Cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19). Sancțiunea disciplinară aplicată reclamantei, judecător și secretar general al Sindicatului Judecătorilor, în urma unui interviu publicat de un cotidian național din Turcia, a încălcat libertatea de exprimare

Prin hotărârea pronunțată la 6 iunie 2023 în cauza Sarısu Pehlivan împotriva Turciei (cererea nr. 63029/19), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut încălcarea de statul turc a articolului 10 din Convenție.

Situația de fapt

Cererea se referă la o sancțiune disciplinară aplicată de Înaltul Consiliu Judecătorilor și Procurorilor reclamantei, în urma unui interviu cu reclamanta publicat de un cotidian național.

Reclamanta s-a născut în 1967 și are reședința în İzmir. La data faptelor, era judecător în Karșıyaka, provincia Izmir. De asemenea, era secretar general al Sindicatului Judecătorilor. Potrivit statutului său, Sindicatul, înființat la 16 noiembrie 2016, urmărește să promoveze statul de drept, dezvoltarea și continuitatea acestuia și să mențină independența și imparțialitatea sistemului judiciar.

La 21 ianuarie 2017, Legea nr. 6771 pentru revizuirea Constituției a fost adoptată de Marea Adunare Națională din Turcia. S-a realizat, în principal, o tranziție către un sistem de guvernare prezidențial, cu reorganizarea și extinderea competențelor Președintelui Republicii și s-au adus schimbări semnificative în organizarea sistemului judiciar, inclusiv desființarea instanțelor militare și remanierea Curții Constituționale și a Înaltului Consiliu al Judecătorilor și Procurorilor (ÎCJP) în ceea ce privește numărul membrilor lor și procedurile de alegere a acestora. Legea a intrat în vigoare în urma unui referendum național care a avut loc la 16 aprilie 2017.

La 20 februarie 2017, a fost publicat și distribuit un interviu cu reclamanta de cotidianul național Evrensel pe exemplare tipărite și pe site-ul internet al ziarului. Articolul de presă în discuție are următorul cuprins în pasajele relevante din prezenta cauză:

”Pe măsură ce ne îndreptăm spre cel mai important referendum din istoria țării, una dintre principalele critici [împotriva] amendamentelor aduse Constituției se referă la [eliminarea] separației puterilor, [separație care este o condiție] sine qua non a democrației.

Am discutat cu secretarul general al Sindicatului, Ayșe Sarısu Pehlivan, judecător la Karșıyaka, despre starea organizării sistemului judiciar și consecințele asupra sistemului judiciar ale modificărilor aduse Înaltului Consiliu al Judecătorilor și Procurorilor prin modificările constituționale. Modificările constituționale modifică, de asemenea, structura ÎCJP. Ce fel de schimbare este aceasta și cum va afecta sistemul judiciar?

În cadrul sistemului actual, ÎCJP este alcătuit din douăzeci și doi de membri. Președintele Republicii numește patru, nu [dintre judecătorii d ela instanțele ordinare sau administrative], ci dintre juriști și universitari. Trei membri cu drepturi depline sunt aleși de Curtea de Casație, doi de Consiliul de Stat și unul de Adunarea Generală a Academiei de Justiție din Turcia. Cei zece membri cu drepturi depline sunt aleși de judecători și procurori printr-un sistem de vot derulat în tribunale.

Amendamentele aduse Constituției elimină dreptul Curții de Casație, al Consiliului de Stat, al Academiei de Justiție din Turcia și al organelor judiciare și administrative de a-și alege proprii reprezentanți în cadrul ÎCJP. (…) [acum] numai membrii aleși de Președintele Republicii și de Marea Adunare Națională din Turcia vor face parte din ÎCJP, care conduce sistemul judiciar.

Atribuirea [de drept] a poziției ministrului justiției va fi menținută, iar subsecretarul ministrului justiției [va participa] în calitate de „membru de drept”. Ceilalți unsprezece membri ai Consiliului vor fi desemnați prin numire. Patru membri vor fi numiți de Președintele Republicii. Președintele [Republicii] alege trei dintre judecătorii și procurorii de la instanțele și parchetele de drept comun și unul dintre cei ai magistraților de la instanțele administrative. Șapte membri vor fi aleși de Marea Adunare Națională din Turcia. Dintre acești șapte membri, trei vor fi de la Curtea de Casație, unul de la Consiliul de Stat și trei din sfera juriștilor și a universitarilor. Persoanele care vor fi alese de Parlament vor fi, de fapt, cele [care au fost] indicate de Președintele [Republicii] membrilor partidului său [politic] care se află în Parlament.

”Sistemul judiciar este predat executivului”

În plus, ÎCJP funcționează prin intermediul a trei secții, dintre care una este responsabilă de numiri și competențe. Cu alte cuvinte, determină care judecător va lucra în ce oraș și cine va soluționa ce anume cazuri. În timp ce una dintre secții este responsabilă de anchetele împotriva judecătorilor și procurorilor, cealaltă este competentă în ceea ce privește promovarea. Ne începem cariera la un anumit grad și suntem evaluați la fiecare doi ani. Dosarele pe care le-am soluționat în această perioadă, rapoartele inspectorilor, numărul de recursuri admise de Curtea de Casație pe parcursul celor doi ani și, înainte de desființarea sistemului de notare, punctajele obținute, toate acestea sunt examinate și se ia o decizie de promovare. Toate aceste [elemente] sunt apreciate de ÎCJP.

Deși [unii] afirmă că în prezent nu există instanțe cu competență specială, instanțele penale, în forma lor actuală, sunt de fapt instanțe cu competență specială. Cei care lucrează acolo îndeplinesc funcții foarte importante. Aceste instanțe vor fi modelate de ÎCJP. Dacă nu s-ar ști [în prealabil] unde va fi soluționată cauza, ați spune că acest lucru nu contează, dar există [în prezent] o reglementare prin care anumite tipuri de cauze sunt judecate de anumite instanțe. Astfel, persoanele [distribuite] acestor instanțe vor fi [alese în considerarea acestor reguli, dintre] judecătorii care nu vor acționa împotriva puterii politice.

