Beneficiile magistraților în diverse state din Europa şi de pe alte continente

Rapoartele Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ)[1] conțin elemente concrete cu privire la categorii de beneficii de care se bucură magistrații din Europa.

În cele mai multe state membre ale Consiliului Europei, judecătorilor li se pot acorda unele beneficii suplimentare față de remunerația de bază. Există şi alte avantaje în afara sistemelor de pensie specifice şi de facilităţile în privinţa locuinţei. Aceste avantaje pot fi, în general, prime de vacanţă în funcţie de vârstă şi vechime, asigurări speciale de viaţă, asigurări de sănătate şi/sau facilităţi de transport (maşină oferită de guvern) şi, uneori, alocaţii pentru cheltuieli de reprezentare, precum și alte beneficii.

În general, se poate vorbi, în sens de beneficii, pentru: sporuri salariale (Albania, Armenia, Estonia, Italia, pentru judecătorii care doresc să lucreze în instanțe unde există un deficit de personal, Malta, Monaco, Muntenegru, Federația Rusă); prime sau indemnizații pentru responsabilități specifice (Albania, Croația, Muntenegru, Portugalia, Ucraina) sau în funcție de volumul și condițiile de muncă (Croația – pentru judecătorii transferați la o alta instanță); alocații pentru acoperirea cheltuielilor operaționale sau de reprezentare (Croația, Republica Cehă, Muntenegru, Portugalia, Slovacia, Turcia); compensații pentru pierderea funcției (Letonia); asigurare specială de viață și/sau de sănătate (Albania, Croația, Estonia, Ungaria, Letonia, Muntenegru, Federația Rusă); facilități pentru locuințe (Republica Cehă, Franța, Ungaria, Muntenegru, Portugalia, Federația Rusă); indemnizații de deplasare (Croația, Malta, Federația Rusă); ajutor pentru costurile medicale (Germania, Letonia, Federația Rusă); mașină cu șofer (Malta), beneficii legate de concedii (Slovacia).

Ungaria acordă sprijin pentru mutarea într-o locuință nouă și sprijin social și educațional, împreună cu o indemnizație de familie.

În Croația sunt disponibile beneficii de formare profesională și de specialitate, în timp ce în Republica Cehă există o alocație pentru cercetare și publicații în domeniul juridic.

Cinci state din Europa acordă o primă la salariu suplimentară în funcție de atingerea obiectivelor cantitative sau calitative specifice: Franța, Georgia, Italia, Federația Rusă și Spania. În Islanda, în mod excepțional și temporar, se acordă un salariu anual special, ca urmare a creșterii semnificative a numărului de cazuri în instanțele de judecată determinată de criza economică.

În Franța există o primă flexibilă acordată judecătorilor de șefii instanțelor în funcție de contribuția lor, în ceea ce privește calitatea și cantitatea muncii, pentru buna funcționare a sistemului judiciar. Această primă poate fi de până la 16,5% din salariul lor indexat brut (rata maximă a fost majorată cu 17,5% la 1 august 2012 și cu 18% la 1 ianuarie 2013).

Tot în Franța, un magistrat care a exercitat cel puțin 5 ani de activitate în precedenta rezidență administrativă are dreptul la decontarea cheltuielilor necesare mutării la o altă instanță/parchet, inclusiv de asigurarea unui autoturism în acest sens. Urmare a cauzei Outreau, începând din 2011, în Franța, magistrații beneficiază de o asigurare colectivă de răspundere profesională, realizată prin sindicatele acestora. Prima anuală achitată de magistratul asigurat este de 120 EUR (60 EUR pentru primii 2 ani de activitate). Plafonul garantat anual este de 250.000 EUR individual.

În Georgia, un judecător, în afară de salariu, poate primi beneficii financiare suplimentare, după luarea în considerare a performanței lunare.

În Italia, Legea nr.98/2011 a prevăzut prime de natură economică pentru Biroul Instanțelor și magistrați în mod individual atunci când numărul cauzelor aflate pe rol se reduce cu 10% într-un an.

