GEMME – GRUPUL EUROPEAN AL JUDECĂTORILOR PENTRU MEDIERE

Rezolvarea conflictelor, altfel decât prin justiţia tradiţională, a devenit o necesitate într-o societate slăbită de complexitatea normelor de funcţionare şi individualismul membrilor săi. Concilierea şi medierea, promovarea înţelegerii reciproce a părţilor sunt de natură chiar a armoniza relaţia cetăţeanului cu societatea în care trăieşte.

GEMME este o asociaţie europeană, născută dintr-o iniţiativă franceză, care îşi propune să reunească judecători din diferite ţări ale Uniunii Europene plus Elveţia, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, care consideră că o justiţie eficientă şi pacificatoare impune, printre alte cerinţe, promovarea şi dezvoltarea de modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor, în special medierea judiciară.

O secţiune naţională se formează când sunt cel puţin şapte adeziuni ale unor magistraţi din aceeaşi ţară (persoane fizice sau juridice).

Asociaţia este condusă de un Consiliu de Administraţie compus din cel puţin cinci membri aleşi de Adunarea Generală, plus un membru numit de fiecare secţiune naţională.

Consiliul alege, din rândul membrilor săi, un Birou compus dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar general şi un secretar general adjunct, un trezorier şi trezorier adjunct.

Preşedintele Grupului European al Judecătorilor pentru Mediere este dl. Gavin Lightman (Anglia).

Reprezentanţii secţiunilor naţionale la 1 ianuarie 2010 sunt: Peter Osten (Germania), Carl Vrints (Belgia), Gabrielle Vonfelt (Franţa), Albertina Aveiro Pereira (Portugalia), Mercedes Caso sau Isabel Tomas Garcia (Spania), Jocelyne Deville-Chavanne (Elveţia), Maria Giuliana Civinini (Italia), Anne Martien van der Does (Olanda), Ales Zalar (Slovenia), Dragoş Călin (România), Marta Nagy (Ungaria), Malgorzata Kuracka (Polonia), Zane Petersone (Letonia), Anu Amer (Estonia), Felicitas Paller (Austria), Desislava Djarova (Bulgaria), Gavin Lightman (Anglia), Oyvind Smukkestadt (Norvegia) şi Constantin Rizos (Grecia).

În cadrul GEMME funcţionează mai multe grupuri de lucru: un grup de lucru privind medierea familială internaţională, ce îşi propune să studieze formarea mediatorilor, să identifice mediatori de familie bilingvi, să urmeze lucrări asupra medierii familiale internaţionale la autorităţile europene, pentru a face un inventar al celor mai bune practici.

De asemenea, a fost creat un grup de formare în mediere şi conciliere, ce îşi propune, în parteneriat cu Reţeaua Europeană de Formare Judiciară, formarea unui grup european de formatori în abilităţile de comunicare.

Colocviul european de la Lisabona, din decembrie 2006, a fost un mare succes. Numeroase secţiuni naţionale au fost reprezentate (Belgia, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda, Norvegia, Germania, Franţa). Colocviul a fost organizat în cea mai prestigioasă universitate din Portugalia (Universitatea din Lusiada) şi au participat Alberto Costa, Ministrul Justiţiei, şi Tiago Joao, secretar general al Ministerului Justiţiei, care şi-au arătat interesul în domeniul medierii şi al activităţii GEMME. Ministrul Justiţiei a anunţat instituirea medierii în litigiile de muncă în Portugalia, chiar a doua zi după încheierea colocviului.

Conferinţa Europeană de la Valencia a avut loc la 15 noiembrie 2007, participând 350 de invitaţi din Spania, Marea Britanie, Elveţia, Germania, Italia, Belgia, Franţa, Mexic, Chile, Peru. Înalte autorităţi au fost prezente, printre care reprezentantul Ministerului Justiţiei al Spaniei, Ministrul de Justiţie din Comunitatea Valencia, doi membri al Consiliului Superior al Justiţiei din Spania, reprezentanţi ai Curţii Supreme.

În perioada 6-7 noiembrie 2008, secţiunea elveţiană a GEMME a desfăşurat un congres internaţional la Geneva, cu tema „Medierea în serviciul păcii”.

În primăvara anului 2009, secţiunea olandeză a organizat un congres în Olanda, pentru a sărbători 10 ani de mediere.

Unul dintre proiectele GEMME se axează pe organizarea de schimburi de judecători, astfel încât aceştia să poată urmări de fapt, practica medierii aplicată în cadrul diferitelor sisteme juridice naţionale. Acest proiect a rezultat dintr-un parteneriat cu Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) destinat să promoveze formarea în străinătate.

O sesiune de instruire cu tema „Medierea în litigiile civile şi comerciale transfrontaliere” a avut loc la Atena, în perioada 9-12 octombrie 2007, fiind organizată de CMAP, în parteneriat cu GEMME. Această sesiune a reunit sute de participanţi, fiind finanţată de Comisia Europeană. Sesiunea a permis judecătorilor din diferite ţări ale Uniunii Europene să aibă un schimb de bogat de experienţă.

