Anunţuri

CONFERINŢA “EXECUTAREA SILITĂ – NOUTĂŢI, PROVOCĂRI, EXIGENŢE – PRIN FILTRUL JURISPRUDENŢEI CEDO”

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Academiei Române Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO) Asociaţia Forumul Judecătorilor din România Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) CONFERINŢA “EXECUTAREA SILITĂ – NOUTĂŢI, PROVOCĂRI, EXIGENŢE – PRIN FILTRUL JURISPRUDENŢEI CEDO” Amfiteatrul „Acad. Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii… citeste

Citește tot

Dicționar de Drepturile Omului, C.H. Beck, București, 2013

Dicţionarul de Drepturile Omului reprezintă o lucrare de bază pentru însuşirea terminologiei, principiilor, dispoziţiilor şi a mecanismelor Convenţiei europene a drepturilor omului, prin dubla sa natură, teoretică şi practică. Conceput şi redactat de profesionişti ai dreptului, magistraţi şi diplomaţi, această lucrare reprezintă un ghid de referinţă pentru toţi cei interesaţi de protecţia europeană a drepturilor omului, deopotrivă magistraţi, avocaţi,… citeste

Citește tot

Magistrații și instanțele judecătoresti în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Hotărâri relevante, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, coord. Dragoș Călin

Încrederea publică şi respectul pentru sistemul juridic sunt garanţiile eficienţei acestuia. Comportamentul judecătorilor, al procurorilor, al altor actori ai instanțelor și parchetelor în activităţile lor profesionale este esenţial pentru credibilitatea sistemului judiciar. Cu toate acestea, independenţa judecătorilor nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul lor propriu, ci o garanţie în interesul supremaţiei dreptului şi al celor care caută… citeste

Citește tot

Avocații în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Hotărâri relevante, Editura Universitară Bucureşti, 2013, coord. Dragoș Călin

Avocatul este elementul esenţial al realizării unei justiţii corecte; demersul său este acela de a promova şi apăra drepturile, libertăţile şi interesele clienţilor, în deplină legalitate. Una dintre condiţiile esenţiale de admisibilitate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este aceea a parcurgerii întregului ciclu procesual în faţa instanţelor naţionale: existenţa unei obligaţii ca măcar în ultima etapă procesuală, de multe ori recursul în sistemul… citeste

Citește tot

Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia organizării judiciare, a statutului judecătorilor și procurorilor și în materia altor profesii juridice

Cele trei volume reunesc pentru prima oară împreună jurisprudența instanței de contencios constituțional cu referire la organizarea judiciară și statutul profesiilor juridice. Statutul magistraților urmăreşte să asigure competenţa, independenţa şi imparţialitatea pe care, în mod legitim, orice persoană le aşteaptă de la instanţe şi de la fiecare judecător căruia îi este încredinţată apărarea drepturilor sale, dar și stabilitatea procurorilor. În… citeste

Citește tot

Libertatea de exprimare. Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele impotriva Romaniei, Editura Universitara, 2013

Coordonator: Vasile Bozeşan Colectiv: Dragoş Călin, Ionuţ Militaru, Roxana-Maria Călin, Mihaela Vasiescu, Lavinia Cîrciumaru, Lucia Zaharia, Paula-Andrada Coţovanu, Florin Mihăiţă, Cristina Radu, Cristinel Ghigheci, Victor Constantinescu, Alexandra Neagu, Beatrice Ramaşcanu şi Alexandra Lăncrănjan Prezenta lucrare cuprinde majoritatea hotărârilor de condamnare pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele împotriva României, în perioada… citeste

Citește tot

Medierea în România. Legislație și jurisprudență, ediția a II-a, Editura Universitară

Medierea în România după 6 ani şi jumătate de la adoptarea legii privind medierea şi organizarea profesiei de mediator ne apare ca o procedură alternativă de soluționare a litigiilor eficientă și de viitor celor ce suntem familiarizaţi cu ea. Dincolo de discuţiile referitoare la un posibil transplant legal/juridic a unei instituţii – alcătuită cu totul altfel în Statele Unite ale Americii (care de altfel a şi finanţat primele centre pilot, sădind rădăcina… citeste

Citește tot

Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin – Refuzul instanțelor naționale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudență românească, Editura CH Beck, 2013

Respingerea trimiterilor preliminare se constituie într-un domeniu distinct în cadrul relaţiei între instanţele judecătoreşti naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În acest cadru, judecătorul naţional este în plenipotenţa puterilor sale de judecător european, cel care apreciază îndeplinirea condiţiilor privind admisibilitatea trimiterii preliminare şi care, în temeiul tratatelor europene şi al legilor naţionale, poate trece la interpretarea şi… citeste

Citește tot

Paula-Andrada Coțovanu, Dragoș Călin – Jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti și a statutului magistraţilor, Editura Universitară, 2012

Prezentul volum reunește rezumatele hotărârilor judecătorești publicate în perioada 2009-2011 de Revista Forumul Judecătorilor, în cadrul rubricii destinate jurisprudenței în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Statutul magistraților urmăreşte să asigure competenţa, independenţa şi imparţialitatea pe care, în mod legitim, orice persoană le aşteaptă de la instanţe şi de la fiecare judecător căruia îi este încredinţată… citeste

Citește tot