Unele măsuri pentru reluarea activității instanțelor adoptate în Spania

Spania – Extras din Decretul-lege nr.16 din 28 aprilie 2020 privind măsurile procedurale și organizatorice pentru combaterea COVID-19 în domeniul justiției

Art. 3.

Pe durata stării de alarmă și timp de trei luni de la încetarea acesteia, următoarele cereri vor fi soluționate prin procedura specială și sumară reglementată la articolele 3 – 5 din prezentul Decret-lege:

a) Cererile referitoare la restabilirea echilibrului în regimul de vizitare sau de încredințare partajată atunci când unul dintre părinți nu a putut participa în termeni stricți la regimul stabilit și, după caz, la custodia comună curentă, ca urmare a măsurilor adoptate de către Guvern și celelalte autorități medicale pentru a preveni răspândirea COVID-19.

b) Revizuirea măsurilor definitive privind cheltuielile matrimoniale, pensiile de întreținere între soți și pentru copii, adoptate în aplicarea dispozițiilor articolului 774 din Legea nr.1/2000 privind procedura civilă, când revizuirea se bazează pe schimbarea substanțială a circumstanțelor economice ale soților și părinților ca urmare a crizei de sănătate provocată de COVID-19.

c) Stabilirea sau revizuirea obligației de întreținere, atunci când acestea se bazează pe schimbarea substanțială a circumstanțelor economice ale rudei obligate la prestaţia respectivă, ca urmare a crizei de sănătate provocată de COVID-19.” (…)

Art. 6.

”(…) Cererile formulate de către subiecții legitimi la care se face referire în secțiunea 2 a acestui articol vor fi soluționate potrivit procedurii conflictului colectiv de muncă, atunci când privesc suspendarea și reducerea programului de lucru adoptat în aplicarea dispozițiilor articolului 23 din Decretul-lege 8/2020 din 17 martie și aceste măsuri afectează mai mult de cinci lucrători. (…)”

Art. 7.

”1. În perioada ulterioară încetării suspendării termenelor de procedură declarată prin Decretul Regal nr.463/2020 și până la 31 decembrie 2020, următoarele cereri și proceduri vor fi prioritar soluționate:

a) procesele sau cauzele de competență voluntară în care sunt adoptate măsurile prevăzute la articolul 158 din Codul civil, precum și procedura specială și sumară prevăzută la articolele 3 – 5 din prezentul decret-lege.

b) procesele civile derivate din nerecunoașterea de către entitatea creditoare a moratoriului legal (amânarea plății datoriilor, s.n.) privind ipotecile din reședința obișnuită și bunurile imobile afectate activității economice; procesele derivate din orice pretenții pe care chiriașii le pot ridica din neaplicarea moratoriului legal stabilit sau a prelungirii obligatorii a contractului, precum și procedurile de faliment ale debitorilor persoane fizice și care nu au statut de antreprenori.

c) În materie jurisdicțională contencios-administrativă, apelurile care sunt formulate împotriva actelor și rezoluțiilor organelor administrației publice care resping aplicarea ajutorului și a măsurilor prevăzute de lege pentru atenuarea efectelor economice ale crizei asupra sănătății, cauzate de COVID-19.

d) În materia dreptului muncii, vor avea caracter urgent și preferențial cauzele privind concedierea sau încetarea contractului individual de muncă, derivate din procedura declarată de decret și forma de recuperare a orelor de muncă neprestate în timpul concediului plătit instituit de Decretul-lege nr.10/2020, care reglementează un concediu plătit recuperabil pentru persoanele angajate care nu oferă servicii esențiale, pentru a reduce mobilitatea populației în contextul luptei împotriva COVID-19; procedurile de aplicare a planului MECUIDA de la articolul 6 din Decretul-lege nr.8 din 17 martie 2020; procedurile pentru contestarea individuală, colectivă sau din oficiu a dosarelor de reglementare temporară a locurilor de muncă pentru cauzele reglementate la articolele 22 și 23 din Decretul-lege 8/2020 din 17 martie; și cele care se referă la eficientizarea modului de lucru la distanță sau la adecvarea condițiilor de muncă prevăzute la articolul 5.

2. Dispozițiile secțiunii precedente nu aduc atingere naturii prioritare a altor proceduri, în conformitate cu legile procedurale.

Cu toate acestea, în domeniul dreptului muncii, procedurile pentru contestarea individuală sau colectivă în materia angajării temporare pentru cauzele reglementate la articolele 22 și 23 din Decretul-lege 8/2020 din 17 martie; cele care se referă la eficientizarea modului de lucru la distanță sau la adecvarea condițiilor de muncă prevăzute la articolul 5 din prezenta procedură și procedurile de aplicare a planului MECUIDA, stabilite la articolul 6 din Decretul-lege nr.8/2020, vor fi considerate urgente în toate scopurile și vor fi soluționate prioritar față de toate celelalte cauze, cu excepția celor al căror scop este protejarea drepturilor fundamentale și a libertăților publice.”

