Cuprins lb. română

Cuprins

INTERVIURI – Despre justiție și judecători

Interviuri cu doamnele Sofi Oksanen și Nawal El Saadawi și domnii Jean-Jacques Askenasy, Petar AtanasovJ.M. Coetzee și Julian Săvulescu

ATITUDINI

Shay Lavie – Sunt judecătorii legați de trecut? Dovezi din cazuistica instanţelor [articol în lb. engleză]

Paul van den Hoven Judecătorul pe Facebook; Neglijarea unui ritual persistent? [articol în lb. engleză]

Richard L. Hasen – Cel mai sarcastic judecător suprem [articol în lb. engleză]

Trevor CW Farrow – Ce este accesul la justiţie? [articol în lb. engleză]

David E. Landau – O teorie dinamică a rolului judiciar [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Cristinel Ghigheci – Arestarea preventivă și deţinerea nelegală. Perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului

Alexandra Panait – Aplicabilitatea articolului 6 CEDO în litigii de dreptul afacerilor [articol în lb. franceză]

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului

1. Cauza Korošec c. Sloveniei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de invaliditate. Posibilitatea de a contesta concluziile comisiei medicale. Încălcarea principiului egalităţii armelor prin respingerea cererii de a fi desemnat un expert independent în cauză

(prezentare și notă de Răzvan Anghel)

2. Cauza Borcea c. României, decizia de inadmisibilitate din data de 22 septembrie 2015, cererea nr. 55959/14 – Respectarea dreptului la un proces echitabil de instanțele naționale. Transformarea recursului în cale extraordinară de atac. Existența unei legi clare și previzibile cu privire la modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile. Soluționarea divergențelor jurisprudențiale cu privire la legea penală mai favorabilă.

(prezentare de Victor Constantinescu)

3. Cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate pentru tratamentul medical în alt stat. Lipsa aprobării administrative prealabile. Inexistenţa unei speranţe legitime în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenţie.

(prezentare și notă de Răzvan Anghel)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

1. Discriminare întemeiată pe originea etnică. Instalarea unor contoare de energie electrică la o înălțime inaccesibilă într-un cartier populat intens de romi

2. Timp de lucru. Deplasările pe care lucrătorii care nu au un loc de muncă fix sau obișnuit le efectuează de la domiciliu la primul sau la ultimul client al zilei

3. Excluderea de la beneficiul anumitor prestații sociale, de tip necontributiv, a unor cetățeni ai Uniunii care vin într-un stat membru pentru a găsi un loc de muncă

4. Anularea unui zbor din cauza unor probleme tehnice neprevăzute. Obligația operatorilor de transport aerian de a-i despăgubi pe pasageri

(selecţii de Dragoş Călin)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătorești și a statutului magistraților

1. La încetarea activităţii la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorul revine, chiar şi peste schemă, la parchetul de la care provine, iar în situaţia în care acesta solicită continuarea activităţii la un alt parchet, unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii, cererea se analizează similar cererilor de transfer, ţinându-se seama de necesităţile de personal, volumul de activitate, precum şi avizul parchetului la care se solicită continuarea activităţii.

2. Menţinerea unui judecător după împlinirea vârstei de pensionare. Criteriile prevăzute de Hotărârea CSM nr.661/2008. Încărcătura pe judecător la nivel mediu pe instanţă nu se poate constitui într-o critică a activităţii petentului, întrucât o încărcătură medie dovedeşte că activitatea se desfăşoară în limite normale. Dinamica posturilor la nivelul instanţei, apreciată ca redusă, nu poate nicicum reprezenta un criteriu pentru respingerea cererii, dinamica personalului fiind o chestiune ce se raportează în general la factorii subiectivi.

3. Contestaţie promovată de Asociaţia Magistraţilor din România împotriva unei Hotărâri a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a hotărât recunoaşterea gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Lipsă de interes.

4. Pentru soluţionarea cererilor de valorificare a rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie, pot fi utilizate inclusiv posturile devenite vacante la o dată ulterioară expirării termenului de valorificare, ca urmare a unor măsuri dispuse în interiorul termenului de valorificare a rezultatelor concursului. Alocarea postului vacant unei funcţii de conducere, fără o justificare legală, potrivit dispoziţiilor art.22 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, s-a făcut cu încălcarea dreptului contestatoarei de a-i fi valorificat rezultatul obţinut la concursul de promovare în funcţii de execuţie.

5. Valorificarea rezultatului concursului de promovare în funcţii de execuţie nu trebuie să se facă numai pe baza criteriului mediei obţinute, la oricare dintre secţii, din moment ce Regulamentul nu prevede că promovarea se face pe specializări, ci stabileşte că se face în raport de opţiunea candidatului din cererea de înscriere, opţiune care se referă şi la specializarea, dar şi la secţie.

6. Contestaţie împotriva calificativului acordat la evaluarea activităţii profesionale a unui procuror. Chiar admiţând că interviul nu este o etapă a cărei parcurgere se află la libera opţiune a comisiei de evaluare, nu se poate aprecia că nerealizarea acestei etape atrage nulitatea, respectiv nelegalitatea întregii proceduri, în lipsa unei reglementări exprese în acest sens.

7. Asigurarea respectării principiilor economicităţii şi eficienţei în utilizarea resurselor patrimoniului public al statului dat în folosinţa Institutului Naţional a Magistraturii. Situația centrului de la Giroc.

(selecții de Dragoș Călin și Paula-Andrada Coțovanu)

PREZENTĂRI

1. Volumul ”Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0177-9

2. Volumul ”Arestarea preventivă și deținerea nelegală. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0175-5

3. Volumul ”Interzicerea discriminării. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”, Editura Universitară, București, 2015, ISBN 978-606-28-0270-7

4. Volumul ”Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României” (2 vol.), Editura Universitară, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0271-4

GREFA VESELĂ

Respingerea unei cereri prin care reclamantul pretindea că, din cauza detenţiei ilegale, a fost împiedicat să ocupe funcţia de Preşedinte al Statelor Unite.

Lasă un comentariu


7 + one =