Conferinţa „Repere de drept comparat privind cariera judiciară”, Braşov, 21- 23 martie 2011