Pagina autorului: Redacţia RFJ

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită Consiliului Superior al Magistraturii declanșarea unor noi concursuri pentru ocuparea locurilor de judecător vacante la nivelul judecătoriilor

Asociația Forumul Judecătorilor din România aduce în atenția CSM faptul că situația posturilor vacante la nivelul judecătoriilor este în prezent la un nivel deosebit de critic (peste 1000), împrejurare care poate avea urmări asupra termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor, judecătorii fiind nevoiți să acorde termene mai lungi de judecată din cauza numărului mare de dosare aflat pe rolul fiecărui complet dintr-o judecătorie cu schema incompletă. De asemenea,… citeste

Citește tot

Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) – Recomandări privind independența sistemului judiciar și răspunderea magistraţilor (Recomandările de la Varșovia) 2023

Introducere Statele participante la OSCE au recunoscut independența judecătorilor și funcționarea imparțială a serviciului public al justiţiei ca fiind unul dintre elementele justiției esențiale pentru exprimarea deplină a demnității inerente și a drepturilor egale și inalienabile ale tuturor oamenilor (Copenhaga, 1990). Acestea s-au angajat în continuare să asigure că independența sistemului judiciar este garantată prin lege și respectată în practică (Moscova,… citeste

Citește tot

The Romanian Judges’ Forum Association fully supports judge Dariusz Mazur from Poland – PRESS RELEASE

Noticing the complex situation in Poland, we are deeply concerned about the disciplinary proceedings against judge Dariusz Mazur for some opinions on the functioning of justice (statements made to the press on 16 and 19 July 2021 in connection with the decisions of the President of the Supreme Court concerning the Disciplinary Chamber). It is indisputable that there was a debate in the public space at that time regarding the legal and constitutional position of the Disciplinary… citeste

Citește tot

FJR – Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională privind obiecția de neconstituționalitate a Legii privind statutul asistentului judecătorului

Referitor la dosarul nr. 1703AI/2023 Termen: 14 septembrie 2023   MEMORIU AMICUS CURIAE PENTRU CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită, prin prezenta, să fie încuviințată depunerea la dosar a următoarelor argumente ÎN LEGĂTURĂ CU obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind statutul asistentului judecătorului (PL-x nr. 231/2023), formulată de deputați din Grupul Parlamentar al Uniunii… citeste

Citește tot

CJUE – Hotărârea Curții în cauza C-216/21 | Asociația „Forumul Judecătorilor din România”: “Statul de drept în România: promovarea judecătorilor la o instanță superioară, întemeiată pe o evaluare a activității și a conduitei lor de către membri ai acestei instanțe, este compatibilă cu dreptul Uniunii. Condițiile de fond și modalitățile procedurale trebuie totuși să permită înlăturarea oricărei îndoieli legitime cu privire la independența și la imparțialitatea judecătorilor în cauză, odată ce aceștia sunt promovați“

În anul 2019, Consiliul Superior al Magistraturii din România (CSM) a aprobat o reformă a procedurii de promovare a judecătorilor la instanțele superioare. Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și un particular contestă această reformă în fața Curții de Apel Ploiești (România). Reclamanții din litigiul principal susțin că înlocuirea fostelor probe scrise cu o evaluare a activității și a conduitei candidaților de către președintele și de către… citeste

Citește tot

CJEU – Judgment of the Court in Case C-216/21 | Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România’: “Rule of law in Romania: the promotion of judges to a higher court, based on an assessment, by members of that court, of their work and conduct, is compatible with EU law. The relevant substantive conditions and procedural rules must, however, be such as to dispel any reasonable doubt as to the independence and the impartiality of the judges concerned, once they have been promoted”

In 2019, the Superior Council of Magistracy (SCM) of Romania approved a reform of the procedure for the promotion of judges to higher courts. The ‘Forum of Judges of Romania’ Association and a private individual are contesting that reform before the Court of Appeal, Ploieşti (Romania). The applicants in the main proceedings submit that replacing the old written exams with an assessment, by (i) the president and (ii) members of the higher court concerned, of candidates’ work… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Intenția Guvernului României de a adopta o ordonanță de urgență prin care să anuleze peste 1500 de posturi vacante de judecător și procuror încalcă atât obligațiile asumate de România prin PNRR, recomandările din Raportul din iulie 2023 al Comisiei Europene privind statul de drept, resepctiv Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii și afectează buna funcționare și independența sistemului judiciar, statul român riscând pierderea tuturor fondurilor europene

În spațiul public se discută în ultimele zile proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care Guvernul îl propune în vederea reducerii cheltuielilor bugetare. Conform art. VI al acestui proiect normativ, numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat,… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Lipsa de reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, a Inspecției Judiciare și a parchetelor, în raport de propriile competențe, cu privire la aspectele prezentate de presă în ultimele zile privind integritatea unui judecător, președinte de tribunal, este inadmisibilă într-un stat de drept

Statul român a pretins, în fața partenerilor din Uniunea Europeană, că noile legi ale justiției pun bazele modernizării sistemului judiciar şi, de asemenea, a statutului magistraţilor şi Consiliului Superior al Magistraturii, fiind anunțat ca un demers prin care justiţia din România se aliniază la valorile şi principiile justiţiei europene şi își consolidează independenţa. Cu toate acestea, aspectele ieșite din comun, prezentate neîncetat de presă în ultimele… citeste

Citește tot