All Posts

Sorry, this entry is only available in Romanian.

APEL CĂTRE TOATE CATEGORIILE PROFESIONALE DIN SISTEMUL JUDICIAR

Dragi colegi, Nu de mult timp au reușit să ajungă în România o parte dintre cei care, ca și noi, sperau să trăiască liberi într-un stat de drept, alături de familiile lor, să continue să își slujească profesia și să contribuie la renașterea unei societăți demne. Speranțele acestea le-au fost pe neașteptate risipite, iar singura scăpare pentru a supraviețui a fost să-și părăsească țara. Au făcut-o în grabă, renunțând la tot ce au agonisit,… citeste

Read more

The Romanian Judges’ Forum Association, the Movement for Defending the Status of Prosecutors Association and the Initiative for Justice Association: We request the dissolution of the Judicial Inspection and the creation of two judicial inspection structures with distinct legal personality, one for judges and, respectively, another one for prosecutors

By Decision no. 230 of 23 March 2021, the Section for Prosecutors of the Superior Council of Magistracy found “the very low quality of the activity of the Judicial Inspection in the field of disciplinary liability, given that the resolutions to carry out disciplinary actions were confirmed by the Chief Inspector, including by violating legal provisions regarding the impartiality; directing the activity of the Judicial Inspection in the period 2017 – 2020 towards the prosecutors in… citeste

Read more

Romanian Judges’ Forum Association and Initiative for Justice Association: A number of judges and their families have been evacuated from Afghanistan with the support of the Ministry of Foreign Affairs

Following the public appeal made on 16 August 2021 by Romanian Judges’ Forum Association and Initiative for Justice Association, 6 judges and one justice clerck, as well as their families, all Afghan citizens, were evacuated through the constant effort and support of the crisis unit within the Romanian Ministry of Foreign Affairs, which carried out the necessary procedures to bring these colleagues under the protection of the Romanian state.     The representatives of the… citeste

Read more

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție: un număr de judecători şi membri ai familiilor acestora au fost evacuaţi din Afganistan cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe

  Cel ce salvează o viaţă salvează lumea întreagă Talmud        Ca urmare a apelului public efectuat la 16 august 2021 de Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție, un număr de 6 judecători  şi un auxiliar al justiţiei, precum şi familiile lor, toţi cetăţeni afgani, au fost evacuați prin efortul şi sprijinul constant al celulei de criză din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din România, care… citeste

Read more

Affaire C-430/21, RS – Demande de décision préjudicielle

  Date de dépôt : 14 juillet 2021   Juridiction de renvoi : Curtea de Apel Craiova (Roumanie)   Date de la décision de renvoi : 7 juillet 2021 Partie requérante : RS CURTEA DE APEL CRAIOVA (cour d’appel de Craiova, Roumanie) SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI (chambre pénale et pour les affaires relatives aux mineurs) Completul de drepturi și libertăți (formation pour les droits et libertés)   DEMANDE DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE (EN… citeste

Read more

Case C-430/21, RS – Summary of the request for a preliminary ruling

Date lodged: 14 July 2021 Referring court: Curtea de Apel Craiova (Romania) Date of the decision to refer: 7 July 2021 Applicant/Complainant: RS Subject matter of the main proceedings Complaint concerning the duration of criminal proceedings, brought before the formation of the Division for Criminal Matters and for Cases involving Children of the Curtea de Apel Craiova (Court of Appeal, Craiova, Romania) having responsibility for matters relating to rights and freedoms… citeste

Read more

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Solicităm desființarea Inspecției Judiciare și crearea a două structuri de inspecție judiciară cu personalitate juridică distinctă, una pentru judecători și, respectiv, alta pentru procurori

Prin Hotărârea nr. 230 din 23 martie 2021, Secţia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ”calitatea foarte scăzută a activităţii Inspecţiei Judiciare în domeniul răspunderii disciplinare, în condiţiile în care rezoluţiile de exercitarea acţiunilor disciplinare au fost confirmate de inspectorul-şef, inclusiv prin încălcarea dispoziţiilor legale care vizează imparţialitatea; direcţionarea activităţii Inspecţiei Judiciare în… citeste

Read more

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Forumul Judecătorilor din România: ”Femeile magistrat ale Afganistanului încă pot fi salvate. Este necesară deschiderea de Uniunea Europeană a unui coridor umanitar în acest sens”

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Forumul Judecătorilor din România lansează un apel pentru includerea magistraților afgani, și în special a femeilor magistrat, în categoriile de persoane care vor fi evacuate din Afganistan și primite în Uniunea Europeană.   În aceste momente, toate semnale indică faptul că vor începe represalii împotriva celor care au colaborat cu regimul pro-american și mai ales împotriva… citeste

Read more

The Romanian Judges’ Forum Association and The Initiative for Justice Association: “We feel complete solidarity with colleagues in Afghanistan. We call on the Ministry of Foreign Affairs to grant visas in electronic format immediately to all Afghan judges and prosecutors whose lives are endangered”

The Romanian Judges’ Forum Association and The Initiative for Justice Association show their full solidarity and unconditional support to our colleagues, judges and prosecutors from Afghanistan, targets of the newly installed political regime in that state. In the last 10 years dozens of magistrates and other judicial staff have been killed and injured, bombs being placed in the justice palaces or judges shot on the streets (2013, 2017, 2021), in vindicative attacks. Also, during… citeste

Read more

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție: ”Suntem pe deplin solidari cu colegii din Afganistan. Solicităm Ministerului Afacerilor Externe să acorde imediat vize în format electronic tuturor judecătorilor și procurorilor afgani a căror viață este pusă în pericol”

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție își manifestă deplina solidaritate și suportul necondiţionat faţă de colegii noştri, judecători şi procurori din Afganistan, ținte ale regimului politic nou instalat în statul respectiv. În ultimii 10 ani au fost uciși și răniți zeci de magistrați și alt personal judiciar, fiind plasate bombe în palatele de justiție sau fiind împușcați judecătorii pe străzi (2013,… citeste

Read more