Cuprins lb. română

CUPRINS NR. 1/2011

EDITORIAL

Silviu Gabriel Barbu – Cuvinte neînsemnate despre români și despre justiție

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu domnul Jacques Barrot, doamna Mihaela Amoos şi domnul Răzvan E. Miuțescu

ATITUDINI

Alex Kozinski, Robert Johnson – Despre camere video şi săli de judecată [articol în lb. engleză]

Richard Nobles, David Schiff De ce vorbesc judecătorii în felul lor? [articol în lb. engleză]

Nelly Madanska – Rolul inspectoratului de pe lângă Ministerul Justiţiei în ce priveşte interacţiunea dintre puterea judiciară şi cea executivă [articol în lb. franceză]

Fabrizio Amato – Chestionarul Consiliului Superior cu privire la condiţia femeii în magistratura italiană: idei pentru analiză, expunerea criticilor, direcţii pentru o egalitate de gen efectivă [articol în lb. italiană]

Roberto Contreras Olivares – Realităţile penitenciarelor şi provocări culturale [articol în lb. spaniolă]

Anamaria Groza – Observaţii cu privire la sistemul judiciar luxemburghez [articol în lb. franceză]

STUDII JURIDICE

Lucreţia Albertina Postelnicu – Efectele simulaţiei în ceea ce-i priveşte pe creditorii chirografari în actuala şi viitoarea reglementare a Codului civil

Dragoș Călin – Reglementări ale dreptului Uniunii Europene în domeniul dreptului asigurărilor sociale. Experiența românească

Roxana Lăcătușu – Calitatea procesuală activă a terțului în anularea certificatului de moștenitor

JURISPRUDENȚĂ

Contencios administrativ. Recurs formulat de asociaţii profesionale ale magistraţilor împotriva Hotărârii Plenului C.S.M. prin care s-a dispus promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Lipsă de interes.

Recunoaştere grad profesional. Consiliul Superior al Magistraturii nu poate fi obligat să recunoască gradul profesional superior, ca urmare a unui examen organizat de altă autoritate şi ale cărui rezultate nu au fost valorificate în termenul legal.

Auditori de justiţie. Solicitarea unui auditor de justiţie, care nu a promovat sesiunea de absolvire a I.N.M., de a fi obligată instituţia la organizarea unei noi sesiuni de absolvire, precum şi la plata în continuare a bursei este lipsită de temei legal.

Magistraţi asistenţi. Interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 92/1992 şi ale Legii nr. 56/1993 în vigoare la data numirii în funcţia de magistrat asistent în sensul că, prin simpla îndeplinire a condiţiei de vechime, reclamanţilor ar trebui să le fi conferit de drept gradul profesional de judecător de Curte de Apel, contravine dispoziţiilor legale care reglementează promovarea judecătorilor şi procurorilor.

PREZENTĂRI

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

RECENZII

GEMME – Secțiunea română – Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu și perspective

GREFA VESELĂ

Decizia Curții Constituționale nr. 1197 din 30 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 alin. 2 şi ale art. 255 alin. 1 din Codul penal

Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene (Camera întâi) din 11 martie 2011 în cauza T-73/11 – Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere « Alexandru Ioan Cuza » – Filiala 5 Bucureşti împotriva României.