Magistrații și instanțele judecătoresti în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Hotărâri relevante, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, coord. Dragoș Călin

Încrederea publică şi respectul pentru sistemul juridic sunt garanţiile eficienţei acestuia. Comportamentul judecătorilor, al procurorilor, al altor actori ai instanțelor și parchetelor în activităţile lor profesionale este esenţial pentru credibilitatea sistemului judiciar.

Cu toate acestea, independenţa judecătorilor nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul lor propriu, ci o garanţie în interesul supremaţiei dreptului şi al celor care caută şi cer dreptate, al egalităţii cetăţenilor în faţa justiţiei. Pe de altă parte, în calitatea lor de cetăţeni, magistrații se bucură de drepturile şi libertăţile fundamentale protejate, mai ales, de Convenţia europeană a drepturilor omului, neputând trăi izolați în societate.

Cum în România jurisprudența în domeniu este puțin cunoscută, prezentul volum cuprinde o selecție de hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, cu aspecte legate de dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare a magistraților, procesul echitabil și procedurile disciplinare declanșate împotriva acestora, independenţa şi imparţialitatea instanţelor, culegerea fiind destinată în primul rând magistraților, deopotrivă judecători sau procurori, dar și publicului larg, ispitit în acest sens zilnic, prin dezbateri interminabile și superficiale, desfășurate pe aproape toate canalele de televiziune și în presa scrisă.

Echipa care a contribuit la realizarea acestui volum este formată din studenţi, care au realizat traducerea cauzelor, supervizați de coordonatorul lucrării. Aceştia au fost participanţi şi adversari în cadrul concursului „Fiat Justitia”, ediţia din 2013; concursul naţional de pledoarii de drepturile omului „Fiat Justitia”, aflat în acest an la cea de-a IX-a ediţie, este organizat de Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Editura Universitară şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE).

Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel București, coordonator al volumului

Magistrații și instanțele judecătoresti în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Hotărâri relevante, Editura Universitară Bucureşti, 2013, coord. Dragoș Călin

No related posts.

Lasă un comentariu


6 − six =