Raportul extrem de critic al GRECO cu privire la impactul modificărilor aduse legilor justiției asupra politicilor anticorupție din România obligă Parlamentul României, Guvernul României și Președintele României să conlucreze pentru respingerea imediată a tuturor proiectelor care slăbesc lupta anticorupție

În cadrul celei de a 79-a sesiuni plenare a Grupului de State împotriva Corupției (GRECO), organism al Consiliului Europei desfășurată la Strasbourg între 19 și 23 martie 2018, a fost adoptat, conform art. 34 din Regulile sale de procedură, raportul ad hoc întocmit cu privire la riscurile de afectare a luptei anticorupție din România, generate de preconizatele modificări la legile justiției.

Confirmând în detaliu toate ieșirile publice ale Asociației Forumul Judecătorilor din România,[1] acest raport exprimă îngrijorări serioase referitor la numeroase modificări aduse legilor justiției, recent adoptate de Parlament și aflate în control a priori la Curtea Constituțională, precum și la unele propuneri de modificare a legislației penale și procesual penale.

GRECO, după ce au fost ascultați toți actorii relevanți cu privire la sistemul judiciar, reține că riscurile referitoare la plecările masive din magistratură, extinderea perioadei de studii pentru auditorii de justiție la Institutul Național al Magistraturii și la promovările arbitrare impuneau efectuarea prealabilă de studii de impact, cu privire la structura de personal a instanțelor și parchetelor și menținerea promovării judecătorilor și a procurorilor pe baze meritocratice. Procesul legislativ s-a desfășurat într-un ritm deseori descris ca fiind deosebit de rapid, lipsit de transparență, ceea ce nu a permis discutarea multor aspecte. S-a cerut, în mai multe rânduri, ca România să solicite o opinie Comisiei de la Veneția, GRECO insistând în continuare în acest sens.

Raportul recomandă abandonarea înființării noii secții speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul PICCJ (propusă și susținută de unii membri ai CSM, care ar trebui să-și prezinte demisiile de onoare) și asigurarea faptului că independența procurorului este – în cea mai mare măsură posibilă – garantată prin lege, cu adoptarea de garanții suplimentare pentru a-i proteja pe procurori.

Este necesară, de asemenea, evitarea creării de noi surse generatoare de conflicte de interese și incompatibilități, inclusiv timorarea magistraților prin abținerea de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului – și analizarea modificărilor care afectează drepturile și obligațiile, precum și răspunderea judecătorilor și procurorilor pentru erori judiciare, astfel încât să se asigure predictibilitatea și claritatea regulilor în materie, pentru a evita, deopotrivă, ca acestea să devină o amenințare la adresa independenței sistemului judiciar.

GRECO consideră că modificările propuse cu privire la Codul de procedură penală, discutate de comisia parlamentară specială comună în legătură cu Directiva UE privind prezumția de nevinovăție, depășesc scopul Directivei și dau naștere la îngrijorări serioase atât pe plan intern, cât și internaţional, cu privire la potențialul impact negativ asupra asistenței judiciare reciproce și asupra capacității sistemului de justiție penală de a aborda forme grave de criminalitate, inclusiv infracțiuni legate de corupție. România ar trebui să se abțină de la adoptarea unor modificări ale legislației penale care să contravină angajamentelor sale internaționale și să-i submineze capacitățile interne de luptă împotriva corupției.

De asemenea, GRECO reamintește destul de ironic că, în contextul mecanismului MCV, deşi Comisia Europeană a insistat în mod repetat asupra adoptării de măsuri împotriva atacurilor verbale sau de altă natură, cât și pentru a proteja activitatea magistraților împotriva unor astfel de atacuri din partea liderilor politici sau a altor persoane, proiectele de lege ignoră cu desăvârșire această recomandare.

Prin urmare, se impune imediat ca legile transmise spre promulgare să fie reanalizate de Parlament sub aspectul oportunității acestora, întrucât, pe de o parte, interesul public general nu justifică multe dintre reglementări, iar, pe de altă parte, este pusă în discuție respectarea angajamentelor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al Consiliului Europei. În acest scop, Parlamentul României, Guvernul României și Președintele României, a căror credibilitate în ochii partenerilor occidentali (GRECO cuprinde 48 de state europene și Statele Unite ale Americii) se pierde inclusiv prin inacțiuni greu de explicat, trebuie să conlucreze pentru respingerea imediată a tuturor acestor proiecte care slăbesc lupta anticorupție, având în continuare posibilitatea de a apela la sprijinul tehnic al Comisiei de la Veneția, așa cum, la 22 decembrie 2017, Secretarul General al Consiliului Europei a solicitat.

Asociația Forumul Judecătorilor din România consideră că singura soluție pentru modernizarea justiției constă în dezvoltarea unui dialog concret, efectiv, cu magistrații, Consiliul Superior al Magistraturii, asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, exclusiv după efectuarea studiilor de impact cuvenite și după prezentarea unor motivări serioase și credibile referitoare la modificările legislative propuse, în acord cu Mecanismul de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeană.

judecător Dragoș Călin, Curtea de Apel București, co-președinte

[1] Spre exemplu, a se vedea paginile web http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/archives/3137,

http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/archives/3143, respectiv http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/archives/3160 [consultate ultima dată la 11.04.2018].

No related posts.

Lasă un comentariu


9 − four =