Cuprins lb. română

Cuprins

EDITORIAL

Alex Kozinski – Trecutul apus

ATITUDINI

Mihai Pantelimon Drăguţescu – Inadecvarea instituţională, deficienţă majoră a sistemului judiciar românesc

Joanna M. Shepherd – Politica opiniilor judiciare discordante [articol în lb. engleză]

Maurits Barendrecht Instanţele, Concurenţa şi Inovaţia [articol în lb. engleză]

Michael S. King – Conştientizarea potenţialului actului de judecată [articol în lb. engleză]

Monroe H. Freedman Neconstituţionalitatea procedurii de alegere a judecătorilor în Statele Unite [articol în lb. engleză]

STUDII JURIDICE

Elena Rozalinova, Alexander Angelov, Ivan Georgiev – Competența, recunoașterea și executarea măsurilor provizorii de protecție (Cooperare internaţională în materie civilă) [articol în lb. engleză]

Gabriel Caian, Roxana Maria Călin, Florin Mihăiță – Decizia pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dumitru şi alţii c. României. Prezentare, analiză și efecte

Sanda Elena Lungu, Mihaela Mărgineanu – Deficienţe şi dificultăţi în noile reglementări privind medierea

Roxana Maria Călin – Discuții cu privire la aplicarea legii medierii de instanțele judecătorești. Critica unor dispoziții legale

JURISPRUDENȚĂ

Din jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului:

1. Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluții divergente determinate de modul în care instanțele au apreciat circumstanțele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Stana Neghea şi alţi 6 reclamanţi c. României (cu notă de Dragoş Călin)

2. Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi c. României (cu notă de Dragoş Călin)

3. Desfacerea contractului de muncă pentru absenţă prelungită de la serviciu din pricina arestării preventive – decizia de inadmisibilitate în cauza Teodor Octavian Tripon c. României (cu notă de Dragoş Călin)

4. Obligaţia de a asigura condiţii de detenţie compatibile cu respectarea demnităţii umane. Nelegalitatea arestării preventive este determinată în mod excepţional numai de nereguli grave şi evidente. Prezumţia de nevinovăţie – declaraţii ale procurorului de caz apărute în presă – cauza Păvălache c. României (cu notă de Cristina Bunea)

5. Legea nr. 221/2009. Despăgubirile pentru prejudiciile morale privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora. Decizia de inadmisibilitate din cauza Nastaca Dolca şi alţii c. României (cu notă de Dragoş Călin)

Din jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene:

1. Operatorul de transport aerian are obligaţia să despăgubească pasagerii în cazul în care le-a fost refuzată îmbarcarea, din cauza reorganizării zborului lor ca urmare a unei greve la aeroport survenită cu două zile înainte

2. Împrejurarea că un cetăţean al Uniunii exercită funcţia de şef de stat este de natură să justifice o limitare, întemeiată pe dreptul internaţional, a exerciţiului dreptului de liberă circulaţie

3. Carta drepturilor fundamentale nu se opune ca Comisia să intenteze, în numele Uniunii, în fața unei instanțe naționale, o acțiune în repararea prejudiciului suferit de Uniune ca urmare a unei înțelegeri sau a unei practici contrare dreptului Uniunii

4. Reducerea radicală a vârstei de pensionare a judecătorilor maghiari constituie o discriminare nejustificată pe motive de vârstă

5. Dreptul la concediu anual plătit poate fi redus proporțional cu reducerea timpului de lucru convenită printr-un plan social

(selecţii de Anamaria Groza și Dragoș Călin)

Din jurisprudența recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor:

1. Respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător. Condiția ca persoana în cauză să fie aptă din punct de vedere medical

2. Desfiinţarea, prin hotărâre a Secției pentru judecători a C.S.M., a funcţiei vacante de vicepreşedinte prevăzută în statul de funcţii al Judecătoriei Rădăuţi. Lipsa propunerii în acest sens a președintelui Curții de Apel Suceava. Competența în materie a Ministrului Justiției.

3. Art. I pct. 1 din Hotărârea nr. 504/21.07.2011 a Plenului C.S.M. Atribuţia colegiului de conducere a instanţei de a dispune repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei, în cazurile în care schimbarea specializării este justificată de existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul volumului de activitate

4. Respingerea cererii de numire a unui procuror în funcţia de judecător. Lipsa unei analize temeinice a Plenului C.S.M. Luarea măsurilor care se impun pentru ocuparea posturilor vacante, raportat la raţiunile şi necesităţile sistemului judiciar

5. Respingerea solicitării Ministerului Justiţiei privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Piteşti şi Judecătoriei Curtea de Argeş prin transformarea unor posturi de grefieri cu studii medii în posturi de grefier cu studii superioare. Temeinicie

6. Respingerea excepţiei de nelegalitate a prevederilor Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2964/C/22 noiembrie 2007, prin care s-a transmis spre folosinţă Asociaţiei Magistraţilor din România un spaţiu în imobilul Institutului Naţional al Magistraturii

(selecţii de Paula-Andrada Coțovanu și Dragoș Călin)

PREZENTĂRI

Lansări de carte juridică la Târgul Internaţional Gaudeamus, 24 noiembrie 2012

Documentarul Boala celei de-a Treia Puteri”

GREFA VESELĂ

Un senator american L-a dat în judecată pe Dumnezeu, sub acuzaţia de „activităţi dăunătoare şi ameninţări de natură teroristă”, invocând pasaje din Vechiul Testament. Senatorul a dat apoi asigurări că nu este nebun şi că procesul are o cauză nobilă – lupta împotriva unui proiect de lege menit să limiteze procesele intentate de cetăţeni precum cei prezentaţi în cererea sa.

Lasă un comentariu


3 + two =