Asociația Forumul Judecătorilor din România şi Asociația Inițiativa pentru Justiție dezaprobă solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de modificare a cadrului legislativ privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, precum și organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

Asociația Forumul Judecătorilor din România şi Asociația Inițiativa pentru Justiție dezaprobă solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de modificare a cadrului legislativ privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, precum și organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

 

Conform informațiilor publicate în presă, confirmate de un comunicat emis de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la data de 01.10.2019, începând cu data de 9 mai 2019, CSM ar fi ”inițiat o lucrare având acest obiect, finalizată la data de 3 iulie 2019, în cadrul Comisiei nr.1-comună Legislație și cooperare interinstituțională, după o amplă consultare a tuturor instanțelor și parchetelor”.

Precizăm că suntem total străini de o atare ”amplă consultare”, membrii asociațiilor noastre neprimind o astfel de solicitare, nefiind organizate adunări generale ale instanțelor sau parchetelor pentru dezbaterea necesității unor astfel de modificări legislative, în condițiile în care Consiliul Superior al Magistraturii nici nu dispune de inițiativă legislativă.

Potrivit art. 51 din Legea nr. 304/2004, republicată, privind organizarea judiciară, adunările generale ale judecătorilor (și similar și cele ale procurorilor): ”c) dezbat probleme de drept; d) analizează proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justiției sau a Consiliului Superior al Magistraturii; e) formulează puncte de vedere la solicitarea Plenului sau, după caz, a secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii;”

Prin urmare, singurul cadru în care a fi putut fi realizată cu deplină legitimitate ”ampla consultare” a magistraților era prin adunările generale ale instanțelor și parchetelor, fapt care a lipsit cu desăvârșire în perioada de referință mai-iulie 2019. Posibilele puncte de vedere emise de unii președinți de instanțe (curți de apel și tribunale) nu reprezintă o probă a unei consultări ample a sistemului judiciar, ci opinii individuale.

În plus, remarcăm caracterul ”secret” al acestor propuneri trimise de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, nepublicate pe site-ul instituției, fapt care este inadmisibil într-o societate democratică, de esența acesteia fiind asigurarea transparenței decizionale în raport cu magistrații (judecători și procurori) și societatea civilă. De altfel, Asociația Forumul Judecătorilor din România a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, în baza Legii nr.544/2001, comunicarea acestor informații publice, tocmai în ideea de a le pune la dispoziția publicului larg.    

Totodată, dezaprobăm modificări legislative care ar fi de natură să pună în discuție integritatea magistraților, percepută astăzi drept unul dintre principalele elemente de asigurare a încrederii cetățenilor în sistemul de justiție, de tipul publicării declarațiilor de avere și de interese pentru un termen limitat de 3 ani, limitării posibilității Agenției Naționale pentru Integritate de a verifica un funcționar privind averea dobândită doar pentru trei ani anteriori sesizării, într-un termen limită de 45 de zile, ori anonimizării venitului soțului sau soției celui care depune declarația de avere, dacă este vorba de venituri realizate din avocatură. De asemenea, este de neînțeles, într-un stat de drept, o dispoziție care ar restrânge evaluarea ANI asupra averii soțului/soției celui care depune declarația de avere în situația în care nu s-a optat pentru regimul matrimonial al separației de bunuri și, după caz, asupra averii copiilor aflați în întreținere.

Justiția stă la baza statului de drept, iar acceptarea valorilor și a principiilor acestuia presupune încredere din partea populației. Garant al independenței justiției, Consiliul Superior al Magistraturii are datoria de a contribui, prin măsuri ferme, la creșterea încrederii publice în modul în care funcționează justiția din România, la redarea prestigiului acestei activități, nicidecum să propună soluții prin care modul în care și-a dobândit averea o persoană salariată din bani publici și familia sa să rămână în obscuritate.

În consecință, solicităm Consiliului Superior să publice neîntârziat aceste propuneri și materialele care au stat la baza emiterii lor, iar preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să își prezinte imediat demisia din funcția deținută.

 

Asociația Forumul Judecătorilor din România

judecător Dragoş Călin, co-preşedinte

judecător Lucia Zaharia, co-preşedinte   

Asociația Inițiativa pentru Justiție

procuror Bogdan Pîrlog, co-preşedinte

procuror Sorin Lia, co-preşedinte

No related posts.

Lasă un comentariu


+ 9 = sixteen