Trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2007-2013), vol. 3, Editura Universitară, 2014

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin (coord.)

Cu acest volum se încheie prezentarea cererilor de decizie preliminară formulate de către instanţele judecătoreşti din România între 2007 şi 2013. Un volum distinct va prezenta cererile adresate de instanţele române în cursul anului 2014.

Al treilea volum din Trimiterile preliminare ale instanţelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudenţă (2007-2013) include 24 cauze, după cum urmează: cauza C-369/12, Corpul Naţional al Poliţiştilor (reduceri salariale în cazul funcţionarilor publici şi personalului plătit din sectorul bugetar); cauza C-424/12, Fatorie (taxă pe valoarea adăugată); cauza C-430/12, Luca (asigurări sociale; îngrijiri spitaliceşti acordate în alt stat membru); cauza C-431/12, Rafinăria Steaua Română (taxă pe valoarea adăugată); cauza C-97/13, Câmpean I (taxă pe poluare); cauza C-143/13, Matei şi Matei (clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii); cauza C-214/13, Ciocoiu (taxă pe poluare); cauza C-268/13, Petru (securitatea socială a lucrătorilor migranţi, rambursarea cheltuielilor aferente tratamentului medical în străinătate); cauza C-304/13, APIA – Timiş (scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune); cauza C-312/13, Roşu (taxă pe valoarea adăugată); cauza C-313/13, Ienciu (taxă pe valoare adăugată); cauza C-331/13, Nicula (taxa pe poluare pentru autovehicule; restituire); cauza C-371/13, SC Schuster & Co Ecologic (procedură de insolvenţă); cauza C-401/13, Balazs (drepturi de asigurări sociale); cauza C-432/13, Balazs (drepturi de asigurări sociale); cauza C-438/13, BCR Leasing (taxă pe valoarea adăugată); cauza C-444/13, Solyom şi Solyom (taxă pe valoarea adăugată); cauza C-598/13, Guletsou (drepturi de asigurări sociale); cauza C-635/13, Alka (tariful vamal comun); cauza C-646/13, E.S. (drepturi de asigurări sociale); cauza C-668/13, Paraskevopoulou (drepturi de asigurări sociale); cauza C-13/14 Municipiul Piatra Neamţ (protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene); cauza C-262/14 Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere (interdicţia cumulării pensiei cu salariul pentru personalul bugetar) şi cauza Sigmirean şi alţii (clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii), ultima neînregistrată la CJUE, întrucât Tribunalul Specializat Mureş, înainte de comunicarea efectivă a acesteia către CJUE, a constatat, în mod surprinzător, că răspunsul nu îi mai era necesar pentru soluţionarea litigiului…

Demersul este susţinut de Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române şi de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (FJR).

Lista tuturor trimiterilor preliminare provenite din România este accesibilă la http://iaduer.ro/ şi este actualizată în permanenţă.

Trimiterile preliminare ale instantelor din Romania la CJUE. Culegere adnotata de jurisprudenta (2007-2013), vol. 3, Editura Universitară, 2014, ISBN 978-606-28-0053-6, Doi 10.5682/9786062800536

No related posts.

Lasă un comentariu


7 − = five