Amendamentul elimină, de asemenea, termenul „Înaltul” din denumirea ÎCJP. Acesta devine Consiliul Judecătorilor și Procurorilor (CJP). Deși nu pare a fi o schimbare foarte importantă, ea traduce de fapt transformarea [care are loc] și are un efect psihologic. Justiția nu mai este situată „în vârf”, ci este plasată sub conducerea executivului. Cu alte cuvinte, este pus într-o poziție de „consiliere care va lucra sub conducerea executivului”. Aceasta înseamnă o lipsă de independență a sistemului judiciar.

Am rămas cu o moștenire proastă”

Cum evaluați răspunderea membrilor sistemului judiciar în desfășurarea acestui proces până în acest moment?

Problema este de fapt de la noi. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă noi, în calitate de magistrați, am fi putut să arătăm o poziție fermă, dacă nu ne-am fi pliat (…). Întotdeauna ni s-a atribuit funcția de „bază” [în serviciul puterii], acest rol ne-a fost impus. Am stat alături de cei mai puternici. Noi nu am fost capabili să ne afirmăm. Am rămas cu o moștenire proastă. Suntem un grup mic care respinge această moștenire. Nici noi nu avem voie să respirăm.

Mulți dintre colegii noștri percep independența și imparțialitatea sistemului judiciar după cum urmează: Nimeni nu-mi poate spune să fac asta sau să iau o astfel de decizie în acest caz. Nu aceasta este independența justiției. [Independența vine de la cine decide] numirea, desemnarea, salariul, personalul cu care lucrați, bugetul. Nu avem buget, totul vine de sus.

”Judecătorii nu sunt funcționari publici”

Membrii Asociației pentru Unitate în Magistratură au declarat: „Să acționăm împreună cu noi la alegeri, să batem împreună cemaatul [unul dintre termenii utilizați pentru Frăția Gülen, care este o organizație desemnată de autoritățile turce ca „FETÖ/PDY” („Organizația teroristă Fetullahistă/Structura paralelă a statului”)”. Am declarat: Nici cemaatul, nici guvernul. Vedem, de asemenea, modul în care executivul folosește [publicul] și ceea ce a luat de la judecători și procurori s-a întâmplat de-a lungul anilor. Noi nu participăm la niciuna dintre ele. Aceștia au răspuns: „Ministerul Justiției pune la dispoziția judecătorilor și procurorilor [puncte de birou].” Prin această sentință, ei au insinuat că Ministerul Justiției și Asociația pentru Unitatea Magistraturii erau de aceeași parte. Statul este obligat să furnizeze aceste lucruri, este organizat în acest fel. Nu suntem obligați să cooperăm cu el pentru că El ni le oferă.

Există, de asemenea, faptul că majoritatea colegilor se consideră funcționari statali, fără să-și dea seama că iau decizii în numele națiunii. Puterea politică a folosit-o foarte bine. Trei mii opt sute de oameni au fost demiși [ca funcționari publici], iar înlocuitorii lor, care au venit din barou, nu au fost calificați ca judecători, procurori etc. [puterea politică] nu ia în considerare aceste lucruri, se spune: I-am revocat, i-am înlocuit și asta e tot.

”Cei care judecă trebuie să se unească”

Cum vor afecta toate acestea societatea? Poate o țară să fie guvernată în nelegiuire?

Revizuirile constituționale au instituit un regim cu un singur om, un regim autoritar. Acest lucru nu are nimic de-a face cu actualul Președinte, este foarte periculos indiferent de persoana în cauză. Nu putem anticipa ce se va întâmpla, deoarece modificările nu prevăd mecanisme de control. Se spune chiar că Președintele va putea decide cum va fi pusă în aplicare o lege. Un astfel de lucru este posibil? Va exista un Președinte care va fi membru al unui partid politic, poate chiar un lider districtual al acelui partid va începe să influențeze judecătorii și procurorii. Problemele întâmpinate până acum arată cu ce ne vom confrunta în viitor.

”Constituția a încetat să mai fie un consens social”

Constituția stabilește cadrul, nu îl lasă la inițiativa indivizilor; ea stabilește mecanisme funcționale de control și construiește [organizarea statului] pe această bază. Constituția este rezultatul unui consens social. Constatăm că Constituția va înceta să mai fie un consens social din cauza modului în care a fost elaborată [prin amendamentele propuse]. Spre exemplu, nu știm cine și ce profesor [universitate] a pregătit-o. Este o constituție concepută în întregime de un partid politic și un alt partid care o sprijină. Apoi spuneți că o veți aplica drept Constituție în întreaga țară. De asemenea, paralizați voința poporului. Nu doriți ca conținutul său să fie explicat corect și speriați în mod constant oamenii, asigurându-vă că susținătorii „nu” sunt membri ai FETÖ, membri ai PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan, organizație armată ilegală). Oamenii au dreptul natural să știe pentru ce votează și să-și determine propriul viitor. În prezent, deputații PPD (Partidul Popular Democrat, partidul politic pro-kurd de stânga) sunt [închiși], jurnaliștii sunt [închiși]. Îi oprești pe oameni să scrie, îi oprești să vorbească, și apoi spui că ai făcut amendamente constituționale, nu este posibil și nu poate continua așa. Nu va funcționa chiar dacă „da” câștigă. Ce se va întâmpla cu celălalt partid [al societății care votează nu], [cum poate] să nu simtă că nu are loc aici?

[Nu poți] merge mai departe așa. O astfel de societate, o astfel de țară, fie se va prăbuși și va dispărea din istorie, fie se va zgudui și se va redresa. De aceea, oamenii care cred cu adevărat în Lege trebuie să se unească. Există astfel de oameni în sistemul judiciar, dar sunt foarte dezorganizați și tăcuți. Cel mai important lucru este să ai ceva care să-i unească pe acei oameni care simt la fel. Suntem aici pentru asta. Să vorbim cu o singură voce, să luptăm, să fim solidari unii cu alții. Pentru că nu mai avem unde să mergem.

Ce veți face ca uniune în timpul referendumului?