A doua sesiune de instruire a avut loc la Berlin, în octombrie 2007, cu colaborarea lui Jack Himmelstein, un pionier al medierii în Statele Unite. Acest seminar a fost un mare succes, abordând experienţele de mediere cu colegii din Elveţia şi Austria.

A treia sesiune de formare a avut loc într-o croazieră în Marea Mediterană, în perioada 12-19 aprilie 2008, cu asistenţa IFOMENE (Institutul de Formare in Mediere şi Negociere). 106 participanţi au fost împărţiţi în diferite ateliere de lucru pe două niveluri (începători şi avansaţi). 17 formatori au fost prezenţi. Legături importante s-au format între resortisanţii din mai multe ţări (Franţa, Belgia, Germania, Marea Britanie, Bulgaria, Ungaria, Canada, Scoţia). În timpul unei escale pe Riviera italiană, mediatorii italieni au fost primiţi la bord, aprofundându-se cunoştinţele despre mediere în Italia.

Conferinţa internaţională Premières assises internationales de la médiation judiciaire. La médiation, langage universel de résolution des conflits
 organizată între 16-17 octombrie 2009 la Paris, Palais du Luxembourg, de Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation – GEMME, în parteneriat cu Commisia Europeană, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor din Franţa, Curtea de Apel Paris, Curtea de Apel Québec, a fost prilejul constituirii Conferinţei Internaţionale de Mediere Judiciară.

Stabilirea unei astfel de conferinţe internaţionale de mediere judiciară a fost ideea GEMME, reprezentat de d-na Beatrice Brenneur, şi a unui judecător canadian, d-na Louise Otis. Au participat 250 de judecători, avocaţi, mediatori, profesori universitari, din 27 de state.

Scopul său este de a promova medierea internaţională, concilierea şi facilitarea. Acesta are ca membri asociaţiile naţionale şi regionale ale judecătorilor şi a celor care îşi exercită activitatea, în special în calitate de mediator, în cadrul unei instituţii judiciare sau la cererea unei instituţii judiciare. Sediul său este încă să fie definite.

Conferinţa internaţională din luna octombrie Paris, în cadrul căreia s-au pus bazele CIMJ, a beneficiat de participarea domnului Jacques Barrot, la momentul respectiv Comisar European pentru Justiţie şi a domnului Ales Zalar, ministrul sloven al Justiţiei, ce a realizat o prezentare a modului în care funcţionează medierea Slovenia.

Asociaţia GEMME îşi propune în următoarea perioadă strângerea legăturilor dintre judecătorii europeni interesaţi de funcţionarea medierii, organizarea de seminarii pentru promovarea acesteia nu numai printre judecători, dar şi printre avocaţi. În virtutea acestui demers vicepreşedinta GEMME Beatrice Brenneur, împreună cu reprezentantul secţiunii române a GEMME au participat, fiind invitaţi, la Conferinţa anuală a Decanilor francezi din regiunile Angers-Tours. Vicepreşedintele GEMME a prezentat avantajele medierii, reprezentantul secţiunii române a invocat necesitatea funcţionării eficiente a modalităţilor alternative de soluţionare a litigiilor prin prisma volumului de muncă a judecătorilor. Decanii prezenţi au manifestat un fedd-back pozitiv, o parte dintre aceştia fiind încă reticenţi la funcţionarea medierii. Se încearcă astfel prin demersuri constante promovarea medierii şi a avantajelor incontestabile ale acesteia.

Secţiunea română GEMME implicată recent în proiectele asociaţiei europene este alcătuită la acest moment din 18 judecători români interesaţi de funcţionarea medierii şi de noutăţile din domeniu, parte dintre aceştia implicaţi activ în susţinerea medierii prin organizarea de seminarii. Astfel, au fost organizate seminarii de către membrii secţiunii române de la Iaşi, doamnele Oana Ignat şi Alexandra Neagu, judecătoare în cadrul Judecătoriei Iaşi în vederea promovarea medierii. Aceste seminarii au fost organizate la Camera de Comerţ şi Industrie din Iaşi şi la Universitatea Al. I Cuza Iaşi.

Urmărind cu interes schimbările din domeniul medierii, secţiunea română GEMME doreşte să adune judecători cu speranţă şi convingere că modalităţile alternative de soluţionare a litigiilor vor pătrunde în sistemul judiciar şi în sistemul de gândire a participanţilor la acest sistem, din orice poziţie s-ar situa aceştia, cea de justiţiabil, avocat ori magistrat.

Judecător Dragoş Călin, Curtea de Apel Bucureşti

Judecător Roxana Maria Lăcătuşu, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Related posts:

  1. Conferinţa anuală 2011 a Secţiunii Române a GEMME – Justiţie şi Mediere

Lasă un comentariu


5 + = eight