Toate articolele

FJR – Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională privind obiecția de neconstituționalitate a Legii privind statutul asistentului judecătorului

Referitor la dosarul nr. 1703AI/2023 Termen: 14 septembrie 2023   MEMORIU AMICUS CURIAE PENTRU CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită, prin prezenta, să fie încuviințată depunerea la dosar a următoarelor argumente ÎN LEGĂTURĂ CU obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind statutul asistentului judecătorului (PL-x nr. 231/2023), formulată de deputați din Grupul Parlamentar al Uniunii… citeste

Citește tot

CJUE – Hotărârea Curții în cauza C-216/21 | Asociația „Forumul Judecătorilor din România”: “Statul de drept în România: promovarea judecătorilor la o instanță superioară, întemeiată pe o evaluare a activității și a conduitei lor de către membri ai acestei instanțe, este compatibilă cu dreptul Uniunii. Condițiile de fond și modalitățile procedurale trebuie totuși să permită înlăturarea oricărei îndoieli legitime cu privire la independența și la imparțialitatea judecătorilor în cauză, odată ce aceștia sunt promovați“

În anul 2019, Consiliul Superior al Magistraturii din România (CSM) a aprobat o reformă a procedurii de promovare a judecătorilor la instanțele superioare. Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și un particular contestă această reformă în fața Curții de Apel Ploiești (România). Reclamanții din litigiul principal susțin că înlocuirea fostelor probe scrise cu o evaluare a activității și a conduitei candidaților de către președintele și de către… citeste

Citește tot

CJEU – Judgment of the Court in Case C-216/21 | Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România’: “Rule of law in Romania: the promotion of judges to a higher court, based on an assessment, by members of that court, of their work and conduct, is compatible with EU law. The relevant substantive conditions and procedural rules must, however, be such as to dispel any reasonable doubt as to the independence and the impartiality of the judges concerned, once they have been promoted”

In 2019, the Superior Council of Magistracy (SCM) of Romania approved a reform of the procedure for the promotion of judges to higher courts. The ‘Forum of Judges of Romania’ Association and a private individual are contesting that reform before the Court of Appeal, Ploieşti (Romania). The applicants in the main proceedings submit that replacing the old written exams with an assessment, by (i) the president and (ii) members of the higher court concerned, of candidates’ work… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Intenția Guvernului României de a adopta o ordonanță de urgență prin care să anuleze peste 1500 de posturi vacante de judecător și procuror încalcă atât obligațiile asumate de România prin PNRR, recomandările din Raportul din iulie 2023 al Comisiei Europene privind statul de drept, resepctiv Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii și afectează buna funcționare și independența sistemului judiciar, statul român riscând pierderea tuturor fondurilor europene

În spațiul public se discută în ultimele zile proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care Guvernul îl propune în vederea reducerii cheltuielilor bugetare. Conform art. VI al acestui proiect normativ, numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat,… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Lipsa de reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, a Inspecției Judiciare și a parchetelor, în raport de propriile competențe, cu privire la aspectele prezentate de presă în ultimele zile privind integritatea unui judecător, președinte de tribunal, este inadmisibilă într-un stat de drept

Statul român a pretins, în fața partenerilor din Uniunea Europeană, că noile legi ale justiției pun bazele modernizării sistemului judiciar şi, de asemenea, a statutului magistraţilor şi Consiliului Superior al Magistraturii, fiind anunțat ca un demers prin care justiţia din România se aliniază la valorile şi principiile justiţiei europene şi își consolidează independenţa. Cu toate acestea, aspectele ieșite din comun, prezentate neîncetat de presă în ultimele… citeste

Citește tot

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-107/23 PPU -Lin : Lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne : les règles nationales de prescription pénale doivent permettre une prévention et une répression effectives

Le juge national est tenu, en principe, d’écarter les règles ou la jurisprudence nationales qui créent un risque systémique d’impunité pour de telles infractions Plusieurs ressortissants roumains condamnés à des peines d’emprisonnement pour fraude fiscale, notamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont saisi la cour d’appel de Brașov (Roumanie) afin de contester leur condamnation définitive, en invoquant la prescription de leur responsabilité pénale. À… citeste

Citește tot

Hotărârea Curții în cauza C-107/23 PPU – Lin: Combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene: normele naționale privind prescripția în materie penală trebuie să permită o prevenire și o reprimare efective

Instanța națională este obligată, în principiu, să înlăture normele sau jurisprudența naționale care creează un risc sistemic de impunitate pentru asemenea infracțiuni Mai mulți resortisanți români condamnați la pedepse cu închisoarea pentru evaziune fiscală privind printre altele taxa pe valoarea adăugată (TVA), au sesizat Curtea de Apel Brașov (România) pentru a contesta condamnarea lor definitivă, invocând prescripția răspunderii lor penale. În… citeste

Citește tot

Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare – Raport privind codurile de conduită pentru membrii consiliilor din cadrul sistemului judiciar

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/RECJ-Raport-privind-codurile-de-conduita-pentru-membrii-consiliilor-judiciare.pdf GRUPUL DE LUCRU AL RECJ – RAPORT PRIVIND CODURILE DE CONDUITĂ PENTRU MEMBRII CONSILIILOR DIN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR În Compendiul RECJ privind Consiliile Judiciare, adoptat în octombrie 2021, a fost adăugată următoarea recomandare: „RECJ recomandă Consiliilor din Sistemul Judiciar să elaboreze standarde de conduită profesională și… citeste

Citește tot

Cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19). Sancțiunea disciplinară aplicată reclamantei, judecător și secretar general al Sindicatului Judecătorilor, în urma unui interviu publicat de un cotidian național din Turcia, a încălcat libertatea de exprimare

Prin hotărârea pronunțată la 6 iunie 2023 în cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut încălcarea de statul turc a articolului 10 din Convenție. Situația de fapt Cererea se referă la o sancțiune disciplinară aplicată de Înaltul Consiliu Judecătorilor și Procurorilor reclamantei, în urma unui interviu cu reclamanta publicat de un cotidian național. Reclamanta s-a născut în 1967 și are… citeste

Citește tot

Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională a României

Referitor la dosarul nr. 5/ICCJ/2023 Termen: 26 iulie 2023 Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită, prin prezenta, să fie încuviințată depunerea la dosar a următoarelor argumente ÎN LEGĂTURĂ CU OBIECȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE a dispozițiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr.244/2023), formulată de Înalta Curte de Casație și… citeste

Citește tot