Ca sindicat, am votat „nu” la referendum, deoarece credem că amendamentele constituționale vor conduce la un regim autoritar și vor încredința guvernul unui singur om. Ne exprimăm această opinie peste tot (pe unde putem). Prietenii noștri explică acest lucru în emisiunile TV și în articolele pe care le publică. Vom continua să fim o voce, să vorbim, să vorbim. Dreptul este un refugiu în care toți cei care au suferit nedreptate se pot refugia, nu trebuie să pierdem acest paradis, altfel ne vom îneca în furtuni. Ne invităm prietenii să se organizeze singuri. Lupta organizată dă întotdeauna putere.

”Procesul de organizare în sistemul judiciar”

Din câte știm, organizarea judecătorilor și procurorilor din Turcia a început în 2006 cu YARSAV (oasociație a magistraților). Cum v-ați organizat?

Când YARSAV a fost fondat, eram în funcție la Tribunalul Comercial din Ankara. Acesta este un proces care a început sub conducerea Ö.F.E. cu colegii procurori și judecătorii de instrucție de la Curtea de Casație – toți acești prieteni au fost ulterior [mutați] în altă parte de ÎCJP în 2010 – a fost format un consiliu de administrație fondator, statutele au fost elaborate și deschise spre semnare. Le-am semnat cu mare entuziasm, spunând că „va exista o [cerere] de drepturi în justiție, vom determina viitorul profesiei noastre, ne vom proteja drepturile împotriva puterii politice, cel puțin vom avea o voce comună, o vom face auzită”. YARSAV a fost creat cu cinci sute unul dintre membrii fondatori. Imediat după aceea a avut loc o adunare generală, iar apoi am intrat în organele de conducere în calitate de membru supleant. Am discutat întrebări despre ceea ce trebuia să facem, ce ar trebui să ne concentrăm, reglementările împotriva cărora a trebuit să facem apel, calea de urmat în ceea ce privește greșelile pe care doream să le vedem corectate în procedurile aplicate pentru recrutarea judecătorilor și procurorilor și am introdus multe acțiuni în justiție.

Examinarea orală în contextul recrutării judecătorilor și procurorilor nu a făcut obiectul înregistrării și a dat naștere la o mulțime de [favoritisme]. Am inițiat proceduri pentru a-l înregistra astfel încât să poată fi folosit ca probă în caz de litigiu și pentru a asigura [prezența în componența comisiei] nu numai membri ai Ministerului Justiției, ci și experți externi, cum ar fi psihologi, sociologi, specialiști în comunicare – pentru că este important ca un judecător să se poată exprima, să transmită interlocutorului său ceea ce vrea să spună, să citească limbajul corpului etc. Au respins cererea noastră de înregistrare, precizând: „Considerăm că aceasta este o încălcare a vieții private”. Nu era relevant, desigur. Ei au extins componența comisiei doar la câțiva oameni de la Curtea de Casație.

Colaborând cu organizații judiciare situate în străinătate, am permis [organismului] judiciar să se deschidă către lumea exterioară. Nu ne-am întrebat niciodată de judecătorii din alte țări, de ceea ce îi face diferiți de noi, de condițiile lor de muncă. Am discutat cu acești judecători și procurori cât mai mult posibil. În timpul proceselor Ergenekon-Balyoz, l-am invitat pe procurorul care a efectuat operațiunea „Mâini curate” din Italia să intervină într-o comisie pentru a împărtăși experiența sa cu noi.

Pe măsură ce dezvoltam aceste inițiative, puterea politică a declarat: „YARSAV [Sindicatul judecătorilor și procurorilor] a devenit YARSAP [Partidul judecătorilor și procurorilor], [în măsura în care] aceștia creează un partid politic”. M.A.Ș. era ministru al Justiției la acea vreme. Oamenii au spus ceva corect și au nemulțumit autoritățile politice. Pentru a ne discredita în ochii publicului, ei au făcut declarații cum ar fi: Își părăsesc robele și intră în politică.

Alegerile (în cadrul Uniunii) au avut loc în 2009. [Ö.F.E.], președintele fondator, a fost împiedicat să preia conducerea. Mulți factori (contribuiți la aceasta). Toată lumea a fost surprinsă. Am spus: „Mulți membri ai ceamului au intrat în YARSAV, ceea ce a împiedicat alegerea [Ö.F.E.]”. E.Ü.T. a fost ales în Adunarea Generală [la care au avut loc alegerile]. Apoi a avut loc referendumul din 2010. Asociația a organizat, de asemenea, o adunare generală extraordinară în 2010, probabil pentru a se liniști și pentru a depăși eșecul alegerilor ÎCJP.

Am spus, evaluez [meritele] declarațiilor care explică eșecul candidaturii Ö.F.E la alegere prin intrarea membrilor cemaatului. Am lansat mișcarea „YARSAV este pentru noi toți”, dar nu am reușit să-i convingem pe membrii Adunării Generale. Așa că am predat conducerea către E.Ü.T..

Cum s-a desfășurat procesul de sindicalizare?

După ce s-a dezvoltat, asociația a devenit membră a asociațiilor din străinătate.

Ne-am gândit că e rândul să creăm un sindicat. În 2011, ne-am pregătit statutul sub numele YARGI-SEN și am depus un dosar la Prefectura Ankara. Viceprefectul a ezitat să accepte depunerea, dar în cele din urmă s-a făcut.

După o perioadă foarte scurtă de timp, Prefectura Ankara a inițiat o procedură de dizolvare, afirmând că „judecătorii și procurorii nu pot forma un sindicat”. Ni s-a spus: „Vă puteți organiza în ramura [sindicatului] a [angajaților] publici”. Am convocat o adunare generală și ea a decis să ne organizăm ca judecători și procurori și ca statutele să nu fie schimbate. Instanța a dizolvat sindicatul spunând: „Nu ați respectat avertismentul”. Cauza a mers în recurs și a existat o dezbatere între două abordări [în cadrul acestei instanțe], una dintre ele a considerat că [sindicatul] nu poate [în niciun caz] să fie fondat, iar cealaltă a considerat că ar putea fi, dar în cele din urmă Curtea de Casație, după ce a menționat anumite deficiențe, a confirmat decizia de dizolvare.

