Uncategorized

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Intenția Guvernului României de a adopta o ordonanță de urgență prin care să anuleze peste 1500 de posturi vacante de judecător și procuror încalcă atât obligațiile asumate de România prin PNRR, recomandările din Raportul din iulie 2023 al Comisiei Europene privind statul de drept, resepctiv Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii și afectează buna funcționare și independența sistemului judiciar, statul român riscând pierderea tuturor fondurilor europene

În spațiul public se discută în ultimele zile proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care Guvernul îl propune în vederea reducerii cheltuielilor bugetare. Conform art. VI al acestui proiect normativ, numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat,… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Lipsa de reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, a Inspecției Judiciare și a parchetelor, în raport de propriile competențe, cu privire la aspectele prezentate de presă în ultimele zile privind integritatea unui judecător, președinte de tribunal, este inadmisibilă într-un stat de drept

Statul român a pretins, în fața partenerilor din Uniunea Europeană, că noile legi ale justiției pun bazele modernizării sistemului judiciar şi, de asemenea, a statutului magistraţilor şi Consiliului Superior al Magistraturii, fiind anunțat ca un demers prin care justiţia din România se aliniază la valorile şi principiile justiţiei europene şi își consolidează independenţa. Cu toate acestea, aspectele ieșite din comun, prezentate neîncetat de presă în ultimele… citeste

Citește tot

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-107/23 PPU -Lin : Lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne : les règles nationales de prescription pénale doivent permettre une prévention et une répression effectives

Le juge national est tenu, en principe, d’écarter les règles ou la jurisprudence nationales qui créent un risque systémique d’impunité pour de telles infractions Plusieurs ressortissants roumains condamnés à des peines d’emprisonnement pour fraude fiscale, notamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ont saisi la cour d’appel de Brașov (Roumanie) afin de contester leur condamnation définitive, en invoquant la prescription de leur responsabilité pénale. À… citeste

Citește tot

Hotărârea Curții în cauza C-107/23 PPU – Lin: Combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene: normele naționale privind prescripția în materie penală trebuie să permită o prevenire și o reprimare efective

Instanța națională este obligată, în principiu, să înlăture normele sau jurisprudența naționale care creează un risc sistemic de impunitate pentru asemenea infracțiuni Mai mulți resortisanți români condamnați la pedepse cu închisoarea pentru evaziune fiscală privind printre altele taxa pe valoarea adăugată (TVA), au sesizat Curtea de Apel Brașov (România) pentru a contesta condamnarea lor definitivă, invocând prescripția răspunderii lor penale. În… citeste

Citește tot

Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare – Raport privind codurile de conduită pentru membrii consiliilor din cadrul sistemului judiciar

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/RECJ-Raport-privind-codurile-de-conduita-pentru-membrii-consiliilor-judiciare.pdf GRUPUL DE LUCRU AL RECJ – RAPORT PRIVIND CODURILE DE CONDUITĂ PENTRU MEMBRII CONSILIILOR DIN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR În Compendiul RECJ privind Consiliile Judiciare, adoptat în octombrie 2021, a fost adăugată următoarea recomandare: „RECJ recomandă Consiliilor din Sistemul Judiciar să elaboreze standarde de conduită profesională și… citeste

Citește tot

Cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19). Sancțiunea disciplinară aplicată reclamantei, judecător și secretar general al Sindicatului Judecătorilor, în urma unui interviu publicat de un cotidian național din Turcia, a încălcat libertatea de exprimare

Prin hotărârea pronunțată la 6 iunie 2023 în cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut încălcarea de statul turc a articolului 10 din Convenție. Situația de fapt Cererea se referă la o sancțiune disciplinară aplicată de Înaltul Consiliu Judecătorilor și Procurorilor reclamantei, în urma unui interviu cu reclamanta publicat de un cotidian național. Reclamanta s-a născut în 1967 și are… citeste

Citește tot

Memoriu amicus curiae pentru Curtea Constituțională a României

Referitor la dosarul nr. 5/ICCJ/2023 Termen: 26 iulie 2023 Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită, prin prezenta, să fie încuviințată depunerea la dosar a următoarelor argumente ÎN LEGĂTURĂ CU OBIECȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE a dispozițiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr.244/2023), formulată de Înalta Curte de Casație și… citeste

Citește tot

Asociația “Forumul Judecătorilor din România”: Memoriu referitor la proiectul de lege privind asistenții judecătorului

Asociația “Forumul Judecătorilor din România”: Memoriu referitor la proiectul de lege privind asistenții judecătorului Ca urmare a anunțului de selecție nr.794/5234/2019/14.10.2020, publicat de Consiliul Superior al Magistraturii au fost recrutați 165 de experți ai judecătorului. La terminarea programului, ei au fost preluați de CSM prin OUG nr.127/2022 cu titulatura de experți juriști. Prin proiectul de lege PLx 231/2023 se creează o nouă categorie de personal… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: În continuare sunt necesare reforme reale în justiție, care să pună în aplicare hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și rapoartele Comisiei Europene

Odată cu desemnarea noului ministru al justiției, Asociația Forumul Judecătorilor din România reamintește faptul că Raportul MCV din 22 noiembrie 2022, publicat de Comisia Europeană, menționează expres că ”este important ca România să continue să lucreze în mod consecvent la transpunerea în acte legislative concrete a angajamentelor restante specificate în prezentul raport și la continuarea punerii în aplicare a acestora, în cadrul ciclului anual al raportului… citeste

Citește tot