Jurisprudenta

Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, în cazul în care, în numele instanței, un grefier a administrat proba cu interogatoriul

CEDO, cauza Agnes Mort c. Regatului Unit, decizia de inadmisibilitate din 6 septembrie 2001, cererea nr.44564/98 Situația de fapt Reclamanta, Agens Mort, este cetățean al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, fiind născută în 1956, și locuiește în Corby. A. Circumstanțele cauzei În timpul evenimentelor, reclamanta, în vârstă de 42 de ani, mamă singură, era în evidența Income Support, cu un istoric de probleme de sănătate mentală și… citeste

Citește tot

Încălcarea art. 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenţie prin lipsa asigurării plăţii adecvate şi la timp a remuneraţiei judecătorilor instanţelor naţionale din Ucraina şi incertitudinea în care aceştia din urmă au fost lăsaţi, având ca îndatorire exercitarea funcţiilor judiciare independent şi imparţial, pentru a fi protejaţi de presiunile externe menite să le influenţeze deciziile şi comportamentul

CEDO, cauza Zubko și alții c. Ucrainei, hotărârea din 26 aprilie 2006, cererile nr. 3955/04, 5622/04, 8538/04 și 11418/04 Situația de fapt Primul, al doilea și al patrulea reclamant sunt judecători, care locuiesc în Kirovograd. Al treilea reclamant este un fost judecător, născut în 1942, și locuiește în Gayvoron, regiunea Kirovogradului. A. Primul reclamant În noiembrie 2002 primul reclamant a depus plângeri împotriva Ministerului Finanțelor și Trezoreriei… citeste

Citește tot

Reclamanta a criticat abordarea Consiliului Suprem Judiciar, accentuând importanța criteriului clarităţii şi transparenţei în procedeul de promovare a judecătorilor. În ciuda seriozităţii şi a importanţei acestei probleme, chiar dacă sistemul bulgar a făcut obiectul criticilor în ceea ce priveşte independenţa judecătorilor şi buna funcţionare a sistemului, nu este rolul CEDO să îşi exprime punctul de vedere asupra acestui proces sau să instruiască instanţele naţionale cu privire la interpretarea legislaţiei interne

CEDO, cauza Stancheva Dzhidzeva-Trendafilova c. Bulgariei, decizia de inadmisibilitate din 9 octombrie 2012, cererea nr. 12628/09 Situația de fapt Reclamanta este Violina Stancheva Dzhidzeva-Trendafilova, cetățean bulgar, fiind născută în 1953 şi locuind în Sofia. 1. Concursul bazat pe evaluarea performanțelor În Monitorul Oficial din 5 februarie 2008, Consiliul Suprem Judiciar a dat spre publicare o notă care anunţa scoaterea a cinci posturi de judecători la… citeste

Citește tot

În anumite cazuri, o campanie de presă virulentă poate afecta în mod negativ caracterul echitabil al unui proces și poate atrage răspunderea statului. Acest lucru poate afecta atât imparțialitatea instanței, în temeiul art. 6 par. 1, cât și prezumția de nevinovăție, consacrată de art. 6 par. 2. Cu toate acestea, în prezenta cauză, mass-media nu a lansat o campanie virulentă de presă cu scopul de a împiedica caracterul echitabil al procesului și nici nu există vreun indiciu că interesul mass-media în această problemă a fost declanșat de procuror

CEDO, cauza Shuvalov c. Estoniei, hotărârea din 29 mai 2012, cererile nr.39820/08 și nr.14942/09 Situația de fapt Reclamantul este un cetățean estonian, născut în 1964, care locuiește în Tallinn, Estonia. În 2006, în timp ce îndeplinea funcția de judecător într-o cauză penală care implica diverși oameni de afaceri, domnul Shuvalov a fost acuzat că a solicitat mită în schimbul favorizării unuia dintre inculpați. În zilele și lunile care au urmat,… citeste

Citește tot

Termenul „magistrat” nu este identic cu termenul „judecător”, dar totuşi este necesar să aibă unele caracteristici ale acestuia din urmă, adică trebuie să îndeplinească anumite condiţii, fiecare din ele constituind o garanţie pentru persoana arestată

