Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat informații publice privind cheltuielile suportate pentru reprezentarea sa în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-83/19, C-127/19, C-195/19 – Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții