Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție: Consiliul Superior al Magistraturii are obligația constituțională de a apăra independența și reputația sistemului judiciar în raport de ultimele declarații ale ministrului justiției și trebuie să se asigure de respectarea principiului continuității completurilor de judecată în cauzele de corupție

Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, asociații profesionale ale judecătorilor și procurorilor din România, în raport de recentele declarații publice ale ministrului justiției, dl Cătălin Marian Predoiu, referitoare la achitarea definitivă unui inculpat, în contextul în care dosarul se află în continuare în stare de judecată pe rolul Curții de Apel București, solicită Consiliului Superior al Magistraturii să apere neîntârziat independența și reputația sistemului judiciar.

Un sistem judiciar independent şi eficient constituie fundamentul statului de drept, iar obiectivul său trebuie să fie acela de a asigura judecarea corectă şi imparţială a dosarelor, independenţa fiind o cerinţă esențială care permite judecătorilor să apere democraţia şi drepturile omului.

Puterile executivă şi legislativă au obligaţia de a asigura toată protecţia necesară şi adecvată atunci când funcţiile instanţelor sunt puse în pericol. Comentariile critice lipsite de echilibru sau chiar eronate ale politicienilor cauzează deseori o problemă gravă, deoarece pot submina în mod nedorit sau în mod deliberat încrederea publică în puterea judecătorească și pot pune o presiune nepotrivită asupra judecătorilor care soluționează cauzele referitor la care politicienii fac comentarii nepotrivite.

De asemenea, având în vedere discuțiile publice recente referitoare la subminarea principiului continuității completurilor de judecată specializate care soluționează cauze de corupție, prin atribuirea dosarelor aflate pe rol altor judecători decât cei cărora le-au fost repartizate aleatoriu inițial, asociațiile profesioanle solicită Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii să aducă explicațiile publice necesare, aceasta având inclusiv posibilitatea de a modifica urgent Regulamentul de ordine interioară adoptat în cursul lunii decembrie 2022.

Principiul continuităţii presupune că aceiaşi judecători vor face parte din completul de judecată (stabilit, de regulă, aleatoriu) la toate termenele de judecată într-o anumită fază procesuală (primă instanţă, apel, căi extraordinare de atac), până la dezînvestirea prin pronunţarea soluţiei în cauză. Excepţiile de la acest principiu trebuie să fie expres prevăzute de legea organică, iar aplicarea lor trebuie să se facă cu interpretarea strictă a normelor juridice. Așadar, schimbarea compunerii completului de judecată poate fi exclusiv o măsură de exceptțe, urmare a unor incidente procedurale (incompatibilitatea judecătorilor), a unor măsuri pentru buna desfăşurare a justiţiei (conexarea dosarelor), dar şi a unor cauze administrative (concediu, excludere din magistratură etc.), iar nu o regulă.

Asociația Forumul Judecătorilor din România

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor

Asociația Inițiativa pentru Justiție

No related posts.

Lasă un comentariu


− one = 7