afirma că M.P. a avut legătură, fiind parlamentar, cu fondul cauzei

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more

(Română) Principiul egalităţii armelor şi locul procurorului în sala de judecată. Faptul că procurorul nu a ocupat un loc lângă avocaţi şi consilieri juridici nu este suficient în sine pentru a se contesta egalitatea armelor sau lipsa de imparţialitate şi independenţă, în măsura în care, chiar dacă se acordă Ministerului Public o poziţie „fizică” privilegiată în sala de judecată, aceasta nu pune acuzatul într-o situaţie de dezavantaj concret pentru apărarea intereselor sale

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more

(Română) Procedură disciplinară împotriva unui magistrat. Obiectul procesului, dezbătut pe larg în mediile publice, era de natură a stârni un amplu interes în cadrul opiniei publice, fiind oportună asigurarea unei publicităţi corecte şi complete a dezbaterilor. Mai mult, în lumina funcţiei publice a reclamantului, precum şi a acuzaţiilor privind politizarea acţiunii disciplinare, era atât în interesul său, cât şi al opiniei publice, să se asigure o publicitate reală a dezbaterilor

citeste

Read more