JURISDICTIO – Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

Obiectivul general al proiectului—Promovarea statului de drept şi a independenţei justiţiei.

Proiectul JurisDictio continuă și dezvoltă misiunea pe care a început-o Asociația Forumul Judecătorilor din România odată cu înființarea acesteia. Luările de poziție s-au dovedit de-a lungul timpului a fi apreciate de societate și au fost preluate de majoritatea televiziunilor și ziarelor importante din România.

Suplimentar comunicatelor și altor luări de poziție în scris, pe care le-am avut până în prezent, în cadrul proiectului JurisDictio ne vom spune punctul de vedere prin intermediul unor materiale video.

Primul videoclip va fi dedicat prezentării proiectului, apoi în următoarele două videoclipuri vor fi prezentate mecanismele statului de drept şi garanțiile independenţei justiției, după care se va continua cu videoclipuri în care vor fi explicate pe larg aceste mecanisme şi garanţii.

Viziunea noastră

 • Să dezvoltăm o platformă unde magistrații își vor spune punctul de vedere cu privire la anumite subiecte care interesează actul de justiție şi societatea civilă.
 • Să consolidăm încrederea cetățenilor în justiție, prin oferirea de răspunsuri obiective la întrebări esenţiale privind statul de drept și independența justiției.
 • Să dezvoltăm capacitatea tuturor persoanelor de a înțelege corect subiectele care au legătură cu drepturile și libertățile fundamentale pe care magistrații trebuie să le protejeze.
 • Să ajutăm cetăţenii să înţeleagă corect rolul magistraţilor într-un stat de drept şi modul in care funcționează echilibrul puterilor în stat, pentru a evita manipularea şi dezinformarea şi a preveni pervertirea valorilor şi principiilor.
 • Să contribuim la schimbarea atitudinii oamenilor în ceea ce privește ideea de dreptate.
 • Să îmbunătățim cunoștințele cetățenilor şi să aducem justiția mai aproape de cetăţeni, prin explicaţii clare, într-o manieră simplă și pe înțelesul tuturor.
 • Să prezentăm soluții echilibrate și constructive pentru promovarea statului de drept şi a independenţei justiţiei.

Ce oferim

 • Colecții de videoclipuri prezentate de magistrați, însoțite de animații, sunete, imagini şi text, care ajută la înțelegerea eficientă și transmiterea succintă a ideilor. Conținutul vizual va fi adaptat mesajului prezentat și va fi transmis într-o manieră atractivă vizual, prin intermediul unui videoclip de maxim 5 minute.
 • Prezentăm cele mai relevante subiecte pe teme de interes general valabile sau pe teme de actualitate dezbătute pe agenda publică într-un anumit moment. Conținutul este unul dinamic și răspunde nelămuririlor pe care le au cetățenii în legătură cu apărarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Subiectele sunt alese în funcție de interesul public al lămuririi unor aspecte relevante care interesează justiția sau în funcţie de ideile care se dezbat în spaţiul public şi au legătură cu justiția.
 • Prezentăm metafore grafice prin intermediul cărora vom ilustra creativ concepte abstracte din domeniul juridic.

De ce ne implicăm

 • Misiunea constituțională ne obligă să găsim continuu soluții pentru promovarea eficientă a unui stat de drept puternic, în interesul și pentru protecția cetățenilor. Rolul magistratului nu este doar acela de a pronunța soluții în dosare, ci şi acela de a se implica public în toate subiectele care privesc apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor persoanelor.
 • Cetățenilor responsabili trebuie să li se transmită informații exacte, actuale, credibile, reale și ușor de înțeles. În ultimii ani justiția a fost intens atacată, iar cetățenii au arătat că sunt preocupați de bunul mers al justiției și că sunt pregătiți să apere justiția atunci când este necesar. Deschiderea noastră către public înseamnă şi adoptarea unei atitudini de cooperare loială în privința multor chestiuni care sunt mai greu de înțeles.
 • Avem un sistem de valori și principii. Credem în libertate și în dreptate, precum și în respectul pentru demnitatea și valoarea fiecărei ființe umane. Acestea ne obligă să luăm atitudine şi să ne spunem punctul de vedere ori de câte ori este necesar. Ne propunem să fim activi, deschiși la idei noi și să avem pe platforma cât mai multe informaţii utile, care să contribuie la buna înţelegere a construcţiei statului de drept şi la consolidarea educaţiei juridice a tuturor persoanelor.

Destinatarii proiectului

 • Mesajele sunt gândite pentru toate persoanele care doresc să fie informate și sunt preocupate de bunul mers al justiției. În acelaşi timp, putem fi o sursă imparțială de informare și documentare pentru televiziunile sau ziarele care ne solicită frecvent puncte de vedere, precum și pentru reprezentanții celorlalte puteri în stat sau pentru alte ONG-uri interesate de subiectele prezentate.
 • Materialele pot fi folosite și pentru orice acțiuni de advocacy sau de monitorizare a sistemului de justiție ori ca o sursă credibilă de fact-checking pentru cetățenii care vor să verifice dacă declarațiile auzite în spațiul public sunt conforme valorilor statului de drept.

Cine se implică

 • Prezentatorii sunt magistrați, care se implică voluntar, pro bono şi sunt aleși în funcție de creativitatea și disponibilitatea acestora. Dacă un magistrat stăpânește foarte bine un subiect şi consideră că acel subiect este important pentru societate, acest magistrat este cel mai în măsură să prezinte și să explice ideile în cadrul unui videoclip.
 • Asociația Forumul Judecătorilor își asumă răspunderea doar asupra conținutului prezentat pe platforma JurisDictio și nu-și asumă nicio responsabilitate și nici nu îmbrățișează automat opiniile exprimate de prezentatori în alte situații sau pe alte platforme.

Parteneriate

 • Suntem interesați să colectăm date și informații de la audiența noastră. Ne propunem să ne consultăm regulat cu membrii societății civile în privința subiectelor pe care le vom prezenta.
 • Încurajăm orice persoană să ne contacteze şi să ne transmită propuneri în legătură cu subiectele care ar putea fi prezentate.
 • Suntem deschiși la colaborări cu organizații ale societății civile care susțin valorile noastre și sunt interesate de promovarea statului de drept și a independenței justiției.

Unde putem fi găsiți

No related posts.

Lasă un comentariu


7 − four =