Cuprins lb. română

Cuprins nr. 3/2010

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu domnii Valeriu Stoica, Călin Andrei Zamfirescu, Călin Andrei Mihăilescu și Constantin Sperneac-Wolfer

ATITUDINI

Andra Asănică – Răspunderea civilă a judecătorilor. Drept intern şi drept comparat

Blake Denton Criza salarială a sistemului judiciar federal american

Hrachik Sargsyan, Vahe Yengibaryan Dezvoltarea conceptuală a sistemului judiciar al Republicii Armenia

STUDII JURIDICE

Dragoş Călin – Aplicarea şi interpretarea dreptului Uniunii Europene de Curtea Constituţională

Vasile Rotaru, Igor Dolea, Ion Crețu – Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ-instituţionale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului

JURISPRUDENȚĂ

Interdicţia pentru magistraţii italieni de a participa, în mod continuu şi organizat, la activitatea unui partid politic, este prevăzută ca abatere disciplinară şi în cazurile în care exercită alte atribuţii decât cele judiciare

Îndeplinirea condiţiilor legale pentru a ocupa funcţia de judecător. Buna reputaţie. Rezoluţie de scoatere de sub urmărire penală în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de furt  

Consiliul Superior al Magistraturii are atât atribuţia de a adopta Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, cât şi pe aceea de a soluţiona sesizările privind încălcarea acestuia

Competenţă materială. Actele juridice de natură administrativă adoptate în legătură cu alegerea organelor de conducere ale C.S.M. nu reprezintă pentru un magistrat evenimente legate de carieră şi drepturile sale

PREZENTĂRI

Conferinţa «Hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile. Aplicarea procedurii hotărârilor pilot pentru disfuncţionalităţi sistemice», Bucureşti, 21 Octombrie 2010

Conferinţa «Identificarea autorităţilor responsabile pentru condamnările suferite de Republica Moldova şi România la CEDO. Răspunderea magistraţilor», Chişinău, 22-23 Octombrie 2010

Prezentare Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) şi Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”

GREFA VESELĂ

Ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 14 octombrie 2010, în cauza T‑296/10, Gheorghe V. Varga și Niculae Haliu împotriva Consiliului Uniunii Europene

Lasă un comentariu


five + = 14