Forumul Judecatorilor din Romania : Solicitare catre Presedintele Romaniei in scopul trimiterii Parlamentului, spre reexaminare, a ”legilor justitiei”

Stimate Domnule Președinte Klaus Werner Iohannis,

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România”, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, asociaţie profesională a judecătorilor din România, vă solicită prin prezenta să trimiteți Parlamentului, spre reexaminare, în temeiul art.77 alin.(2) din Constituția României, republicată, legile privind modificarea Legii nr.303/2004, Legii nr.304/2004 și Legii nr. 317/2004.
Față de obiectul de reglementare, se impune ca legile transmise la promulgare să fie reanalizate de Parlament sub aspectul oportunității acestora, întrucât, pe de o parte, interesul public general nu justifică multe dintre reglementări, iar, pe de altă parte, este pusă în discuție respectarea angajamentelor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Curtea Constituțională nu are competența de a analiza caracterul just sau injust/potrivit sau nepotrivit al intervenției legislative, întrucât acest aspect ține de oportunitatea măsurii, aceasta intrând în marja de apreciere exclusivă a Parlamentului. Însă, Parlamentul, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului român și de unică autoritate legiuitoare a țării, atunci când adoptă măsurile pe care le consideră necesare, trebuie să pornească de la o evaluare preliminară reală, obiectivă și completă, iar alegerea măsurilor să corespundă unui interes general al societății.
De asemenea, pentru o parte dintre reglementări, subzistă numeroase aspecte de neconstituționalitate, învederate de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România prin Memoriul pe care vi l-a trimis la 27 decembrie 2017, motiv pentru care sunteți în măsură să sesizați Curtea Constituțională.
Nu în ultimul rând, deși ați respins categoric această variantă în răspunsul pe care l-ați adresat subscrisei, aveți în continuare posibilitatea de a apela la sprijinul tehnic al Comisiei de la Veneția, așa cum, la 22 decembrie 2017, Secretarul general al Consiliului Europei, dl. Thorbjorn Jagland, v-a solicitat, deoarece ”o opinie din partea Comisiei de la Veneţia ar aduce claritate în ce priveşte compatibilitatea acestor texte cu standardele fundamentale ale statului de drept.”
Dragos Calin,
judecator,
Curtea de Apel Bucuresti
Link către principalele aspecte generale sau particulare care determină trimiterea legilor pentru reexaminare.
 
http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Solicitare-catre-Presedintele-Romaniei-trimitere-reexaminare-legile-justitiei.pdf
 

No related posts.

Lasă un comentariu


− 3 = three