Toate articolele

Asociația Forumul Judecătorilor din România pune la dispoziția publicului traducerea în limba română a Avizului Comisiei de la Veneția nr.1079/2022

Acest Aviz al Comisiei de la Veneția, publicat ieri, 21 martie 2022, confirmă întru totul observațiile publice formulate la 24 ianuarie 2022 de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, respectiv faptul că noul proiect privind desființarea Secției Speciale (devenit între timp Legea nr.49/2022) reprezintă un compromis inadecvat, care încalcă obligațiile României… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Ministrul justiției desconsideră dreptul judecătorilor și procurorilor la asociere și la formare profesională continuă

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat act de declarațiile ministrului justiției, dl Marian-Cătălin Predoiu, din cuprinsul unui interviu acordat portalului juridice.ro (”Aș întreba pe fiecare magistrat care participă la conferințe, ține cursuri, dă interviuri, emite comunicate, câte dosare a soluționat în ziua respectivă sau când recuperează acel… citeste

Citește tot

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Solicităm Președintelui României să retrimită Parlamentului legea privind desființarea Secției Speciale, pentru valorificarea avizului Comisiei de la Veneția

Comisia de la Veneția a fost sesizată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei referitor la noul proiect de lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, urmând a publica Avizul nr. 1079/2022 în luna martie 2022. Potrivit art.11 din Constituția României, Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament,… citeste

Citește tot

CEDO – cauza Kozan împotriva Turciei. Încălcarea articolului 10 din Convenție. Calificarea drept „speculații politice” a punctelor de vedere exprimate nu poate fi suficientă în sine pentru a restrânge libertatea unui judecător de a schimba informații cu colegii săi magistrați pe un grup Facebook închis și secret, rezervat profesioniștilor dreptului

Prin Hotărârea pronunțată astăzi, 1 martie 2022, în cauza Kozan împotriva Turciei (cererea nr. 16695/19), Curtea Europeană a Drepturilor Omului constatat, în unanimitate, încălcarea articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenția europeană a drepturilor omului, respectiv încălcarea articolului 13 (dreptul la un remediu efectiv) coroborat cu articolul 10 din Convenție. Cauza privește o sancțiune disciplinară (avertisment) aplicată domnului Kozan, magistrat de… citeste

Citește tot

(English) The Romanian Judges’ Forum Association, the Movement for Defending the Status of Prosecutors Association and the Initiative for Justice Association, in line with the values they have committed and promoted over time, express their sympathy and unconditional aid to Ukrainian neighbours, who are victims of armed aggression contrary to the rules of international law

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză… citeste

Citește tot

Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, în acord cu valorile pe care le-au asumat și le-au promovat de-a lungul timpului, își exprimă compasiunea și ajutorul necondiționat pentru vecinii ucraineni, victime ale unei agresiuni armate contrare normelor dreptului internațional

Amintim că suntem membri ai unei Uniuni care urmărește să promoveze pacea, valorile și bunăstarea popoarelor sale (art. 3 TUE), că demnitatea și drepturile tuturor oamenilor sunt bazele civilizației noastre, ale civilizației occidentale, și oricine pune în pericol aceste temelii ne pune în pericol însăși civilizația. Nimeni nu ar trebui să se teamă pentru viața sa, a familiei sale sau pentru pierderea căminului. Au trecut numai două zile de la atacurile… citeste

Citește tot

(Dear Ukrainian colleagues) – Need humanitarian assistance in Romania? Вам потрібна гуманітарна допомога з Румунії?

Dear Ukrainian colleagues,   I am writing you in behalf of Romanian Judges’ Forum Association, a private law, independent, non-profit, non-governmental and apolitical legal person and the most active professional association of  judges in Romania. My name is Alin Bodnar, judge and secretary general of the Romanian Judges’ Forum Association. Please feel free and safe to contact us if judges and prosecutors as well as their families are in need of assistance in Romania. We are… citeste

Citește tot

Dreptul Uniunii se opune unei norme naționale în virtutea căreia instanțele naționale nu au abilitarea să examineze conformitatea cu dreptul Uniunii a unei legislații naționale constatate ca fiind constituțională printr-o decizie a curții constituționale a statului membru respectiv

Hotărârea în cauza C-430/21 RS (Efectul deciziilor unei curți constituționale) Aplicarea unei asemenea norme ar aduce atingere principiului supremației dreptului Uniunii și eficacității mecanismului trimiterii preliminare Curtea este chemată să se pronunțe cu privire la principiul independenței judecătorilor, consacrat la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE coroborat în special cu principiul supremației dreptului Uniunii, într-un context în care o… citeste

Citește tot

(English) EU law precludes a national rule under which national courts have no jurisdiction to examine the conformity with EU law of national legislation which has been held to be constitutional by a judgment of the constitutional court of the Member State The application of such a rule would undermine the principle of the primacy of EU law and the effectiveness of the preliminary-ruling mechanism

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză… citeste

Citește tot