(Română) Critica adusă de către membrii Serviciului Naţional Juridic și Asociaţia Naţională a Judecătorilor şi a Procurorilor unui proiect de lege, aplicabil procedurilor penale în curs de desfăşurare intentate împotriva reclamantului, nu a reprezentat o încălcare a dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenție