Jurisprudenta

(Română) Încălcarea art. 5 par. 3 din Convenție. Detenţia impusă reclamanţilor la bordul vasului Winner pentru 13 zile nu fusese supervizată de un judecător (procurorul Republicii Franceze neavând această calitate) şi aceştia nu beneficiaseră de protecţia împotriva arbitrariului, care oferă o încadrare de asemenea natură. Aceste elemente nu pun sub semnul întrebării durata privării de libertate suferită de reclamanţi, justificată de împrejurările de-a dreptul excepţionale

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more

(Română) Libertatea de exprimare. Excludere din magistratură pentru afirmaţii publice vizând conduita unor oficiali ai statului în legătură cu desfăşurarea unui proces de corupţie la nivel înalt. În interviurile sale, reclamanta a relevat o stare de lucruri îngrijorătoare, afirmând că exercitarea de presiuni asupra judecătorilor învestiţi cu soluţionarea unor cauze este o chestiune frecvent întâlnită şi că această problemă trebuie tratată cu seriozitate dacă sistemul judiciar doreşte să-şi menţină independenţa şi să se bucure de încrederea publicului

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more

(Română) Dat fiind numǎrul limitat de judecǎtori ȋn funcţie la Curtea Supremă de Justiție din Georgia, de multe ori este inevitabil ca aceiași judecǎtori sǎ fie implicaţi ȋn examinarea unei plângeri asupra cǎreia deja și-au exprimat o opinie ȋntr-un ansamblu anterior de acţiuni similare. Pe cale de consecinţǎ, faptul cǎ un judecǎtor a fost implicat ȋn ambele litigii privind pensia reclamantei, similare, dar fǎrǎ legǎturǎ ȋntre ele – ȋn cel dintâi caz exprimând o poziţie minoritarǎ, iar ȋn cel de-al doilea fǎcând parte din decizia majoritarǎ a completului – nu justificǎ argumentul cǎ imparţialitatea judecǎtorului ar fi fost afectatǎ ȋn cea de-a doua cauzǎ

Sorry, this entry is only available in… citeste

Read more