Cuprins lb. română

CUPRINS NR. 2/2010

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu doamna Elena Simina Tănăsescu şi domnii Corneliu Bîrsan şi Nicolae Prelipceanu

SPECIAL

Hotărârea pronunţată de Tribunalul de Mare Instanţă din Paris la 3 decembrie 2008 în cauza Cancelaria Universităţilor din Paris împotriva lui Simone Baulez (având ca obiect manuscrisele lui Emil Cioran)

ATITUDINI

Andra Asănică Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor în dreptul comparat

Vahe Yengibaryan – O abordare a regulilor de bază ale comportamentului deontologic al magistratului în Republica Armenia

Johnathan Soeharno – Este integritatea magistraţilor o normă? O analiză a conceputului de integritate judiciară în Anglia şi Olanda

STUDII JURIDICE

Dragoş Călin – Analiză jurisprudenţială privind taxa specială de primă înmatriculare şi taxa de poluare

Claudia Prilogan, Dan Manea – Competenţa materială în cazul acţiunilor în rezoluţiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare. Taxa judiciară de timbru datorată pentru aceste acţiuni

Bogdan-Alex Arghir – Dreptul de acces la justiţie din perspectiva actualului sistem de taxe judiciare de timbru în materie succesorală

Alex Kozinski – Eu şi Mickey

JURISPRUDENȚĂ

Realizarea unei baze de date la nivelul Inspecţiei Judiciare privind încălcări ale conduitei deontologice de judecători şi procurori, care nu reprezintă abateri disciplinare. Competenţa de reglementare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Vechime în magistratură. Perioada îndeplinirii funcţiei de şef sector cu probleme pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Justiţie şi Procuratură

Promovare în funcţie de execuţie. Perioada în care recurentul a îndeplinit funcţia de consilier juridic nu poate fi avută în vedere în calculul vechimii minime prevăzute de lege. Efectul deciziei Curţii Constituţionale nr. 785 din 12.05.2009

Judecătorii şi procurorii în funcţie nu pot participa la concursul de admitere în magistratură, organizat potrivit dispoziţiilor art.33 alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Contencios administrativ. Contestarea proceselor-verbale întocmite de comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem şi de comisia de organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie. Inadmisibilitate

Respingerea cererii de înscriere la concursul de numire în funcţie de conducere, pentru neîndeplinirea cerinţei impusă de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, privind evaluarea activităţii profesionale. Termenul de 2 ani de la numirea în funcţie se calculează de la data numirii în funcţia de judecător sau procuror, prin Decret al Preşedintelui României.

PREZENTĂRI

Despre justiţie şi judecători. Interviuri

GREFA VESELĂ

Cererea de chemare în judecată introdusă la U.S. District Court din Richmond, Virginia în cauza Jonathan Lee Riches v. Michael Vick privind pretinsul furt a doi câini pitbull folosiţi de pârât în lupte de câini şi vânduţi pe eBay pentru bani utilizaţi la cumpărarea de rachete de la Guvernul Iranian. Pretenţii de 63,000,000,000.00 $

Lasă un comentariu


+ 4 = eight