Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție solicită Consiliului Superior al Magistraturii să-și îndeplinească atribuțiile constituționale și să ia atitudine față de modalitatea în care unii avocați, dar și alte persoane, înțeleg să își exercite dreptul de a critica o hotărâre judecătorească definitivă

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție  solicită Consiliului Superior al Magistraturii să-și îndeplinească atribuțiile constituționale și să ia atitudine față de modul în care unii avocați (parteneri indispensabili ai justiției), dar și alte persoane, înțeleg să își exercite dreptul de a critica o hotărâre judecătorească definitivă.

Într-un stat de drept este recunoscut dreptul fiecărei persoane de a se exprima liber și a expune un punct de vedere științific față de modul în care se realizează activitatea de judecată, însă nu este acceptabil ca în spațiul public să se manifeste în mod virulent atacuri coordonate asupra judecătorilor care au pronunțat o hotărâre judecătorească. Mai mult, protestele unor avocați din incinta instanțelor pot fi interpretate ca fiind o modalitate de a pune presiune asupra judecătorilor, putând fi afectat direct actul de justiție, o atare conduită nefiind compatibilă cu cerințele statului de drept. 

Potrivit par.25 din Avizul nr. 16 (2013) privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi, adoptat de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), respectul faţă de colegii de breaslă şi respectul pentru statul de drept, precum şi contribuţia pentru o bună administrare a justiţiei – respectiv principiile (h) şi (i) din Carta principiilor esenţiale ale avocatului european a CCBE (Consiliul Barourilor şi al Societăţilor de Drept din Europa) – impun abţinerea de la critici abuzive faţă de colegi, față de judecători luați individual şi față de procedurile judiciare şi hotărârile judecătoreşti”.

În aceste coordonate, pasivitatea Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independenței justiției, cu privire la atacurile din presă și la protestele unor avocați față de o hotărâre judecatorească definitivă, derulate în incinta unor instanțe, chiar lângă sălile de judecată, naște serioase îndoieli în societate în ceea ce privește funcționarea justiției și independența sa.

Asociația Forumul Judecătorilor din România

 

Asociația Inițiativa pentru Justiție 

No related posts.

Lasă un comentariu


+ one = 9