Drept la replică

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România arată că sunt nereale afirmaţiile organizaţiei Grupul de Investigaţii Politice (GIP) într-un articol apărut pe site-ul https://grupul.ro, cu titlul „Avocata Cameliei Bogdan în procesul pierdut la CEDO a fost o judecătoare de la Curtea de Apel București.

În decizia pronunţată la data de 20 octombrie 2022 de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza nr. 32916/20, Camelia Bogdan c. României, apare o simplă eroare materială cu privire la calitatea reprezentantului părţii, acesta nefiind „avocat”, ci simplă persoană desemnată a o reprezenta pe reclamantă la operaţiunea materială de primire a corespondenţei.

Subliniem că doamna Camelia Bogdan a optat pentru alegerea unui domiciliu procesual la sediul fostului loc de muncă – Curtea de Apel Bucureşti, aceasta fiind la acel moment doar suspendată din funcție, desemnarea doamnei judecător Anamaria Lucia Zaharia în cuprinsul cererii având semnificaţia indicării unei persoane responsabile cu primirea corespondenţei.

Această instituţie de drept procesual civil este prevăzută în dreptul intern de dispoziţiile art. 158 alin. 1 C.pr.civ., conform cărora: „(1) În caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat și persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea mențiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156”.

Activitatea de gestionare a corespondenţei unei părţi nu reprezintă o formă de exercitare a activităţilor specifice profesiei de avocat (în sensul art. 10 din Legea nr. 303/2004, de „activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat”), această posibilitate fiind prevăzută şi de Regulamentul de procedură al Curţii Europene a Drepturilor Omului, la art. 36 şi art. 47, în privinţa oricărei persoane desemnate de reclamant, fără a fi necesară o împuternicire avocaţială, aspecte formale care se verifică doar cu ocazia analizării dosarului de către preşedintele Camerei.

În concluzie, cât timp doamna judecător Anamaria Lucia Zaharia nu a formulat apărări în numele şi pe seama reclamantei Camelia Bogdan, remediul juridic este reprezentat de rectificarea erorii materiale, care se poate realiza inclusiv din oficiu, fără a se produce alte consecinţe juridice.

În fine, atragem atenţia asupra faptului că şi această sesizare adresată Inspecţiei Judiciare de o organizaţie implicată în lumea politică, potrivit obiectivelor declarate, vizează chestiuni ce ţin de exercitarea efectivă a dreptului la liberă exprimare în contextul dezbaterilor cu privire la modificările recente aduse „legilor justiţiei”, aşa cum se menţionează expres în mesajul petentei.

Pentru corecta informare a cetăţenilor, solicităm organizaţiei Grupul de Investigaţii Politice (GIP) să publice pe aceeaşi pagină web prezentul drept la replică.

Solicităm mass-media să nu preia această acuzaţie vădit nefondată şi să îşi bazeze ştirile pe o activitate documentară onestă şi completă, asupra tuturor elementelor factuale.

Asociația Forumul Judectorilor din România

judecător Dragoș Călin, Curtea de Apel București, co-președinte

București, 15 noiembrie 2022

No related posts.

Lasă un comentariu


8 − three =