CEDO, cauza Schiesser c. Elveţiei, hotărârea din 4 decembrie 1979, cererea nr.  7710/76 Situația de fapt 1. Fapte proprii reclamantului a) Arestarea preventivă iniţială a domnului Schiesser Dl. Friedrich Schiesser, resortisant elveţian născut în 1952, locuieşte în Winterthur (Cantonul Zürich). La 5 aprilie 1976, după ce se ascunsese de poliţie de ceva timp, acesta s-a predat. A fost adus imediat în faţa procurorului Districtului Winterthur (Bezirksanwalt)…. citeste

Citește tot

Problemele ce țin de angajarea, de încadrarea sau de revocarea dintr-o funcție publică nu constituie măsuri privitoare la drepturile cu caracter civil în sensul art. 6 par. 1 din Convenție. Deși este adevărat că, în acest caz, procedura disciplinară a afectat în mod indirect reputația reclamantului, Comisia nu consideră că prin aceasta s-a realizat încălcarea unui drept al reclamantului, deoarece problema reputației reclamantului nu a reprezentat punctul crucial

CEDO, cauza Scalfari c. Italiei, decizia de inadmisibilitate din 6 septembrie 1995, cererea nr. 25007/94 Situația de fapt Reclamantul, cetățean italian, s-a născut în 1929 și este domiciliat la Roma. Faptele cauzei, așa cum au fost prezentate de reclamant, pot fi rezumate după cum urmează. Reclamantul a deținut funcția de președinte al Tribunalului din Paola. În iulie 1992, Consiliul Superior al Magistraturii („Consiglio Superiore della Magistratura” – C.S.M.) a… citeste

Citește tot

Neîncălcarea art. 6 par. 1 cu privire la independenţa şi imparţialitatea Consiliului de Stat francez în ceea ce priveşte cumularea competenţei sale jurisdicţionale cu atribuţiile administrative

CEDO, cauza  Sacilor Lormines c. Franței, hotărârea din 9 noiembrie 2006, cererea nr.  65411/01 Situația de fapt Reclamanta este o societate cu răspundere limitată (société anonyme), în lichidare voluntară. Compania Société des Mines de Sacilor Lormines, o sub-filială a Usinor, a fost înființată în 1978 pentru a prelua, în temeiul unui decret de transfer din 28 martie 1979, concesiuni și închirieri ale minelor de fier Sacilor din Lorraine. Reclamanta… citeste

Citește tot

Pierderea statutului de judecător pensionat și a pensiei speciale aferente acestuia, ca urmare a depunerii unei declarații false, cu privire la colaborarea cu fostul serviciu secret din Polonia, nu a constituit o ingerință în dreptul de proprietate al reclamantei, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție

CEDO, cauza Rasmussen c. Poloniei, hotărârea din 28 aprilie 2009, cererea nr. 38886/05 Situația de fapt Reclamanta s-a nascut în anul 1948 și locuiește în Szczecin. A fost judecător pentru o perioadă de 27 de ani, iar în urma unei modificări a Legii privind instanțele judecătorești din anul 1985, amendament care a intrat în vigoare la 17 octombrie 1997, a fost creat statutul de „judecător pensionat”. La 4 decembrie 1997, reclamanta, care s-a retras din… citeste

Citește tot

Dualitatea funcţiilor Consiliului de Stat, consultative şi jurisdicţionale, şi participarea membrilor săi la exercitarea ambelor, afectează imparţialitatea instanţei şi a membrilor săi, dacă persoanele care compun formaţiunea jurisdicţională au participat în prealabil la emiterea unui aviz consultativ în aceeaşi chestiune, încălcându-se astfel prevederile art. 6 din Convenție

CEDO, cauza Procola c. Luxemburgului, hotărârea din 28 septembrie 1995, cererea nr. 14570/89 Situația de fapt Procola este o fabrică de produse lactate constitutită ca o asociație agricolă, în conformitate cu legislația din Luxemburg. Sediul asociației este în Ingeldorf. În 31 martie 1984 au intrat în vigoare Regulamentele Comunității Economice Europene (CEE)  nr. 856/84 și 857/84 privind introducerea sistemului ”cotei de lapte” în statele membre ale… citeste

Citește tot