Apoi am dus cazul la [Organizația Internațională a Muncii] și apoi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. [Procedura] continuă acolo.

În plus, am creat Sindicatul Judecătorilor în 2012, luând în considerare la redactarea statutului punctele pe care instanța le-a prezentat, în hotărârea sa, pentru a justifica dizolvarea primei structuri. Ei au depus din nou o cerere de dizolvare împotriva celui de-al doilea sindicat, dar de data aceasta instanța a respins-o și Curtea de Casație a confirmat [această hotărâre].

Avem un Sindicat de patru ani. Dar, deoarece fondatorii YARSAV au fost dispersați și YARSAV a fost demontat, colegii nu au îndrăznit să devină membri. Credem că nu contează, că existăm și că numărul membrilor noștri, ca și organizația noastră, cu siguranță va continua să crească. Am solicitat primirea, în calitate de observator, în cadrul MEDEL [Magistrats européens pour la démocratie et les libertés], organizația sindicală internațională a ramurii [judiciare], care va examina candidatura noastră la reuniunea sa din aprilie. Judecătorii sunt organizați în multe țări, au sindicate, asociații și o organizație internațională.

O organizație sindicală implică cerințe salariale și drepturi sociale, le negociază cu angajatorul, la ce vă gândeați și ce urmăreați când a fost creat sindicatul?

Noi (…) observăm cum legile și reglementările… afectează viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Noi [am decis] că cel puțin vom hrăni partidele politice [în idei], le vom da opinia noastră și vom lua poziție cu privire la [problemele care apar]. În afară de aceasta, vom lucra desigur, așa cum am spus, cu privire la drepturile personale, condițiile de muncă și dezvoltarea profesională a membrilor noștri.

În ceea ce privește majorările salariale, Sindicatul Judecătorilor, înainte de a fi dizolvat, a făcut un studiu și a pregătit un proiect de petiție. Am intentat un proces în numele sindicatului, dar Consiliul de Stat l-a respins, spunând că Uniunea nu poate reprezenta [membrii săi] cu pricire la anumite decizii.

”Am realizat un studiu privind condițiile noastre de muncă”

A existat, de asemenea, un studiu privind condițiile de muncă, realizat de YARSAV, cu privire la problema „[n]umărului dosarelor pe care trebuie să le soluționeze un judecător”. Era un studiu foarte bun. Am făcut acest lucru în colaborare cu Colegiul Medicilor. Aceste hârtii îngălbenite din dosare poartă praf și germeni. Avem, de asemenea, boli profesionale, cum ar fi torticolis, șezut slab, hernie de disc, tahicardie, tulburări oculare și ale pielii.

Dar, din moment ce puterea politică a încercat întotdeauna să ne aducă într-o matriță politică, această lucrare a fost întotdeauna aruncată la coș, nimeni nu a auzit de ea.

Dar principala problemă [la care lucrăm] este, desigur, legea, iar scopul creării sindicatului nostru este acela de a ne afirma drepturile. Exprimarea opiniei noastre cu privire la problemele care ne afectează viața de zi cu zi [ajută la aducerea la lumină a dezbaterilor cu privire la acestea în cadrul] puterii politice. Când lucrările legislative relevante erau în curs de desfășurare, pregăteam un dosar și îl trimiteam partidelor politice, dar nu toți erau în favoarea [acestei mișcări], PPR (Partidul Popular Republican, principalul partid politic de opoziție) a fost și noi am fost numiși anticamera PPP. Când [Ö.F.E.] a vrut să participe la dezbaterile parlamentare în activitatea legislativă recentă, a primit o lovitură de la un deputat MHP (Partidul Naționalist de Acțiune). Ei nici măcar nu sunt de acord să te asculte și apoi încearcă să te asocieze cu un alt partid politic.

De asemenea, am întreprins o altă activitate. Hotărârile Curții de Casație nu au fost publicate în UYAP (Sistemul informatic al Rețelei Judiciare Naționale), deoarece membrii Curții de Casație au scris cărți cu privire la aceste hotărâri și au făcut bani. Am susținut ideea că hotărârile Curții de Casație ar trebui să fie accesibile pe UYAP. Pentru că este un drept cel mai evident, pentru un judecător, să știe cum a abordat instanța superioară o problemă de interes pentru el, la ceea ce a acordat importanță, la ceea ce a răsturnat și la ceea ce a aprobat. Am introdus o acțiune, Curtea de Casație a depus observații în apărare, sau [poate] nu, nu-mi amintesc exact, apoi au înțeles că vom câștiga cazul, așa că ei înșiși au deschis [accesul la hotărâri] cu privire la UYAP. Ei au făcut acest lucru pentru a nu pierde un proces împotriva YARSAV. »

 La 21 februarie 2017, Camera a treia a ÎCJP, luând act de o scrisoare primită cu privire la interviul menționat anterior, a decis să o transmită unui inspector spre examinare.

La 20 iunie 2017, în conformitate cu propunerea inspectorului în urma inspecției sale, Secția întâi a CJP (sub noua denumire dată după intrarea în vigoare a modificărilor constituționale) a emis o autorizație de investigație cu privire la reclamant, considerând că faptele în cauză necesitau investigații.

La 28 mai 2018, la cererea Secției a doua a CJP, reclamanta a depus un memoriu în apărare. Ea a susținut că a făcut declarațiile publicate în interviul în litigiu în calitate de secretar general al Sindicatului Judecătorilor și fără nicio părtinire și că aceste declarații au făcut parte dintr-o contribuție la dezvoltarea dreptului național în interesul public, în contextul unei dezbateri privind modificările constituționale.

La 20 septembrie 2018, Secția a doua a CJP a aplicat mai întâi o sancțiune de mustrare reclamantei în temeiul articolului 65 alineatul 2 litera a) din Legea nr.2802 privind statutul judecătorilor și procurorilor, pentru motiv că, prin faptul că a făcut unele dintre declarațiile din interviul în cauză, aceasta s-a angajat într-un comportament de natură să aducă atingere reputației și încrederii impuse de poziția sa oficială în exercitarea funcțiilor sale, precum și în afara funcțiilor sale. În continuare, aplicând articolul 70 din Legea nr.2802 și ținând seama de activitatea reclamantei, de contextul său pozitiv și de promovarea sa, aceasta a decis să reducă sancțiunea aplicată, impunându-i în cele din urmă o reducere a remunerației pentru două zile [și anume 1218 lire turcești] echivalentă cu aproximativ 190 de euro (EUR) la data relevantă.

