La data de 11 martie 2018, Forumul Judecătorilor din România a solicitat unor organisme europene consultarea Comisiei de la Veneția asupra unor aspecte vizând modificarea în România a ”legilor justiţiei”

La data de 11 martie 2018, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România”, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, asociaţie profesională a judecătorilor din România, a expediat mai multe solicitări unor organisme europene (Comisia Europeană, Consiliul Europei – Comitetul Miniștrilor, Consiliul Europei – Adunarea Parlamentară, Consiliul Europei – Secretarul General) privind consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizând modificarea în România a ”legilor justiţiei”.

Comisia de la Veneţia, creată în 1990, reprezintă un organ consultativ al Consiliului Europei în chestiuni constituţionale. Comisia este recunoscută pe plan internaţional drept o instanţă de reflectare independentă. Comisia de la Veneţia contribuie, în egală măsură, la diseminarea şi dezvoltarea patrimoniului constituţional comun, jucând un rol unic în acordarea promptă a unor soluţii constituţionale pentru statele în tranziţie, conform standardelor şi bunelor practici în domeniu. Comisia de la Veneţia îşi propune drept scop să difuzeze şi să dezvolte justiţia constituţională, în special prin intermediul schimbului de informaţie.

 

În temeiul art.3 pct.1 și 2 din Statutul Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, adoptat de Comitetul de Miniștri la 21 februarie 2002, la cea de-a 78-a Reuniune a Miniștrilor adjuncți, fără a prejudicia competențele organelor Consiliului Europei, comisia poate să efectueze, din proprie inițiativă, cercetări și să elaboreze, dacă este cazul, proiecte de legi, de recomandări și de acorduri internaționale. Orice propunere a Comisiei poate fi discutată și adoptată de organele statutare ale Consiliului Europei. Comisia poate emite avize la cererea Comitetului Miniștrilor, a Adunării Parlamentare, a Congresului Autorităților Locale și Regionale din Europa, a Secretarului General și la cererea unui stat, a unei organizații internaționale sau a unui organism internațional care participă la lucrările Comisiei.

 

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România” nu a primit până în acest moment răspunsuri punctuale, urmând ca acestea să fie făcute publice pe măsura comunicării lor.

 

Mai jos, textele sesizărilor.

 

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Letter-to-Mr.-Frans-Timmermans-request-to-consult-the-Venice-Commission.pdf

 

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Letter-to-Mr.-Michele-Nicoletti-President-of-the-Parliamentary-Assembly-request-to-consult-the-Venice-Commission.pdf

 

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Letter-to-Secretary-General-Thorbjørn-Jagland-request-to-consult-the-Venice-Commission.pdf

 

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Letter-to-Mr.-Anders-Samuelsen-Chair-of-the-Committee-of-Ministers-request-to-consult-the-Venice-Commission.pdf

No related posts.

Leave a comment


eight + 3 =