În Belgia, toți magistrații instanței supreme dispun de telefoane mobile și credit forfetar limitat. Toți magistrații din Belgia au dreptul la un abonament cu tarif redus pentru transportul în comun.[2]

În Federația Rusă, în baza art.19 din Legea federală privind statutul judecătorului în Federația Rusă, pot fi acordate judecătorilor prime și asistență financiară. Federaţia Rusă aplică şi un sistem de impozitare redus în cazul judecătorilor. Până în anul 2002, judecătorilor li s-au achitat toate cheltuielile de transport. Judecătorii ruși au acces gratuit în sanatorii și centre medicale ori de recuperare, inclusiv spa.

În Spania există două moduri diferite de a încasa prime de productivitate: (i) prin îndeplinirea obiectivelor cantitative (în special numărul de hotărâri pronunțate într-o anumită perioadă de timp); (ii) prin înlocuirea altor judecători (un singur judecător își asumă munca suplimentară a altui judecător, în plus față de îndeplinirea propriului volum de lucru).

În Slovacia, Spania, Turcia şi Ucraina, judecătorii pot primi beneficii suplimentare, care variază de la: asigurări speciale de sănătate (în Slovacia, tratamente gratuite în centre spa – o săptămână sau două anual), împrumuturi reduse pentru cumpărarea unei locuinţe, decontarea cheltuielilor cu îmbrăcămintea, contribuţii pentru alimente și utilizarea maşinilor de serviciu.

În Estonia, concediile de odihnă ale judecătorilor însumează 49 de zile calendaristice, în raport de 35 de zile pentru funcționarii publici.[3]

În Bulgaria, judecătorii Curții Supreme pot fi cazați gratuit în locuințe de stat. În Cipru, fiecare judecător al instanței supreme poate cumpăra un autovehicul, la fiecare 10 ani, fără a plăti taxe. În Malta, judecătorii beneficiază de decontarea cheltuielilor pentru telefonul fix de la domiciliu, abonamente Internet și pentru trei ziare. Și Norvegia are reguli apropiate pentru judecătorii instanței supreme.[4]

Pe continentul nord american, în Statele Unite ale Americii, într-o perioadă, judecătorii au beneficiat chiar de scutire totală de impozite.

În Canada, în caz de invaliditate permanentă, un judecător are dreptul la o rentă. Soții supraviețuitori și copiii eligibili pot primi, de asemenea, pensie la moartea unui judecător ; renta pentru soț / partener este o treime din indemnizația judecătorului sau, după caz, jumătate din pensie. Judecătorii au dreptul la asigurări de viață și de sănătate.[5]

            În Brazilia, magistrații au dreptul la prime de vacanță, al treisprezecelea salariu, prime de permanență, prime în caz de transfer, decontarea cheltuielilor pentru locuință.[6]

Pe continentul asiatic, în Israel, o perioadă sabatică în care judecătorul poate urma cursuri de pregătire profesională este considerată drept beneficiu.

Judecătorii Curții Supreme din Pakistan au dreptul la mașină și șofer, 500 litri de petrol lunar, medicamente gratuite pentru întreaga familie, locuință, precum și decontarea cheltuielilor pentru apă curentă, gaze naturale și energie electrică.[7]

În Filipine, magistrații beneficiază de prime de Crăciun,[8] alocație specială pentru judecători (egală cu 100% din indemnizația de bază), prime de longevitate, plata cheltuielilor de transport.

Pe continentul african, în Tunisia, a fost creat Oficiul pentru Locuințele Magistraților și Personalului din cadrul Ministerului Justiției (Office des Logements des Magistrats et du Personnel du Ministère de la Justice)[9], care pune la dispoziția magistraților, pentru închiriere[10] sau cumpărare,[11] imobile în reședințe construite exclusiv pentru magistrați.