Motivarea acestei decizii era următoarea: „În speță, în observațiile sale adresate publicului în cadrul unui interviu [publicat într-un cotidian], expunându-și în același timp punctul de vedere cu privire la problemele legate de sistemul judiciar și la consecințele negative pe care le-ar putea avea modificările constituționale, doamna judecător a utilizat expresii [care erau] de natură să aducă atingere prestigiului justiției în societate și care sugerau ideea că practicile actuale și anterioare ale acestei instituții au făcut ca [aceasta din urmă] să fie inoperantă și nefiabilă în ansamblul său; exprimându-și opinia cu privire la modificările constituționale, aceasta a făcut declarații care au dat impresia că era părtinitoare din punct de vedere politic [având în vedere] atmosfera socială creată de procesul referendumului cu privire la aceste modificări și trebuie să se concluzioneze că, ca atare, conținutul articolului în ansamblul său nu era conform cu discernământul și cu rezerva pe care un judecător trebuie să le demonstreze în exercitarea libertății sale de exprimare.”

La 20 noiembrie 2018, reclamanta a solicitat Secției a doua a CJP să reexamineze decizia din 20 septembrie 2018, invocând în special libertatea de asociere și libertatea de exprimare de care beneficiază judecătorii.

La 3 ianuarie 2019, Secția a doua a CJP a respins cererea reclamantei, considerând că decizia atacată era legală și temeinică.

La 2 mai 2019, Adunarea Plenară a CJP a respins opoziția reclamantei împotriva deciziei din 3 ianuarie 2019, considerând că atât decizia, cât și motivarea acesteia erau conforme cu procedura și cu legea.

Cu privire la încălcarea articolului 10 din Convenție

Reclamanta a susținut că sancțiunea disciplinară care i-a fost aplicată ca urmare a declarațiilor pe care le-a făcut într-un interviu publicat de un cotidian național constituie o încălcare a dreptului său la libertatea de exprimare.

Guvernul a invocat inadmisibilitatea, susținând că reclamanta nu a suferit un prejudiciu material ca urmare a sancțiunii disciplinare care i-a fost aplicată. Aceasta consideră că sancțiunea în cauză, reducerea salariului în cuantum de 1218 lire turcești, care corespundea cu aproximativ o 12% din salariul reclamantei la momentul faptelor, era simbolică în raport cu situația sa și că nu impunea o sarcină excesivă.

Curtea consideră că reducerea din salariu în cuantum de 1218 lire turcești, echivalentă la data relevantă la aproximativ 190 de euro, care a fost aplicată reclamantei din prezenta cauză, nu era o sancțiune financiară neglijabilă și observă, în special, că o astfel de sancțiune disciplinară era de natură să pună în pericol avansarea în carieră a reclamantei, atât timp cât aceasta rămânea în dosarul său profesional. Pe de altă parte, efectele practice și în special pecuniare ale sancțiunii în litigiu asupra reclamantei nu pot constitui singurul criteriu de apreciere a existenței unui prejudiciu material în speță. Gravitatea unei încălcări trebuie apreciată ținând seama atât de percepția subiectivă a reclamantei, cât și de problema obiectivă a unei anumite cauze (Eon împotriva Franței, nr. 26118/10, par.34, 14 martie 2013). În speță, reclamanta a fost sancționată ca urmare a declarațiilor pe care le-a făcut în numele Sindicatului al cărui secretar general era și care, în opinia sa, priveau o chestiune de interes public și intră în domeniul de aplicare al libertății sale de exprimare. Plângerea formulată de reclamantă în temeiul articolului 10 din Convenție ridică probleme de principiu care au o importanță generală: dacă un magistrat care exercită funcția de reprezentare a colegilor săi se poate prevala de libertatea sa de exprimare pentru a critica public modificările constituționale care au nu numai implicații juridice, ci și politice, și întrebarea în ce condiții sancțiunea impusă ca răspuns la un astfel de act poate fi considerată necesară într-o societate democratică (a se vedea, mutatis mutandis, Panioglu împotriva României, nr. 33794/14, par.75, 8 decembrie 2020 și Handzhiyski împotriva Bulgariei, nr. 10783/14, par.36, 6 aprilie 2021).

Prin urmare, Curtea nu poate accepta în prezenta cauză că aplicarea sancțiunii în cauză nu a cauzat reclamantei un prejudiciu semnificativ în sensul articolului 35 alineatul (3) litera (b) din Convenție. Prin urmare, obiecția Guvernului trebuie respinsă.

Reclamanta consideră că sancțiunea disciplinară care i-a fost aplicată pentru formularea punctului său de vedere cu privire la modificările constituționale i-a adus atingere dreptului său la libertatea de exprimare. Aceasta critică deciziile luate de autoritățile naționale cu privire la sancțiune, precizând că acestea nu au precizat ce expresii sau fraze utilizate în declarațiile sale ar fi pătat prestigiul puterii judecătorești și ar fi incompatibile cu statutul său de judecător.

Reclamanta face trimitere la jurisprudența Curții și subliniază importanța protejării libertății de exprimare a judecătorilor, în special în ceea ce privește chestiuni de interes general precum independența puterii judecătorești, pentru care această libertate beneficiază de un nivel ridicat de protecție. Aceasta susține, de asemenea, că, în calitate de reprezentant principal al sindicatului magistraților, avea dreptul la o opinie publică cu privire la evoluțiile juridice importante ale modificărilor constituționale care prevăd schimbări de regim și modificări fundamentale în componența organului judiciar superior. În această privință, aceasta face trimitere la mai multe documente internaționale publicate de diferite instituții internaționale, printre care în special avizul relevant al Comisiei de la Veneția, în care aceasta arată că modificările prevăzute de revizuirea constituțională din 2017 referitoare la structura ÎCJP pun în pericol independența sistemului judiciar.

