Asociația Forumul Judecătorilor din România pune la dispoziția publicului traducerea în limba română a Avizului Comisiei de la Veneția nr.1079/2022

Acest Aviz al Comisiei de la Veneția, publicat ieri, 21 martie 2022, confirmă întru totul observațiile publice formulate la 24 ianuarie 2022 de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, respectiv faptul că noul proiect privind desființarea Secției Speciale (devenit între timp Legea nr.49/2022) reprezintă un compromis inadecvat, care încalcă obligațiile României de stat membru al Uniunii Europene și al Consiliului Europei.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit prin hotărârea din 18 mai 2021, pronunțată în cauzele conexate C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 și C-379/191, Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții, că România trebuie să ia măsurile adecvate pentru a îndeplini obiectivele de referință fixate în MCV, „ținând seama în mod corespunzător, în temeiul principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE, de rapoartele întocmite de Comisia Europeană, în special de recomandările formulate în rapoartele MCV”, întotdeauna în acord cu avizele Comisiei de la Veneția, această obligație fiind în sarcina „fiecărui organ al statului membru în cauză”.

Reamintim că nerespectarea dreptului Uniunii Europene poate determina Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la cererea Comisiei Europene, să impună sancțiuni financiare, sub forma unei sume forfetare și/sau a unei plăți zilnice. Sancțiunile sunt calculate ținând seama de importanța normelor încălcate și impactul încălcării asupra intereselor generale și private, perioada în care nu a fost aplicat dreptul UE, capacitatea statului membru de a plăti (amenzile trebuie să aibă un efect disuasiv).

Traducerea în limba română a Avizului Comisiei de la Veneția nr.1079/2022 poate fi descărcată la pagina web http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/Avizul-1079-2022-al-Comisiei-de-la-Venetia-in-limba-romana.pdf

No related posts.

Lasă un comentariu


− 4 = three