Forumul Judecătorilor din România și Inițiativa pentru Justiție își arată îngrijorarea cu privire la recentele evoluții din sistemul judiciar din Republica Moldova

Forumul Judecătorilor din România și Inițiativa pentru Justiție își manifestă susținerea față de principiile care stau la baza demersurilor Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției” din Republica Moldova, în situația unui judecător, al cărui mandat inițial de 5 ani nu a mai fost prelungit (a se vedea pagina web http://voxjust.md/feed/39).

În fapt, se constată existența unei probleme sistemice, de natură a pune în discuție însăși independența justiției.

Comisia de la Veneția a statuat constant că ”numirea pe o durată limitată sau care presupune reînnoirea mandatului unui judecător determină ca acesta din urmă să depindă de autoritatea care l-a numit sau care are atribuția reînnoirii mandatului” – CDL-AD(2016)007, ”Lista criteriilor statului de drept”, par.76.

Se recomandă ferm ”numirea permanentă a judecătorilor până la pensionare. Perioadele de probă pentru judecătorii în funcție sunt problematice din punct de vedere al independenței” – CDL-AD(2010)004, Raport privind independența sistemului judiciar – Partea I: Independența judecătorilor, par.38.

Orice reînnoire posibilă a unui mandat ar putea afecta negativ independența și imparțialitatea judecătorilor.” – CDL-AD(2002)012, Aviz privind proiectul de revizuire a Constituției României, par. 57.

Comisia de la Veneția consideră că stabilirea perioadelor de probă poate submina independența judecătorilor, deoarece aceștia ar putea simți o presiune pentru a decide dosarele într-un mod special […]. Dacă numirile de probă sunt considerate indispensabile, un refuz de confirmare a judecătorului în funcție ar trebui să fie motivat în conformitate cu criterii obiective și având aceleași garanții procedurale ca și în cazul în care un judecător urmează să fie destituit din funcție.” – CDL-AD(2007)028, Raportul privind numirile în sistemul judiciar, par.40-43.

Eliminarea perioadelor de probă pentru judecători reprezintă o garanție împotriva încercărilor de a influența comportamentul acestora și o certă îmbunătățire a independenței justiției. […]“ – CDL-AD (2018) 003, Avizul privind Legea pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (sistemul judiciar), par.19.

Potrivit art. 10 și următoarele din Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independența puterii judecătorești și inamovibilitatea judecătorilor, independența judecătorilor este o condiție obligatorie pentru existența statului de drept și garanția fundamentală a unui proces echitabil. Judecătorii au sarcina hotărârii finale asupra vieții, libertăților, drepturilor, obligațiilor și proprietății cetățenilor. Independența acestora nu este o prerogativă sau un privilegiu în propriul lor interes, ci în interesul statului de drept și al celor care caută și doresc înfăptuirea justiției.

Ca atare, menținerea independenței justiției este esențială pentru realizarea obiectivelor și pentru o funcționare performantă într-o societate liberă guvernată de statul de drept.

De asemenea, potrivit art.8 din Constituția Republicii Moldova, acest stat se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte (prin urmare, inclusiv Tratatul de aderare la Consiliul Europei).

Comisia de la Veneția reprezintă un organ consultativ al Consiliului Europei în chestiuni constituționale, fiind recunoscută pe plan internațional drept o instanță de reflectare independentă, care contribuie, în egală măsură, la diseminarea și dezvoltarea patrimoniului constituțional comun, jucând un rol unic în acordarea promptă a unor soluții constituționale pentru statele în tranziție, conform standardelor și bunelor practici în domeniu.

Executarea obligațiilor internaționale care rezultă dintr-un tratat în vigoare pentru un anumit stat revine tuturor autorităților statale. Dacă dispozițiile constituționale contravin tratatului, care face deja parte din ordinea juridică națională, revine tuturor autorităților statului obligația de a găsi soluții adecvate pentru a concilia acele prevederi ale tratatului cu Constituția (spre exemplu, prin interpretare sau chiar prin revizuirea Constituției), altfel responsabilitatea internațională a statului va fi angajată, cu toate consecințele care decurg din aceasta, inclusiv sancțiuni (a se vedea Comisia de la Veneția, Avizul interimar privind amendamentele la Legea constituțională federală privind Curtea Constituțională a Federației Ruse, par.47, CDL-AD (2016) 005).

Într-un asemenea context, Forumul Judecătorilor din România și Inițiativa pentru Justiție trag un semnal de alarmă cu privire la necesitatea unor evoluții legislative și jurisprudențiale de natură a confirma neîndoielnic, în Republica Moldova, independența puterii judecătorești.

 

 

 Asociația Forumul Judecătorilor din România

judecător Dragoș Călin, co-președinte

judecător Lucia Zaharia, co-președinte

 

Asociația Inițiativa pentru Justiție

procuror Bogdan Pîrlog, co-președinte

procuror Sorin Lia, co-președinte

    

 

No related posts.

Lasă un comentariu


+ seven = 11