Uncategorized

(English) The Romanian Judges’ Forum Association, the Movement for Defending the Status of Prosecutors Association and the Initiative for Justice Association: The formal statements of the Prime Minister and Minister of Justice on the primacy of European Union law do not stand for facts or remove the spectrum of infringement procedures, accompanied by severe financial sanctions, for Romania

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză… citeste

Citește tot

Le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans la mesure où celle-ci, combinée avec les dispositions nationales en matière de prescription, crée un risque systémique d’impunité

Arrêt dans les affaires jointes C-357/19, Euro Box Promotion e.a., C-379/19,  DNA – Serviciul Teritorial Oradea, C-547/19, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România », C-811/19, FQ e.a. et C-840/19, NC   La primauté du droit de l’Union exige que les juridictions nationales aient le pouvoir de laisser inappliquée une décision d’une cour constitutionnelle qui est contraire à ce droit, notamment sans courir le risque d’engager leur responsabilité… citeste

Citește tot

Dreptul Uniunii se opune aplicării unei jurisprudențe a Curții Constituționale în măsura în care aceasta, coroborată cu dispozițiile naționale în materie de prescripție, creează un risc sistemic de impunitate

Hotărârea în cauzele conexate C-357/19, Euro Box Promotion și alții, C-379/19, DNA – Serviciul Teritorial Oradea, C-547/19, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», C-811/19, FQ și alții și C-840/19, NC Supremația dreptului Uniunii impune ca judecătorii naționali să aibă puterea să lase neaplicată o decizie a unei curți constituționale care este contrară acestui drept, în special fără a fi expuçi riscului de a le fi angajată răspunderea… citeste

Citește tot

The Good Lobby Profs – Statement in support of Judge Costin Andrei Stancu

Statement in support of Judge Costin Andrei Stancu | The Good Lobby 27 September 2021 Re: Statement in support of Judge Costin Andrei Stancu We are writing on behalf of The Good Lobby Profs, a team of 60+ academic experts specialising inter alia in rule of law matters, to express our grave concerns about Resolution 2492/26.08.2021 whereof the Romanian Judicial Inspectorate took disciplinary action against Judge Costin Andrei Stancu of the Pitesti Court of Appeals and referred his… citeste

Citește tot

The Romanian Judges’ Forum Association, the Movement for Defending the Status of Prosecutors Association and the Initiative for Justice Association: We request the dissolution of the Judicial Inspection and the creation of two judicial inspection structures with distinct legal personality, one for judges and, respectively, another one for prosecutors

By Decision no. 230 of 23 March 2021, the Section for Prosecutors of the Superior Council of Magistracy found “the very low quality of the activity of the Judicial Inspection in the field of disciplinary liability, given that the resolutions to carry out disciplinary actions were confirmed by the Chief Inspector, including by violating legal provisions regarding the impartiality; directing the activity of the Judicial Inspection in the period 2017 – 2020 towards the prosecutors in… citeste

Citește tot

Romanian Judges’ Forum Association and Initiative for Justice Association: A number of judges and their families have been evacuated from Afghanistan with the support of the Ministry of Foreign Affairs

Following the public appeal made on 16 August 2021 by Romanian Judges’ Forum Association and Initiative for Justice Association, 6 judges and one justice clerck, as well as their families, all Afghan citizens, were evacuated through the constant effort and support of the crisis unit within the Romanian Ministry of Foreign Affairs, which carried out the necessary procedures to bring these colleagues under the protection of the Romanian state.     The representatives of the… citeste

Citește tot

Affaire C-430/21, RS – Demande de décision préjudicielle

  Date de dépôt : 14 juillet 2021   Juridiction de renvoi : Curtea de Apel Craiova (Roumanie)   Date de la décision de renvoi : 7 juillet 2021 Partie requérante : RS CURTEA DE APEL CRAIOVA (cour d’appel de Craiova, Roumanie) SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI (chambre pénale et pour les affaires relatives aux mineurs) Completul de drepturi și libertăți (formation pour les droits et libertés)   DEMANDE DE DÉCISION PRÉJUDICIELLE (EN… citeste

Citește tot

Case C-430/21, RS – Summary of the request for a preliminary ruling

Date lodged: 14 July 2021 Referring court: Curtea de Apel Craiova (Romania) Date of the decision to refer: 7 July 2021 Applicant/Complainant: RS Subject matter of the main proceedings Complaint concerning the duration of criminal proceedings, brought before the formation of the Division for Criminal Matters and for Cases involving Children of the Curtea de Apel Craiova (Court of Appeal, Craiova, Romania) having responsibility for matters relating to rights and freedoms… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Solicităm desființarea Inspecției Judiciare și crearea a două structuri de inspecție judiciară cu personalitate juridică distinctă, una pentru judecători și, respectiv, alta pentru procurori

Prin Hotărârea nr. 230 din 23 martie 2021, Secţia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ”calitatea foarte scăzută a activităţii Inspecţiei Judiciare în domeniul răspunderii disciplinare, în condiţiile în care rezoluţiile de exercitarea acţiunilor disciplinare au fost confirmate de inspectorul-şef, inclusiv prin încălcarea dispoziţiilor legale care vizează imparţialitatea; direcţionarea activităţii Inspecţiei Judiciare în… citeste

Citește tot