Guvernul indică faptul că, din cauza statutului lor, magistrații sunt supuși mai multor restrângeri decât ceilalți cetățeni în exercitarea libertății lor de exprimare. Aceasta face trimitere, în această privință, la constatările autorităților naționale potrivit cărora declarațiile reclamantei cu privire la proiectul de revizuire a Constituției din 2017 erau contrare independenței și imparțialității inerente statutului de judecător al reclamantei. În plus, acesta susține că sancțiunea de două zile aplicată reclamantei a fost o sancțiune mai degrabă ușoară, care ar putea fi ștearsă din dosarul său de serviciu după patru ani. Prin urmare, aceasta consideră că declarațiile reclamantei nu erau protejate de articolul 10 din Convenție și că nu a existat nicio ingerință în libertatea sa de exprimare.

În cazul în care Curtea admite existența unei ingerințe, Guvernul susține că sancțiunea în cauză a fost prevăzută la articolul 65 alineatul 2 litera a) din Legea nr.2802 și a urmărit obiectivul legitim de a garanta autoritatea și imparțialitatea sistemului judiciar.

În ceea ce privește necesitatea ingerinței, s-a subliniat contextul în care reclamanta a făcut declarațiile în cauză, explicând că numeroase personalități au făcut declarații la momentul respectiv pentru a-și indica preferințele politice și pentru a orienta cetățenii în vederea referendumului de atunci privind revizuirile constituționale. Guvernul susține că interviul în cauză risca să fie perceput ca părtinitor politic, subminând astfel imparțialitatea și independența sistemului judiciar. În special, se reproșează reclamantei că a indicat în mod clar care ar fi conținutul votului său în cadrul referendumului, pentru că a discreditat deciziile privind detenția anumitor parlamentari și jurnaliști emise de colegii săi și pentru că a făcut observații politice în criticarea amendamentelor constituționale.

Guvernul consideră că declarațiile reclamantei, care erau similare cu cele ale unui politician, erau incompatibile cu responsabilitățile și obligațiile sale profesionale în calitate de magistrat. În această privință, s-a susținut că cetățenii care nu au făcut aceeași alegere politică ca aceea pe care a avut-o în cadrul referendumului ar putea pune la îndoială posibilitatea de a se pronunța în mod echitabil în cadrul procedurilor judiciare de care era responsabilă și a explicat că observațiile sale au fost diseminate pe scară largă de mass-media și că au fost percepute ca fiind părtinitoare de o parte importantă a societății.

În sfârșit, Guvernul susține că măsura în cauză era necesară într-o societate democratică și proporțională cu obiectivul legitim urmărit, considerând, pe de o parte, că autoritățile naționale, în deciziile lor privind sancțiunile disciplinare, au efectuat o examinare detaliată a intereselor în cauză și au realizat un echilibru just între acestea și, pe de altă parte, că sancțiunea aplicată era moderată.

Curtea reamintește că principiile generale aplicabile libertății de exprimare a judecătorilor, astfel cum sunt enunțate în Hotărârile Baka împotriva Ungariei ([MC], nr. 20261/12, par.162-167, 23 iunie 2016) și Eminağaoğlu împotriva Turciei (nr. 76521/12, par.120-126, 9 martie 2021), se aplică în prezenta cauză.

Aceasta consideră, în special, că, într-o societate democratică, aspectele legate de separația puterilor și de necesitatea de a menține independența sistemului judiciar sunt chestiuni foarte importante de interes general (Morice împotriva Franței, nr. 29369/10, par.128). Dezbaterile privind chestiuni de interes general beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție în temeiul articolului 10, care presupune o marjă de apreciere deosebit de limitată din partea autorităților [Morice, citată anterior, par.125 și 153, July și SARL Libération împotriva Franței, nr. 20893/03, par.67]. Chiar dacă o întrebare care dă naștere unei dezbateri cu privire la sistemul judiciar are implicații politice, acest simplu fapt nu este în sine suficient pentru a împiedica un judecător să facă o declarație cu privire la acest subiect (Wille împotriva Liechtensteinului, nr. 28396/95, par.67).

Este adevărat că misiunea specială a justiției în societate impune magistraților o obligație de rezervă. Cu toate acestea, aceasta din urmă urmărește un anumit scop: opinia judecătorului, spre deosebire de aceea a avocatului, este primită drept expresie a unei aprecieri obiective care implică nu numai pe cel care se exprimă, ci și, prin el, întreaga instituție a justiției (Morice, citată anterior, par.128 și 168).

Prin urmare, poate fi necesar să se protejeze sistemul judiciar împotriva atacurilor distructive fără fundament serios, în special atunci când obligația de rezervă interzice magistraților în cauză să reacționeze (Prager și Oberschlick împotriva Austriei, 26 aprilie 1995, par.34, seria A nr.313, Koudechkina împotriva Rusiei, nr. 29492/05, par.86, 26 februarie 2009 și Di Giovanni împotriva Italiei, nr. 51160/06, par.71, 9 iulie 2013). În special, se poate aștepta ca funcționarii sistemului judiciar să își exercite libertatea de exprimare cu rezervă ori de câte ori autoritatea și imparțialitatea sistemului judiciar pot fi puse sub semnul întrebării (a se vedea Wille, citată anterior, par.64), precum și atunci când critică colegii, în special alți judecători (Eminağaoğlu, citată anterior, par.136).

Curtea arată că, în speță, reclamanta a fost disciplinată ca urmare a declarațiilor pe care le-a făcut într-un interviu publicat de un cotidian național. Aceasta consideră că aplicarea unei sancțiuni persoanei interesate pentru opiniile exprimate într-un interviu constituie o ingerință în exercitarea dreptului său la libertatea de exprimare (a se vedea, printre altele, Wille, citată anterior, par.51, Kudeshkina, citată anterior, par.80, Eminağaoğlu, citată anterior, par.127).

