Volumul ”Dreptul de proprietate. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2017, ISBN 978-606-28-0269-1

Dorina Zeca (coord.), Dragoș Călin, Ionuţ Militaru, Roxana-Maria Călin, Mihaela Vasiescu, Mihaela Lavinia Cîrciumaru, Anamaria-Lucia Zaharia, Paula-Andrada Coţovanu, Florin Mihăiţă, Cristina Radu, Vasile Bozeşan, Cristinel Ghigheci, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Irina Alexandra Ghergheşanu, Beatrice Ramaşcanu, Alexandra Lăncrănjan, Iulian Balan

Prezenta lucrare propune publicului o selecție a hotărârilor relevante pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în interpretarea şi aplicarea art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în cauzele împotriva României, evidenţiind înţelesul noţiunilor autonome, precum „bun”, „interes patrimonial”, „speranţa legitimă” sau „valoare patrimonială”, „ingerinţă” şi „imposibilitate obiectivă de executare”.

Potrivit art. 1 “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor”.

Lucrarea este structurată în 8 capitole.

http://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/dreptul_de_proprietate_hotarari_ale_curtii_europene_a_drepturilor_omului_pronuntate_in_cauzele_impotriva_romaniei/11450

No related posts.

Lasă un comentariu


5 − four =