Cuprins lb. română

Cuprins

EDITORIAL – Punte peste secole

Constantin D. Aricescu – Înalta Curte de Justiţie înaintea opiniei publice [republicare din 1866, Bucureşti, Tip. Lucrătoriloru Associaţi, Pasagiulu Românu]

ATITUDINI

Gabriel Caian – Standardele internaţionale în materia dreptului de a cunoaşte adevărul

Emir Crowne Judicial “Copying” does not affect Independence or Impartiality: Supreme Court of Canada [articol în lb. engleză]

Kenneth D. Chestek Competing Stories: A Case Study of the Role of Narrative Reasoning in Judicial Decisions [articol în lb. engleză]

David Tan – What do Judges Know about Contemporary Art?: Richard Prince and reimagining the Fair Use Test in Copyright Law [articol în lb. engleză]

Tonja Jacobi, Eugene Kontorovich – Why Judges Always Vote [articol în lb. engleză]

Mihaela Amoos Piguet – L’élection partisane des juges, dangers et palliatifs [articol în lb. franceză]

Diana P. Popa – A Better Understanding of How to Become a Lawyer in Canada: Regulations and Implementation [articol în lb. engleză]

Cristin N. Popa – Improving Human Resources Management in the Canadian Criminal Justice System [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Victor Horia Dimitrie Constantinescu Aplicarea revirimentului jurisprudenţial Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului Unit şi rejudecarea la nivel naţional a cauzei reclamantului Tahery. Cauza Bobeş c. României privind lipsa audierii reprezentantului societăţii prejudiciate.

George-Marius Mara – Ingerinţa în dreptul la liberă exprimare. Consideraţii privind incriminarea insultei şi calomniei în dreptul penal român

Mihai Șandru – Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor comerciale

Tsvetelina Karjeva, Ivan Georgiev – Problems of Application of Bulgarian Law on Protection from Domestic Violence [articol în lb. engleză]

JURISPRUDENŢĂ

Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

1. Aplicarea unei amenzi penale reclamantului şi obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârşită prin presă „fără ca instanţa naţională să fi acordat atenţie contextului” în care au fost făcute afirmaţiile – încălcarea art. 6 şi 10 din Convenţie în cauza Niculescu-Dellakeza c. României (cu notă de Vasile Bozeşan)

2. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia a 6 hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în sens contrar deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie date într-un recurs în interesul legii – decizia de inadmisibilitate Dumitru David şi alţi 7 reclamanţi c. României (cu prezentare de Dragoş Călin)

3. Lipsa discriminării în ce priveşte incapacitatea specială a cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor proprietate privată pe teritoriul României, anterior revizuirii Constituţiei din 2013 – decizia de inadmisibilitate Helmut Merschdorf şi alţii c. României (cu prezentare de Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

1. Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Recunoaşterea unei hotărâri pronunţate într‑un alt stat membru. Situaţie în care hotărârea menţionată este ireconciliabilă cu o altă hotărâre pronunţată anterior în acelaşi stat membru între aceleaşi părţi într‑o cauză având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză.

2. Integrarea amprentelor digitale în paşapoarte. Chiar dacă prelevarea şi stocarea acestora în paşaport constituie o atingere adusă dreptului la respectarea vieţii private şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, aceste măsuri sunt totuşi justificate pentru a împiedica utilizarea frauduloasă a paşapoartelor.

3. Art.183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că se opune ca o persoană impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de taxă pe valoarea adăugată achitată în amonte din taxa pe valoarea adăugată pe care o datorează să nu poată obţine din partea administraţiei fiscale a unui stat membru dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această administraţie pentru o perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea şi care au fost anulate ulterior printr‑o decizie judecătorească.

(selecţii de Anamaria Groza şi Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor

1. Desfăşurarea procedurii alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Ca regulă, colegiile de conducere ale instanţelor îndeplinesc rolul de comitete electorale locale, însă printre atribuţiile acestora nu intră şi aceea prevăzută de art. 5 alin. 8 din Hotărârea CSM nr. 327/2005, neputând desemna judecătorul cu cea mai mare vechime în magistratură care face parte din comitetul electoral local, pentru a prezida adunarea generală a judecătorilor.

2. Continuarea procedurii concursului de promovare pentru ocuparea unui post vacant de execuţie la Curtea de Apel laşi – Secţia Contencios administrativ şi fiscal, ca urmare a înlăturării cauzei ce a determinat suspendarea procedurii. Nereglementarea legală, ca un eventual conflict de interese, a situaţiei în care membrii comisiei au calitatea de judecători chiar la instanţa pentru care se organizează concursul.

3. Prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate participa la şedinţele Secţiei pentru procurori şi ale Plenului CSM, în perioada vacanţei funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(selecţii de Paula-Andrada Coţovanu şi Dragoş Călin)

Din jurisprudenţa recentă a instanţelor străine

1. Curtea de Casaţie din Italia – Secţia Fiscală, decizia nr. 24017 din 23.10.2013. Actriţa italiană Sophia Loren a obţinut câştig de cauză în justiţie, într-un dosar ce dura de aproape 40 de ani, împotriva fiscului italian, care îi reproşa faptul că a completat o declaraţie de venit falsă, în anul 1974.

(traducere şi notă de Monica Adriana Marinescu)

2. Curtea Constituţională a Republicii Moldova, hotărârea din 5 decembrie 2013 privind interpretarea art. 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Limba de stat a Republicii Moldova este „limba română”.

PREZENTĂRI

Conferinţa internaţională “La médiation, un choix de société”, Aix-en-Provence, Franţa, 4-6 iulie 2013

GREFA VESELĂ

Allen Ray Heckard v. Michael Jordan – Cerere de chemare în judecată pentru daune morale cauzate de hărțuirea din partea publicului, care îl confundă pe reclamant cu vedeta de baschet

RECENZII

Geoffrey C. Hazard Jr., Douglas W. Pinto Jr. – Moral Foundation of American Law: Faith, Virtue and Mores, Intersentia, 2013 (recenzie de Evgeni Georgiev)

Lasă un comentariu


9 + eight =