UPDATE 13.12.2019: Forumul Judecătorilor din România – centralizare parțială a voturilor magistraților din adunările generale: 83.20% dintre magistrați s-au pronunțat pentru desființarea SIIJ, 8.79% pentru menținerea SIIJ, iar 8.01% pentru amendarea (abrogarea parțială, modificarea sau completarea) normelor juridice care reglementează activitatea SIIJ

Asociația Forumul Judecătorilor din România a centralizat parțial procesele-verbale cu voturile din adunările generale ale instanțelor și parchetelor, organizate zilele trecute, ca urmare a solicitării Ministerului Justiției de consultare a judecătorilor și procurorilor români cu privire la oportunitatea unor proiecte de acte normative referitoare la următoarele subiecte: schema de pensionare anticipată a magistraților – vocația prevăzută prin art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, cu o vechime între 20 și 25 de ani numai în funcțiile prevăzute de judecător, procuror și magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție, judecător și magistrat-asistent de la Curtea Constituțională; trecerea la complete de 3 judecători în apel – modificarea prevăzută la art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004; noul ciclu temporal de 4 ani de formare inițială la Institutul Național al Magistraturii – modificarea prevăzută la art. 15-16 din Legea nr. 304/2004; Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție – modificările prevăzute la art. 881 și urm. din Legea nr. 304/2004, precum și ordonanțele de urgență corespunzătoare.

În urma centralizării a 3095 de voturi de la instanțe și parchete de pe toate nivelurile, 79.41% dintre judecătorii care au votat (respectiv din 1161 de voturi numărate) s-au pronunțat pentru abrogarea totală a normelor juridice care reglementează activitatea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și revenirea la competențele partajate ale structurilor de parchet existente anterior modificărilor legislative prin care a fost creată; 11.631% dintre judecătorii care au votat au optat pentru menținerea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție; 8,96% dintre judecători au votat pentru amendarea (abrogarea parțială, modificarea sau completarea) normelor juridice care reglementează activitatea structurii menționate. De asemenea, 85.47% dintre voturile centralizate de la parchete (toate cele 1934 exprimate) sunt pentru abrogarea totală a normelor juridice care reglementează activitatea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție; 7.08% dintre procurori au votat pentru menținerea SIIJ, iar 7.45% dintre procurori au optat pentru amendarea (abrogarea parțială, modificarea sau completarea) normelor juridice care reglementează activitatea SIIJ.

Cumulat, din 3095 magistrați (judecători și procurori) care au votat şi ale căror voturi au fost numărate, 83.20% s-au pronunțat pentru desființarea SIIJ, 8.79% pentru menținerea SIIJ, iar 8.01% pentru amendarea (abrogarea parțială, modificarea sau completarea) normelor juridice care reglementează activitatea structurii de parchet menționate.

De asemenea, în ceea ce priveşte votul exprimat pe fiecare adunare generală, din 342 de adunări generale ale judecătorilor şi procurorilor contabilizate (115 instanţe şi 227 parchete), 292 (102 de instanţe, 190 de parchete)  s-au pronunțat în unanimitate sau în majoritate pentru abrogarea totală a normelor juridice care reglementează activitatea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și revenirea la competențele partajate ale structurilor de parchet existente anterior modificărilor legislative prin care a fost creată; 27 de adunări generale (9 instanţe şi 18 parchete) au optat în majoritate pentru menținerea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție; 15 adunări generale (3 instanţe şi 12 parchete) au votat pentru amendarea (abrogarea parțială, modificarea sau completarea) normelor juridice care reglementează activitatea structurii menționate. 8 adunări generale (1 instanţă şi 7 parchete) au avut vot paritar. Ca procentaj, 85,38% din numărul adunărilor generale de la instanţe şi parchete  au votat pentru abrogarea totală a normelor juridice care reglementează activitatea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și revenirea la competențele partajate ale structurilor de parchet existente anterior modificărilor legislative prin care a fost creată, în raport de 7,89% pentru menţinere, 4,39% pentru amendare şi 2,34% cu vot paritar.

Asociația Forumul Judecătorilor din România va continua centralizarea voturilor, urmând a publica rezultatele definitive în zilele următoare, cu privire la toate aspectele supuse consultării magistraților.

La Camera Deputaților a fost înregistrată, sub nr. Pl-x 619/26.11.2019, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, disponibilă la adresa http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18213, cu privire la care Guvernul României, prin Ministerul Justiției, urmează a emite un punct de vedere.

No related posts.

Lasă un comentariu


+ seven = 12