Art. 8.

”Timp de un an de la declararea stării de alarmă, vor fi soluționate prioritar:

  1. concedierile colective în materia dreptului muncii determinate de falimente;
  2. acțiunile care vizează vânzarea de unități productive sau vânzarea în bloc a activelor;
  3. propuneri de încheiere de concordate sau de modificare a celor care se execută, precum și cereri de opoziție la aprobarea judiciară a concordatului;
  4. incidente în materia falimentului privind reintegrarea activelor;
  5. cererile de aprobare a unui acord de refinanțare sau modificarea celui în vigoare;
  6. adoptarea măsurilor care, în opinia judecătorului falimentului, pot contribui la menținerea și conservarea bunurilor și drepturilor.” (…)

Art. 19.

”(1) Pe durata stării de alarmă și timp de trei luni de la încetarea acesteia, actele de procedură ce se îndeplinesc la sediul instanțelor, dezbaterile, declarațiile și audierile vor fi efectuate, de preferință, prin videoconferință, cu condiția ca instanțele și parchetele să aibă la dispoziție mijloacele tehnice necesare în acest sens.

(2) Cu toate acestea, în cauzele penale, prezența fizică a acuzatului în procesele pentru infracțiuni grave va fi necesară.

(3) Deliberările instanțelor vor avea loc într-un regim de prezență la distanță, dacă vor fi disponibile mijloacele tehnice necesare.

(4) Dispozițiile primei secțiuni se aplică, de asemenea, procedurilor practicate în parchete.”

Art. 20.

“Pentru a garanta protecția sănătății oamenilor, pe durata stării de alarmă și timp de trei luni de la încetarea acesteia, organul judiciar va permite accesul publicului la toate procedurile orale, ținând cont de caracteristicile sălilor de judecată.”

Art.21

„Pe durata stării de alarmă și timp de trei luni de la încetarea acesteia, rapoartele medicale medico-legale pot fi întocmite numai pe baza documentației medicale existente, ori de câte ori este posibil.”

Art. 22.

„Pe durata stării de alarmă și timp de trei luni de la încetarea acesteia, părțile care participă la proceduri orale vor fi scutite de la utilizarea robelor în ședințele publice.”

Art. 23.

„(1) În timpul stării de alarmă și timp de trei luni de la încetarea acesteia, citarea părţilor la instanţe sau la parchete se va efectua prin telefon sau prin e-mail (…).”

Art. 27.

„(1) În timpul stării de alarmă şi timp de trei luni de la încetarea sa, se vor stabili orele de lucru dimineața și după-amiaza pentru avocați și pentru restul personalului care lucrează pentru administrarea justiției și instanțele de judecată.

(2) Ministerul Justiției și comunitățile autonome cu competență asupra justiției vor stabili distribuirea zilei de lucru și stabilirea orelor în conformitate cu prevederile Legii organice nr.6/1985 privind sistemul judiciar.”

Spania – Extras din Ghidul de bune practici pentru reluarea activității judiciare și pentru adoptarea de măsuri de protecție – Consiliul General al Puterii Judiciare

Măsură: Membrii din sistemul judiciar, atunci când intra în sediile instituțiilor judiciare, trebuie să respecte și să garanteze menținerea unei distanțe de securitate interpersonală de cel puțin 2 m.

Masuri de igienă personală:

Igiena frecventă a mâinilor, în special:

– la intrarea în instanțe;

– după tușit sau strănut;

– după atingerea suprafețelor potențial contaminate;

– înainte și după purtarea mănușilor;

– înainte și după utilizarea lentilelor de contact.

Se va asigura săpun și apă, hârtie de unică folosință pentru uscare, care vor fi depuse în pubele amenajate în acest scop și / sau dezinfectant pe baza de alcool.

Acoperiți-vă nasul și gura când tușiți și folosiți fie interiorul cotului, fie o batistă de unică folosință care va fi depusă în pubele amenajate în acest scop.

Utilizarea unor informații de combatere a pandemiei adecvate pentru activitățile și lucrările care urmează să fie efectuate atunci când riscurile nu pot fi suficient de limitate cu protecție colectivă sau măsuri organizatorice: mănuși și măști în spații comune care nu permit menținerea unei distanțe interpersonale de siguranță de 2m.

În spatii și săli care au ferestre cu posibilitate de deschidere, este recomandat să mențineți o ventilație zilnică de cel puțin 10 minute pentru reînnoirea adecvată a aerului.

Pentru a garanta protecția sănătății oamenilor, judecătorul sau instanța va limita accesul publicului la toate procedurile orale, în conformitate cu caracteristicile sălilor de judecată. Ministerul, în coordonare cu administrațiile locale, vor stabili criterii generale în ceea ce privește capacitatea în sălile de judecată.

Măștile și mănușile igienice trebuie utilizate de către judecători, procurori, avocați, justițiabili și însoțitorul acestora, dacă prezența este necesară.

No related posts.

Lasă un comentariu


− 4 = three