Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni confirmă în mod absolut dreptul legitim al procurorilor din România de a protesta împotriva politicilor sau acțiunilor de natură a le afecta independența şi autonomia

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni confirmă în mod absolut dreptul legitim al  procurorilor din România de a protesta împotriva politicilor sau acțiunilor de natură a le afecta independența şi autonomia, într-un climat de respect reciproc și într-o modalitate compatibilă cu păstrarea independenței și a imparțialității aferente statutului de procuror.

 

  

Statul de drept reprezintă unul dintre pilonii principali ai Consiliului Europei. Pentru a consolida rolul procurorilor în Europa, Comitetul de Miniștri, organul decizional al Consiliului Europei, a instituit, în anul 2005, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCJE), acesta fiind o autoritate consultativă a Consiliului Europei cu privire la aspecte legate de statutul procurorilor.

La data de 16 mai 2019, răspunzând unei solicitări adresate de Asociația Mişcarea pentru Apărarea Statului Procurorilor din România, Colegiul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni a emis un Aviz cu privire la situația sistemului judiciar din România, în contextul modificărilor aduse legilor justiției și al atacurilor constante împotriva magistraților din România.  Prezentăm mai jos recomandările formulate de Colegiul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, textul integral fiind publicat la pagina web http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/CCPE-Opinion-Romania-2019-Final.pdf:

 • Colegiul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, care îi reprezintă pe membrii acestuia ce sunt procurori activi din toate statele membre ale Consiliului Europei, achiesează la îngrijorările exprimate de Asociația Mişcarea pentru Apărarea Statului Procurorilor din România, cu privire la independența procurorilor români și adoptarea modificărilor aduse celor trei legi ale justiției.

 • În ceea ce privește rolul și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul CCPE recomandă reconsiderarea temeiurilor de revocare a membrilor CSM și, în special, înlăturarea posibilității ca membrii aleși să poată fi revocați urmare a retragerii încrederii, prin vot, de către adunările generale ale parchetelor, inclusiv ca urmare a unui memoriu în acest sens.

 • Colegiul CCPE conchide, deopotrivă, în sensul că excluderea membrilor societății civile de la toate ședințele secțiilor – entități decizionale distincte potrivit noilor modificări aduse legilor justiției – contravine standardelor europene.

 • Colegiul CCPE consideră nepotrivit rolul limitat pe care reprezentanții societății civile îl au, în prezent, şi recomandă participarea lor deplină în activitatea CSM şi în cadrul procesului decizional, alături de alţi membri.

 • În ceea ce priveşte numirea/eliberarea din funcţie a Procurorului General şi a altor  procurori cu funcţii de conducere, Colegiul CCPE recomandă reconsiderarea atât a modificărilor aduse, cât şi a actualelor prevederi constituţionale aflate în strânsă legătură, astfel încât să poată fi creat un cadru neutru şi obiectiv al numirilor/eliberărilor din funcţie, conform standardelor europene.

 • În ceea ce privește răspunderea materială a procurorilor, Colegiul CCPE își exprimă îngrijorarea atât cu privire la excluderea CSM din această procedură, cât şi cu privire la  rolul decisiv al Ministerului Finanțelor Publice în stadiul inițial al procedurii, care, în calitate de organ al puterii executive nu ar trebui să fie implicat în evaluarea cauzelor sau existenței unei erori judiciare.  Se recomandă în întregime reconsiderarea acestei implicări, precum şi exercitarea unei acţiuni în regres împotriva procurorului în cauză numai subsecvent unei acţiuni disciplinare derulate corespunzător şi soldate cu un verdict de vinovăţie.

 • Colegiul CCPE subliniază în continuare caracterul profund îngrijorător al noii proceduri în atragerea răspunderii, plasat în contextul celorlalte modificări legislative ce au dus la crearea noii secţii speciale pentru investigarea infracţiunilor comise de procurori şi care au impus limitări libertăţii lor de exprimare. În acest context, există un risc de presiune foarte ridicat asupra procurorilor, de natură a le submina independenţa şi autonomia.

 • În completarea acestor chestiuni procedurale, Colegiul CCPE recomandă ca definiția erorii judiciare să fie suplimentar precizată, în sensul că magistraţii nu pot fi trași la răspundere decât în ipoteza în care reaua credință sau grava lor neglijență a fost stabilită printr-un proces derulat corespunzător.

 • Cu privire la crearea unei structuri distincte a Ministerului Public pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători şi procurori, Colegiul CCPE recomandă abandonarea în întregime a acestei inițiative.

 • Colegiul CCPE conchide în sensul că noua obligație impusă procurorilor, prin limitarea libertății lor de exprimare nu este necesară, ridică numeroase semne de întrebare, poate constitui subiect al interpretărilor abuzive și contradictorii, periclitând independența procurorului, astfel încât se recomandă înlăturarea acestei modificări.

 • Cu privire la atacurile repetate și fără precedent ale factorilor politici împotriva procurorilor, Colegiul CCPE condamnă orice declarații, comentarii sau remarci în România care depășesc granițele unor critici legitime și al căror scop real este de fapt atacarea, intimidarea, exercitarea oricăror alte tipuri de presiuni  asupra procurorilor sau umilirea lor, prin folosirea de argumente nepotrivite, precum și desconsiderarea în orice alt mod a Ministerului Public sau a procurorilor în mod individual.

 • În ceea ce privește dreptul procurorilor de a protesta împotriva politicilor sau acțiunilor de natură a le afecta independența şi autonomia, Colegiul CCPE confirmă în mod absolut dreptul legitim al  procurorilor din România sau de oriunde de a protesta împotriva acestor acțiuni, într-un climat de respect reciproc și într-o modalitate compatibilă cu păstrarea independenței și a imparțialității aferente statutului de procuror.

 

 

 

Asociația Forumul Judecătorilor din România

judecător Dragoș Călin, co-președinte

judecător Anca Codreanu, co-președinte

 

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor

procuror Antonia Diaconu, co-președinte

procuror Cosmin Adrian Iordache, co-președinte

Asociația Inițiativa pentru Justiție

procuror Bogdan Pîrlog, co-președinte

procuror Sorin Lia, co-președinte

procuror Ionuţ Marcu, co-președinte

No related posts.

Leave a comment


9 − five =