În Algeria, statul suportă indemnizații lunare pentru închirierea de către magistrați a unei locuințe, dar și împrumuturi pentru achiziționarea de vehicule private.[12]

În Camerun, toți judecătorii beneficiază de indemnizație specială pentru funcție, precum și plata cheltuielilor pentru apă, electricitate și locuință.[13] De asemenea, în Côte d’Ivoire, judecătorii dispun de mașină de serviciu.[14]

[1] CEPEJ a fost înființată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în luna septembrie 2002 cu scopul de a propune soluții adecvate pentru utilizarea de statele membre ale Consiliului Europei, între altele, pentru: promovarea punerii efective în aplicare a instrumentelor Consiliului Europei, utilizate pentru organizarea justiției; asigurarea faptului ca politicile publice cu privire la instanțe țin seama de nevoile justițiabililor CEPEJ este un organism unic pentru toate statele europene, alcatuit din experți calificați din 47 de state membre ale Consiliului Europei.

[2] A se vedea G. Londers, Aspects pratiques de l’independance de la justice. Rapport Introductif. Partie II – Conditions de travail. Réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l’Union Européenne, studiu disponibil la pagina web http://www.stj.pt/ficheiros/internacional/independencejustice_5.pdf [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[3] A se vedea, pentru detalii, A. Blisa, Judicial Salaries as a Component of Judicial Independence, studiu dsponibil la pagina web https://is.muni.cz/th/393001/pravf_m/DP_Judicial_Salaries_as_a_Component_of_Judicial_Independence.pdf [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[4] A se vedea G. Londers, op. cit..

[5] A se vedea pagina web https://www.tbs-sct.gc.ca/report/orp/2007/er-ed/vol2/vol212-fra.asp [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[6] A se vedea pagina web https://blogs.mediapart.fr/pindoramabahiaflaneur/blog/251016/bresil-en-magistrature-une-obscene-orgie-salariale [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[7] A se vedea pagina web https://tribune.com.pk/story/450926/pakistans-top-judge-makes-rs8-9-million-annual-salary/ [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[8] A se vedea pagina web http://pcij.org/stories/sc-justices-among-phs-best-paid-allowances-bonuses-not-in-salns/ [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[9] A se vedea pagina web http://www.olmj.tn/ [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[10] Cité des Juges à Kébili, Cité des Juges à EL Mourouj I, Cité des Juges à Siliana, Cité des Juges à Carthage, Cité des Juges à Gabès, Cité des Juges à Gafsa, Cité des Juges à Grombalia, Cité des Juges à Kairouen, Cité des Juges à Kasserine, Cité des Juges à Kébili, Cité des Juges à Mahdia, Cité des Juges à Menzah 9, Cité des Juges à Sfax, Cité des Juges à Sidi Bouzid, Cité des Juges à Sousse, Cité des Juges à Tataouine, Cité des Juges à Zaghouen, Cité des Juges à Tozeur, Cité des Juges à Monastir, Cité des Juges à Bizerte.

[11] Résidence des magistrats à Ennasr II Ariana, Complexe résidentiel et commercial à Fouchana, Résidence des magistrats à Ain Meriem Bizerte, Résidence des magistrats à Soukra Résidence des magistrats aux Jardins d’El Menzah II, Résidence des magistrats aux lotissement El Wafa à Mrezga Nabeul, Résidence des magistrats à Sahloul ll Sousse.

[12] A se vedea pagina web http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-104945.html [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[13] A se vedea pagina web http://www.minfi.gov.cm/index.php/en/procedures-au-minfi/65-manuels-de-procedures-au-minfi/procedures-de-la-solde-et-des-pensions-/202-solde-et-contentieux [consultată ultima dată la 18.11.2017].

[14] A se vedea pagina web http://maliactu.net/mali-primes-et-autres-avantages-reclames-par-le-sam-pres-de-1-250-000-f-cfa-pour-les-magistrats-2-050-000-f-cfa-pour-ceux-de-la-cour-supreme/ [consultată ultima dată la 18.11.2017].

No related posts.

Leave a comment


five − 2 =