Cuprins lb. română

CUPRINS NR. 4/2010

INTERVIURI – Despre justiţie şi judecători

Interviuri cu domnii Nicolae Manolescu, Dan Culcer, Mihai-Răzvan Ungureanu, Vladimir Tismăneanu, Victor Neumann şi Horia Colibășanu

ATITUDINI

Katalin-Barbara Kibedi – Medierea în România, un îndemn spre cultura dialogului

Anca-Elisabeta Ciucă, Constantin-Adi Gavrilă – The Mediation Profession in Romania

Béatrice Brenneur – Relaţia dintre mediere şi instanţe. Experienţa franceză

Dessislava Djarova – La développement de la médiation en Bulgarie

Isabelle Bieri – Médiation et conciliation ou le règlement extrajudiciaire et préalable des litiges dans l’ordre juridique suisse

René Constant – La médiation judiciaire civile en Belgique

Marta Nagy – Les expériences du programme expérimental de la médiation judiciaire en Hongrie

Jaime Octávio Cardona Ferreira – La médiation au Portugal

Isidro Niñerola Gimenez – La mediacion en España

Birane Ndiaye Cissokho – Medierea în Senegal

STUDII JURIDICE

Dana Irina – Medierea în proiectul Noului Cod de procedură penală

Dan Manea, Ionuţ MilitaruPrincipalele modificări aduse în materie civilă de Legea nr. 202/2010

Gabriel Caian – Elemente de noutate în reglementarea infracţiunilor de corupţie

Lucian Manoloiu – Nedemnitatea succesorală a rudelor ucigaşului defunctului

Dragoș Călin – Taxa de acces în staţiunea Mamaia

Sergiu Leon Rus – Viaţa privată a magistraţilor în jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

Oscar G. Chase, George W. Mustes – “Acting” Judges and the Problem of Judicial Independence

JURISPRUDENȚĂ

Reviriment jurisprudenţial. Numirea procurorilor la D.I.I.C.O.T. sau la D.N.A. le conferă dreptul de a funcţiona la aceste structuri specializate, însă nu şi gradul profesional corespunzător P.Î.C.C.J.

Respingerea cererii de recunoaştere a gradului de judecător de curte de apel. Discriminare. Hotărârile invocate, ce constituie decizii de speţă, nu pot produce efecte juridice decât inter partes litigantes

Recunoaşterea gradului profesional de judecător de curte de apel, ca urmare a numirii în funcţia de magistrat asistent la Î.C.C.J.. Competența Secţiei pentru judecători, iar nu a Plenului C.S.M.

Vocaţia candidaţilor care nu au putut fi promovaţi în funcții de execuție din cauza lipsei de posturi vacante. Curgerea termenului de 6 luni pentru valorificarea rezultatelor

Anularea pct. 1 din Decizia nr. 15/2008 a Preşedintelui Secţiei de control financiar ulterior – Curtea de Conturi. Raportul de control. Obligaţia C.S.M. de a cuantifica drepturile reale ale reclamanţilor

Suspendarea validării rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţiile de prim procuror. Dovada unei fraude

Refuzul nejustificat al Ministerului Finanţelor Publice de acordare viză/autorizare pentru a efectua deschideri de credite pentru plata parţială a unor titluri executorii conform H.G. nr. 422/2010

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru cea de-a noua circumscripţie, Hotărârea din dosarul Karen Golinski nr. 09-80173 et ux., 19 noiembrie 2009

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru cea de-a noua circumscripţie Ordinul din dosarul Karen Golinski nr. 09-80173 et ux., 19 noiembrie 2009

PREZENTĂRI

Conferinţa internaţională ”Medierea în Uniunea Europeană. Stadiu şi perspective“, Bucureşti, 29 octombrie 2010

Prezentare Centrul de Mediere Craiova

GREFA VESELĂ

Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 13 martie 2008, în cauza T‑504/07, Agafiței Neculai împotriva României, având ca obiect o acțiune împotriva unei decizii a Consiliului de Judecată, luată în privința reclamantului

Lasă un comentariu


eight − = 4