Comunicat cu privire la pregătirea de CSM a unor noi concursuri de numire în funcția de procuror-șef și respectiv în funcțiile de execuție din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție

Asociația “Forumul Judecătorilor din România”, asociație profesională a judecătorilor, și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție”, asociație profesională a procurorilor, au luat act cu îngrijorare de decizia Comisiei nr. 2 – Resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii de a înainta Plenului CSM notele Direcției de resurse umane și organizare privind organizarea concursurilor pentru numirea în funcția de procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și respectiv a concursului pentru numirea în funcțiile de execuție din cadrul aceleiași secții.

Considerăm că pregătirea unor astfel de concursuri, menite să consolideze o structură de parchet nemaiîntâlnită în niciun stat democratic, criticată de toate organismele europene relevante în materie de justiție, și care s-a remarcat, așa cum a reținut Comisia Europeană în ultimul Raport MCV (octombrie 2019), prin faptul că ”a inițiat anchete împotriva judecătorilor și a procurorilor care s-au opus modificărilor actuale ale sistemului judiciar, precum și modificările bruște ale abordării adoptate în cauzele aflate pe rolul instanțelor, de exemplu retragerea căilor de atac introduse anterior de DNA în dosarele de corupție la nivel înalt” nu trebuie să fie o prioritate a unui Consiliu Superior al Magistraturii care își înțelege rolul constituțional și respectă obligațiile internaționale asumate de Statul român.

Atragem încă o dată atenția asupra faptului că executarea obligațiilor care rezultă din tratatele internaționale în vigoare revine tuturor autorităților din statele semnatare, potrivit competențelor lor. Astfel, față de angajamentele luate de România în procesul de pre-aderare la Uniunea Europeană, de a se conforma Mecanismului de Cooperare și Verificare instituit în domeniul ”Justiție”, față aspectele constatate și recomandările Comisiei Europene cuprinse în rapoartele MCV, față de recomandările Comisiei de la Veneția și cele ale GRECO, de desființare a SIIJ, se impunea ca toate autoritățile să adopte soluții adecvate.

Organizarea de către CSM de noi concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul SIIJ nu poate fi, sub nicio formă, o soluție adecvată, în spiritul recomandărilor organismelor europene mai sus menționate.

Atragem atenția Consiliului Superior al Magistraturii că sistemul judiciar are nevoi reale și foarte stringente, o parte dintre acestea fiind de competența CSM, precum și că există un număr considerabil de cereri de apărare a independenței judecătorilor, procurorilor ori a autorității judecătorești în ansamblu nepuse în discuția CSM, deși au trecut luni de zile de la formularea acestora. Prin urmare, nu înțelegem de unde vine această preocupare a garantului independenței justiției de a consolida o structură care nu doar că a fost apreciată ca potențial instrument de presiune asupra magistraților de majoritatea covârșitoare a magistraților români, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni și toate organismele europene, dar a și dovedit, fapt constatat de organismele internaționale, că temerile exprimate public cu privire la activitatea sa sunt justificate.

Solicităm Plenului CSM să respingă organizarea acestor concursuri de ocupare a funcțiilor din cadrul SIIJ.

Solicităm Parlamentului să efectueze, de urgență, modificările necesare pentru punerea în acord a legislației cu recomandările Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția și GRECO, prin desființarea SIIJ și revenirea la competențele legale ale parchetelor existente anterior înființării acestei secții, soluție procedurală care și-a dovedit eficiența în timp, asigurând în același timp o serie de garanții necesare într-un stat de drept care lipsesc în cazul SIIJ.

Solicităm, de asemenea, executivului să ia măsurile necesare în vederea desființării SIIJ și revenirii la competențele legale ale parchetelor existente anterior înființării acestei secții, fără a amesteca aceste prevederi necesare cu diverse alte măsuri nocive pentru justiție, cum sunt cele care prevăd competențe extraordinare pentru procurorul general al PÎCCJ, incluse în proiectul de lege făcut public în perioada dinaintea desemnării de ministrul justiției a propunerii sale pentru această funcție.

Atragem atenția că independența justiției – valoarea constituțională amenințată prin perpetuarea existenței SIIJ – a fost pusă prin art. 152 din Constituție la același rang cu caracterul național, unitar și indivizibil al statului al statului român, cu integritatea teritoriului și limba oficială. Prin urmare, și independența justiției trebuie apărată prompt de puterea legislativă și cea executivă, inclusiv prin înlăturarea dispozițiilor legale deja în vigoare care o afectează.

Subliniem că, potrivit jurisprudenței recente a Curții Constituționale, desființarea SIIJ pe cale de ordonanță de urgență nu ar fi în sine neconstituțională, raportat la rezultatul referendumului din 2019. Prin urmare, există multiple căi de rezolvare a acestei probleme simple și grave cu care se confruntă justiția în prezent, înainte de pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra întrebărilor preliminare trimise de mai multe instanțe din România.

Considerăm că este inadmisibil ca într-un stat care se pretinde a fi de drept, membru al Uniunii Europene, toate autoritățile să se manifeste la nivel declarativ în sensul că înțeleg să respecte recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale GRECO, dar, în plan faptic, să evite sau să se opună luării măsurilor necesare pentru înlăturarea amenințărilor la adresa justiției.

În acest context, remarcăm și comportamentul procurorului general al PÎCCJ, care susține, ori de câte ori are ocazia, obligativitatea respectării recomandărilor MCV, dar care, din funcția deținută, știind că aceste recomandări au fost încălcate, își manifestă îngrijorarea cu privire la lipsa de operativitate a SIIJ, iar nu cu privire la faptul că SIIJ încă mai există.

Această schimbare de abordare la nivelul conducerii Ministerului Public este îngrijorătoare, venind după o opoziție constantă a fostelor conduceri față de înființarea și existența SIIJ, opoziție manifestată, în limitele competențelor, încă din perioada premergătoare înființării secției și care a culminat prin concluziile puse în urmă cu câteva luni de reprezentantul Ministerului Public în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Atragem atenția, pe această cale, Consiliului Superior al Magistraturii, Președintelui României, Parlamentului, Guvernului, Ministrului Justiției, procurorului general al PÎCCJ, că, dacă nu se vor respecta în continuare recomandările Comisiei Europene, România riscă să ajungă în situația Poloniei, față de care s-a declanșat deja de patru ori procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ce-i revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene (infringement), ca urmare a gravelor încălcări ale principiilor statului de drept.

 

Asociația Forumul Judecătorilor din România

judecător Dragoș Călin, co-președinte

judecător Lucia Zaharia, co-președinte

                                                                               

Asociația Inițiativa pentru Justiție

procuror Bogdan Pîrlog, co-președinte

procuror Sorin Lia, co-președinte

No related posts.

Lasă un comentariu


eight + = 9