(Română) Practica judiciară în materia contestațiilor formulate împotriva hotărârilor colegiilor de conducere ale instanțelor judecătorești, Editura Universitară, București, 2015, coordonator Oana Cristina Niemesch