Părțile nu contestă faptul că ingerința în cauză avea un temei legal, și anume articolul 65 alineatul 2 litera a) din Legea nr.2802. Curtea pleacă de la premisa că această dispoziție ar putea constitui un temei juridic previzibil pentru pretinsa ingerință (Kozan împotriva Turciei, nr.16695/19, par.57, 1 martie 2022). De asemenea, Curtea este pregătită să accepte că această ingerință a urmărit obiectivul legitim de a garanta autoritatea și imparțialitatea sistemului judiciar (ibidem, par.58).

Pentru a aprecia dacă măsura în cauză era necesară într-o societate democratică, Curtea trebuie să examineze cauza în ansamblul său. Procedând astfel, aceasta va acorda o importanță deosebită, pe de o parte, funcției de judecător de exercitată de reclamantă și funcției de secretar general al Sindicatului Judecătorilor și, pe de altă parte, conținutului declarațiilor reclamantei și împrejurărilor în care au fost făcute, precum și procesului decizional care a condus la actul atacat (a se vedea hotărârea Eminağaoğlu, citată anterior, par.132).

Curtea arată, mai întâi, că reclamanta deținea funcția de judecător atunci când a dat declarațiile în litigiu. Nu există nicio îndoială că acest statut specific, prin contribuția sa la buna funcționare a justiției și, prin urmare, la încrederea publicului în aceasta, îi conferea o obligație de garantare a libertăților individuale și a statului de drept [a se vedea hotărârea Kayasu împoriva Turciei, nr. 64119/00 și 76292/01, par.91, 13 noiembrie 2008, și hotărârea împoriva Turciei, citată anterior, par.133, a se vedea de asemenea punctul 58 din Avizul nr.25 (2022) al CCJE].

Curtea arată că, la epoca faptelor, reclamanta era, de asemenea, secretar general al Sindicatului Judecătorilor, o organizație sindicală care acționa în scopul apărării statului de drept și a independenței sistemului judiciar și că a fost intervievată în această calitate. În consecință, având în vedere funcția de „câine de pază al societății” pe care această organizație neguvernamentală și-o putea asuma, reclamanta avea nu numai dreptul, ci și obligația, în calitate de secretar general al unui sindicat al judecătorilor care a continuat să funcționeze liber, de a formula un aviz cu privire la chestiuni legate de funcționarea justiției [a se vedea, mutatis mutandis, Eminağaoğlu, citată mai sus, par.134, și Zurek împotriva Poloniei, nr. 39650/18, par.220, 16 iunie 2022; a se vedea, de asemenea, punctele 48 și 61 din Avizul nr. 25 (2022) al CCJE].

În consecință, Curtea arată, pe de o parte, că reclamanta era obligată să respecte obligația de rezervă și de reținere inerentă funcției sale de magistrat și, pe de altă parte, că și-a asumat, în calitate de secretar general al unui sindicat al magistraților, un rol de actor al societății civile. Astfel, ea avea dreptul și datoria de a-și exprima opinia cu privire la reformele constituționale care ar putea avea un impact asupra sistemului judiciar și asupra independenței sistemului judiciar (Eminağaoğlu, citată mai sus, par.135 și Zurek, citată anterior, par.222).

În ceea ce privește conținutul observațiilor reclamantei, Curtea observă că acestea au avut ca obiect modificările prevăzute în reforma constituțională și modul în care acestea, în special cele aduse ÎCJP, ar putea avea un impact asupra sistemului judiciar, asupra procesului de sindicalizare în sistemul judiciar și asupra activității desfășurate de organizațiile sindicale ale magistraților. În acest context, reclamanta a arătat, printre altele, că reforma constituțională, prin restructurarea ÎCJP, ar aduce atingere independenței puterii judecătorești. Ea a explicat că, odată cu intrarea în vigoare a amendamentelor constituționale, doar membrii aleși de Președintele Republicii și de Parlament vor lua parte la noul CJP, care a fost chemat să gestioneze sistemul judiciar și are puteri importante, cum ar fi numirea și promovarea magistraților, și a considerat că judecătorii nu se mai pot opune voinței executivului. Ea a subliniat apoi importanța luptei organizate a magistraților, menționând că judecătorii și procurorii au, de asemenea, partea lor de responsabilitate pentru apariția situației lor de presupusă dependență față de executiv. Ea a exprimat, de asemenea, intenția sindicatului de a vota ”nu” la viitorul referendum privind reforma constituțională.

Curtea observă că, prim prisma competențelor sale de a disciplina, transfera, promova și chiar demite judecătorii, CJP are o influență foarte puternică asupra carierei judecătorilor. Protecția independenței CJP față de celelalte puteri ale statului nu este doar unul dintre principiile fundamentale ale sistemului democratic, în sensul Convenției, al Turciei, ci constituie, pentru toți magistrații, inclusiv reclamanta, un element de interes direct pentru cariera lor profesională și, prin urmare, un subiect de dezbatere și de reflecție pentru a le permite să își continue activitatea judiciară în mod independent și imparțial (hotărârea Kozan, citată anterior, par.61). În acest context, este incontestabil că declarațiile reclamantei au făcut parte dintr-o dezbatere de interes special pentru magistrați și pentru societate în ansamblul său.

În opinia Curții, toate observațiile formulate, în loc să fie o critică îndreptată împotriva unor persoane sau instituții vizate, au pus sub semnul întrebării independența puterii judecătorești față de puterea executivă și au subliniat importanța menținerii acestei independențe. Reclamanta și-a expus, în esență, în interviul în discuție, preocupările cu privire, mai întâi, la contextul în care a avut loc reforma constituțională și la modul în care aceasta a fost efectuată, în al doilea rând, la excesele pe care le-a atribuit regimului prezidențial care, în opinia sa, ar fi rezultat din această reformă și ar risca să conducă la un regim autoritar și, în sfârșit, la implicațiile revizuirii constituționale asupra organizării și funcționării organelor judiciare și asupra independenței sistemului judiciar. Trebuie să se arate că reclamanta a susținut, de asemenea, că aceste aspecte fuseseră subliniate de Comisia de la Veneția în Avizul său cu privire la aceste modificări constituționale.

