Drept la replică

Având în vedere articolul publicat la data de 11.02.2019 în publicația online EUReporter.co cu titlul ”Judges join growing chorus of criticism of Commission report on Romania[1] în care, în mod eronat, se fac trimiteri la denumirea Forumul Judecătorilor din România, în vederea informării corecte a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Asociația Forumul Judecătorilor din România nu este semnatară a scrisorii trimise de Asociația Magistraților din România și Asociația Procurorilor din România și nu există nicio legătură între Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Magistraților din România, astfel cum în mod eronat se induce impresia în cadrul articolului.

Asociația Forumul Judecătorilor din România nu a contestat și nu a criticat concluziile raportului Comisiei Europene din cadrul MCV sau modalitatea de întocmire a acestuia, fiind pe deplin convinsă că activitatea de monitorizare și evaluare este efectuată cu profesionalism și echidistanță.

În ceea ce privește conținutul articolului și prezentarea opiniilor celor două asociații profesionale – Asociația Magistraților din România și Asociația Procurorilor din România – ca fiind reprezentative pentru magistratura din România, atragem atenția că Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție au luat și iau poziții publice aproape zilnic față de modificările dăunătoare pentru sistemul de justiție în ansamblul său, produse prin modificările legilor justiției și propunerile de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală, iar magistrații din România și-au exprimat dezacordul față de aceste modificări, un exemplu elocvent fiind, pe lângă respingerea de majoritatea absolută a adunărilor generale ale instanțelor judecătorești și parchetelor, semnarea de un număr de aproximativ 4000 de judecători și procurori (dintr-un număr total de aproximativ 6.800) a memoriului critic față de modificările legilor de organizare a sistemului judiciar, fapt reținut de Avizele Comisiei de la Veneția[2] și Rapoartele GRECO[3] și ale Comisiei Europene.[4]

Asociația Forumul Judecătorilor din România

judecător Dragoș Călin, co-președinte

judecător Anca Codreanu, co-președinte

[1] https://www.eureporter.co/frontpage/2019/02/11/judges-join-growing-chorus-of-criticism-of-commission-report-on-romania/

[2] https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)017-e

[3] https://rm.coe.int/ad-hoc-report-on-romania-rule-34-adopted-by-greco-at-its-79th-plenary-/16807b7717

[4] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_ro

No related posts.

Lasă un comentariu


− 1 = seven