Astfel de declarații care criticau amendamentele constituționale referitoare la sistemul judiciar reprezentau, fără îndoială, o chestiune de mare interes public, care ar trebui să fie deschisă dezbaterilor libere într-o societate democratică (a se vedea Eminağaoğlu, citată anterior, par.140). Aceasta rezultă cu atât mai mult cu cât, în speță, punctul de vedere al reclamantei cu privire la modificările în litigiu se referea la aspecte referitoare la sistemul judiciar, precum separația puterilor și independența puterii judecătorești. Prin urmare, Curtea consideră că aceste declarații au constituit în mod clar o problemă de dezbatere cu privire la chestiuni de interes public și au solicitat un nivel ridicat de protecție.

Curtea nu pierde din vedere faptul că referendumul cu privire la modificările constituționale, care a făcut obiectul declarațiilor reclamantei, prevedea, de asemenea, modificări ale sistemului de guvernare și ale structurii puterilor executive și judiciare și că, în consecință, aparatul politic era, de asemenea, în mod implicit în discuție în cadrul acestei dezbateri. Aceasta reamintește, în acest sens, că aspectele legate de independența sistemului judiciar de puterea politică intră, într-un fel sau altul, în cadrul politicii generale privind structura și funcționarea statului. Chiar dacă pot fi formulate rezerve cu privire la declarațiile politice ale magistraților, în speță, implicațiile politice ale declarațiilor reclamantei cu privire la aspectele menționate mai sus nu pot fi suficiente în sine pentru a-i restrânge libertatea de exprimare în calitate de secretar general al Sindicatului Judecătorilor într-un domeniu care afectează esența profesiei sale (hotărârea Baka, citată anterior, par.165, Eminağaoğlu, citată anterior, par.134, și Kozan, citată anterior, par.65).

În plus, trebuie subliniat că, chiar dacă sancțiunea reducerii salariului pentru două zile impusă în speță poate fi considerată relativ moderată (a se vedea, pentru comparație, hotărârea Eminağaoğlu, citată anterior, par.13, în cazul în care a fost aplicată o sancțiune disciplinară a schimbării locului de muncă, și Kozan, citată anterior, par.15, în cazul în care a fost aplicată o mustrare), aplicarea acestei sancțiuni reclamantei, prin însăși natura sa, un efect disuasiv nu numai asupra persoanei în cauză, ci și asupra sistemului judiciar în ansamblul său, în special, asupra judecătorilor care doresc să participe la dezbateri publice privind reformele legislative sau constituționale care ar putea avea un impact asupra sistemului judiciar sau asupra chestiunilor mai generale referitoare la independența sistemului judiciar (Eminağaoğlu, citată anterior, par.124 și Kozan, citată anterior, par.68).

În ceea ce privește garanțiile procedurale de care reclamanta trebuia să beneficieze, având în vedere o măsură susceptibilă să constituie o ingerință nejustificată în exercitarea libertății sale de exprimare, trebuie arătat mai întâi că, în decizia sa de sancționare, CJP a considerat, în primul rând, că reclamanta a utilizat, în cadrul interviului său, expresii de natură să aducă atingere prestigiului instituției judiciare în ochii societății și să insinueze ideea că această instituție era inoperantă și nefiabilă în ansamblul său și, pe de altă parte, că declarațiile reclamantei sugerau, având în vedere atmosfera socială creată de referendumul privind modificările constituționale, că era partizană din punct de vedere politic.

Curtea constată că această motivare, ca atare, nu cuprinde evoluții adecvate pentru a asigura, în conformitate cu criteriile expuse mai sus, un echilibru adecvat între dreptul reclamantei la libertatea de exprimare și obligația de rezervă și de reținere care îi revine în calitate de magistrat. O astfel de evaluare comparativă nu figurează nici în deciziile adoptate ulterior de diferite organe ale CJP în cadrul opozițiilor formulate de reclamantă. Niciuna dintre deciziile CJP nu precizează pasajele sau expresiile specifice cuprinse în interviul în litigiu care au fost considerate de acesta ca aducând atingere prestigiului instituției judiciare și părtinitoare din punct de vedere politic având în vedere, pe de o parte, calitatea de judecător al părții interesate și funcția sa de secretar general al Sindicatului Judecătorilor și, pe de altă parte, contextul în care se află aceste declarații. Prin urmare, Curtea consideră că autoritățile naționale nu au prezentat motive suficiente pentru a justifica măsura contestată.

În plus, Curtea arată că reclamanta nu a beneficiat de nicio cale de atac împotriva măsurii adoptate împotriva sa de CJP. Astfel, CJP s-a pronunțat în prezenta cauză atât în primă instanță, prin Secția a doua, cât și în ultimă instanță, în Plenul său. Întrucât observațiile reclamantei ridicau probleme cu privire la independența și la imparțialitatea CJP în raport cu puterea executivă, trebuie să se considere că CJP a intervenit în prezenta cauză atât în calitate de autoritate acuzatoare, cât și în calitate de autoritate decizională finală, într-un caz în care era în discuție propria sa compunere și funcționare (a se vedea hotărârea Kozan, citată anterior, par.69). Trebuie avut în vedere faptul că, atunci când se inițiază proceduri disciplinare împotriva unui judecător, trebuie să existe încredere publică în funcționarea sistemului judiciar. Acesta este motivul pentru care orice magistrat care face obiectul procedurilor disciplinare trebuie să dispună de garanții împotriva arbitrarului. În special, persoanei interesate trebuie să i se dea posibilitatea de a exercita calea de atac asupra măsurii în cauză, în fața unui organism independent și imparțial, capabil să se pronunțe cu privire la legalitatea măsurii și să sancționeze orice abuz săvârșit de autorități (hotărârea Eminağaoğlu, citată anterior, par.150). Curtea constată că acest lucu nu s-a întâmplat în prezenta cauză.

Având în vedere considerațiile de mai sus, Curtea concluzionează că sancțiunea disciplinară aplicată reclamantei în circumstanțele cauzei nu poate fi considerată o măsură necesară într-o societate democratică în sensul articolului 10 alineatul (2) din Convenție.

Prin urmare, a fost încălcat articolul 10 din Convenție.

No related posts.

Lasă un comentariu


7 − = four